Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » статті » Українське законодавство: Відпустки у зв'язку з вагітністю

Українське законодавство: Відпустки у зв'язку з вагітністю

Відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною: українське законодавство та закордонний досвід

У 2009 році в Україні був найвищий за останні 17 років рівень народжуваності, зокрема, за попередніми підсумками минулого року народилося близько 530 тисяч маленьких українців. Разом з тим, кризова демографічна ситуація в Україні має перш за все економічний характер: низький рівень заробітних плат та державної допомоги молодим сім'ям, відсутність власного житла, ризик втрати роботи тощо.

Українське законодавство

Однак, існує чи не єдиний позитивний чинник, спрямований на створення сприятливих умов для збільшення кількості маленьких українців — це, зокрема, норми чинного трудового законодавства про відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною. Таке оптимістичне твердження формується в результаті дослідження відповідних норм закордонного законодавства щодо відпусток у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.

Відповідно до ст. 3 Конвенції про охорону материнства, яка прийнята 28 червня 1952 року на генеральній конференції Міжнародної організації праці у Женеві, мінімальний строк відпустки у зв'язку з вагітністю, пологами складає не менше 12 тижнів: 6 тижнів до пологів та 6 після. Це загальний міжнародний стандарт, але тривалість декретної відпустки в конкретній країні залежить від економіки та культурних особливостей цієї країни.

Українське законодавство цілком відповідає вимогам зазначеної Конвенції в частині тривалості цього виду відпусток. Хоча поняття декретної відпустки вживається досить часто, але юридично воно не закріплене. Фактично під декретною відпусткою розуміється юридично передбачена відпустка по вагітності та пологах, а також і відпустка по догляду за дитиною (ст.17 та ст. 18 Закону України "Про відпустки").

Стисло особливості надання такого виду відпусток за українським законодавством можна викласти наступним чином. Вагітній жінці, яка працює офіційно, надається оплачувана відпустка по вагітності та пологах, що компенсує втрату зарплати за цей період. Підставою для відпустки є лист тимчасової непрацездатності із жіночої консультації. Відповідно до ст.17 Закону України "Про відпустки" від 15 листопада 1996 року жінці надається відпустка по вагітності та пологах тривалістю 126 календарних днів (70 до пологів і 56 — після). У разі народження двох і більше дітей, або будь-яких ускладнень при пологах відпустку збільшується до 140 днів (70 — до і 70 після пологів). Додатковий лист непрацездатності на чотирнадцять календарних днів у такому випадку видається за місцем спостереження вагітної жінки, на підставі запису в історії пологів та в обмінної карти вагітної, засвідченої підписом головного лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу, де відбулися пологи. Весь цей час проводиться виплата допомоги у повному обсязі за рахунок коштів Фонду страхування в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу.

Відпустка по вагітності та пологах надається в повному обсязі незалежно від того, коли саме народилася дитина. Тобто, якщо до пологів майбутня мама не витратила 70 належних днів, їх залишок переноситься на післяпологовий період. Якщо жінка відноситься до 1-4 категорії постраждалих при аварії на Чорнобильській АЕС, то вона має право отримати лікарняний лист на 180 днів (90 до пологів і 90 — після).

Для того щоб почати відпустку в період до пологів, жінці потрібно перебувати на обліку в жіночій консультації чи поліклініці. Інакше вона отримує лікарняний лист з дня пологів: 56 днів у звичайному випадку; 70 днів при народженні декількох дітей, передчасних пологів або виниклих ускладнень, і 90 днів, якщо мама відноситься до 1-4 категорії постраждалих від аварії на ЧАЕС.

По закінченню відпустки по вагітності та пологах, молода мама може вийти на роботу або піти у відпустку по догляду за дитиною, однак тоді вона вже не буде отримувати середню зарплату щомісяця. Жінці у відпустці по догляду за дитиною призначена лише сума, що виплачується підприємством з коштів Фонду державного страхування (а якщо мама не працює — вона може отримувати ці гроші через районний орган соціального забезпечення). Підприємства, установи та організації за рахунок власних коштів можуть надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею віку трьох років не надається, якщо дитина перебуває на державному утриманні.
У разі, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці в обов'язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку.

Відповідно до ст. 184 КЗпП України звільнення жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років — ст. 179 КЗпП України ), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням.
Відпустки для догляду за дитиною, передбачені ст.179 КЗпП України, можуть бути використані повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною.

Закордонний досвід

Цікавим є досвід інших країн щодо надання відпусток у зв'язку з вагітністю, пологами і для догляду за дитиною.
Російська Федерація
Відповідно до ст. 255 Трудового кодексу РФ жінкам, за їх заявою і відповідно до медичного висновку, надаються відпустки по вагітності і пологам тривалістю 70 (в разі багатоплідної вагітності — 84) календарних днів до пологів і 70 (в разі ускладнених пологів — 86, при народженні два або більш за дітей — 110) календарних днів після пологів з виплатою допомоги з державного соціального страхування у встановленому законом розмірі. При цьому відпустка по вагітності і пологам обчислюється сумарно і надається жінці повністю незалежно від числа днів, фактично використаних нею до пологів.

Разом з тим, 22 березня 2007 року Конституційний Суд РФ визнав верхнє обмеження відповідної допомоги незаконним і таким, що порушує права тих громадян РФ, середній заробіток яких значно перевищує максимальний розмір допомоги. Перед відпусткою по вагітності і пологам або безпосередньо після неї, або після закінчення відпустки по догляду за дитиною жінці, за її бажанням, надається щорічна оплачувана відпустка незалежно від стажу роботи у даного працедавця. Під час декретної відпустки працедавець не має права на звільнення жінки, за винятком випадку ліквідації підприємства. Після закінчення відпустки по вагітності і пологах жінка має право на відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У РФ право на декретну відпустку батько дитини отримав з 1 січня 2007 року.

Країни ЄС та Великобританія

Серед країн ЄС середня тривалість відпусток по вагітності і пологам, а також по догляду за дитиною складає 44 тижні. Середня тривалість оплачуваної відпустки — 36 тижнів, що зазвичай включає відпустку по вагітності і пологам з додаванням відпустки по догляду за дитиною. 7 країн надають оплачувану відпустку для батька дитини (paternity leave): Австрія (6 місяців), Бельгія (3 дні), Данія (10 днів), Іспанія (2 дні), Франція (3 дні), Фінляндія (1 тиждень) і Швеція (2 тижні). Дві з них — Данія і Швеція — збільшили тривалість відпустки по догляду за дитиною і встановили його на 1 місяць більше, у випадку якщо відпустку бере батько (інакше — додатковий місяць "втрачається").

Слід зазначити, що існують різні види відпусток, які дозволені жінкам (або жінкам і чоловікам) під час пологів, усиновлення або для інших сімейних потреб. Специфічні види відпусток включають: відпустку для матері дитини (мaternity leave) або "відпустка по вагітності і пологам" або "декретна відпустка" відноситься до оплачуваної відпустки безпосередньо протягом передпологового і післяпологового періодів; відпустку для батька дитини (paternity leave) — відпустка, що надається працедавцем батьку і, зазвичай, подібна відпустка набагато коротша, ніж материнська відпустка і діє як доповнення до неї; відпустку для батьків дитини (parental leave) — гендерно-нейтральні відпустки, які слідують зазвичай за відпустками по вагітності і пологам і дають можливість батькам скористатися пільгами і перевагами системи відпусток, розподіляючи між собою або вибираючи, хто користуватиметься ними. Частину відпустки зазвичай бере мати дитини, забезпечуючи собі період фізичного одужання і відновлення після пологів; відпустку по догляду за дитиною (childcare/child rearing leave) — відпустки, які у ряді країн розвивалися як доповнення до відпустки по вагітності і пологам або як різновид батьківської відпустки.

У Великобританії тривалість відпустки таїегпіїу іеауе для працюючої жінки складає один рік. Перше півріччя відпустки має назву огсшіагу таїегпіїу іеауе (OML) і починається за11 тижнів до ПДП (попередньої дати пологів) або пізніше, за бажанням жінки. Під час OML за жінкою зберігаються всі права і привілеї, які у неї були під час роботи (наприклад, службова машина). Друге півріччя відпустки має назву additional maternity leave (AML) і настає, відповідно, після народження дитини. Якщо жінка не готова вийти на роботу після закінчення передбаченої законом декретної відпустки, то вона має право на додатковий час (до 4-х тижнів) батьківської відпустки (parental leave) за свій рахунок з гарантією збереження за нею робочого місця. Разом з тим, до обов'язку працедавця входить відпускати працюючу вагітну жінку на прийоми до лікаря в робочий час без вирахування заробітної плати або необхідності для жінки відпрацьовувати цей час.

Жінкам, що працювали на одному й тому ж робочому місці до вагітності і при цьому заробляли не менше f. 90 на тиждень (до вирахування податків), гарантуються декретні виплати від працедавця, які називаються зїа statutory maternity pay (SMP). SMP виплачуються протягом 39 тижнів і складають: протягом 6 тижнів — 90% від зарплати, а протягом наступних 33 тижнів — f. 117.18 на тиждень або 90% зарплати жінки, якщо вона нижче вказаної суми. Крім цього, всім вагітним жінкам (з початку вагітності і до закінчення року після ПДП) згідно із законом гарантовані безкоштовні ліки за рецептом і безкоштовне обслуговування у дантистів NHS.
США та Канада

У США до 1993 року не існувало відпустки по вагітності і пологам як законного права жінки. Все залежало від адміністрації фірми. Багаті компанії могли надати два-три тижні відпустки, підприємства дрібного бізнесу не робили і цього. Під величезним натиском суспільного тиску був підписаний закон, що дає молодій жінці право не працювати аж... чотири тижні після пологів. І лише за свій рахунок. Щоправда, якщо жінка працює не менше п'яти років в одній приватній компанії, вона може розраховувати на відпустку до 12 тижнів. У деяких штатах замість декретної відпустки надаються оплачувані медичною страховкою 6-8 тижнів як компенсація "short term disability" (короткострокова втрата працездатності). Все інше можливе лише на неформальній основі і залежать від особистих взаємин з керівництвом і прийнятих у компанії традицій.

У Канаді жінки можуть виходити в декрет вже за 15 тижнів до майбутньої радісної події і залишатися удома ще 35 тижнів після. При цьому відпустку по догляду за дитиною можна поділити між матір'ю та батьком. Проте, щоб отримати декрет, потрібно на момент пологів відпрацювати 600 годин.

Протягом року виплати складають 55% зарплати до вирахування податків, але не більше 413 канадських доларів на тиждень. Додатково до грошей, що виплачуються державою, компанія при відповідному соцпакеті також може додати деяку суму — і навіть до 100% зарплати.

Дмитро КОВАЛЬСЬКИЙ
«Юридичний Вісник України» №1 від 2 січня 2010 року
 Інші новини по темі:
До уваги отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

До уваги отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

законодавтство
Законодавство мамам

Законодавство мамам

законодавтство
Відпустку та допомогу по догляду за племінником...

Відпустку та допомогу по догляду за племінником...

Бучанські новини
Про відпуску

Про відпуску

статті
Перелік документів для оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами..

Перелік документів для оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами..

законодавтство
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

законодавтство
Юридична консультація

Юридична консультація

законодавтство
Як оформити відпустку для догляду за дитиною віком до шести років?

Як оформити відпустку для догляду за дитиною віком до шести років?

законодавтство
Державна допомога сім’ям з дітьми

Державна допомога сім’ям з дітьми

Управління соціальної політики
Податкова: Платникам ЕСВ про зарплату

Податкова: Платникам ЕСВ про зарплату

Публікації
До відома підприємств та організацій

До відома підприємств та організацій

Буча та регіон
Батьки-вихователі зможуть піти у відпустку по догляду за дитиною

Батьки-вихователі зможуть піти у відпустку по догляду за дитиною

законодавтство
Основи законодавства: аліменти на дитину

Основи законодавства: аліменти на дитину

законодавтство
Які пільги надаються дитині-інваліду внаслідок Чорнобильської катастрофи

Які пільги надаються дитині-інваліду внаслідок Чорнобильської катастрофи

Бучанські новини
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати статті на сайті можливе лише впродовж 370 днів з дня публікування.