» » » Оподатковування діяльності фізичних осіб-підприємців. Єдиний податок

Оподатковування діяльності фізичних осіб-підприємців. Єдиний податок

Оподатковування діяльності фізичних осіб-підприємців. Єдиний податокПідприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, здійснювана суб'єктом господарювання (підприємцем) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Для здійснення цієї діяльності підприємець (поки тільки в душі і планах) зобов'язаний зареєструватися у встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних і фізичних осіб - підприємців" порядку. Після чого одержати Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця і зштовхнутися з неприємною, але обов'язковою необхідністю віддавати досить значну частину прибутку як податок і відрахування у фонди соціального захисту населення. Який же вибір наданий підприємцям у системі оподатковування? На сьогоднішній день діють дві основні системи оподатковування: так називана загальна система оподатковування (характерною рисою якої є сплата авансових платежів) і спрощена - зі сплатою єдиного податку.

Найбільш розповсюдженою серед фізичних осіб-підприємців (далі ФОП) на сьогоднішній день є спрощена система оподатковування. Це обумовлено тим, що платники єдиного податку не сплачують цілий ряд податків і зборів, мають право здійснювати роздрібну торгівлю і надавати побутові послуги без придбання патенту, можуть не застосовувати реєстратори розрахункових операцій (далі РРО), що звичайно ж тільки вітається приватними підприємцями.

Тим часом, застосування спрощеної системи оподатковування сполучено з певним переліком умов і обмежень. Платниками податків по загальній системі оподатковування можуть бути громадяни України, апатриди (особи без громадянства), іноземні громадяни, не обмежені законом у правоздатності і дієздатності. Платниками єдиного податку можуть бути всі перераховані вище суб'єкти але за умови, що виторг від реалізації товарів(робіт або послуг) у плині року не перевищував, а при первинній реєстрації (тобто в плині п'яти днів з моменту одержання свідоцтва про державну реєстрацію), передбачається що не буде перевищувати, 500000 грн.

Підприємець також не може бути платником єдиного податку якщо в трудових відносинах з ним (включаючи членів його родини) перебуває більш 10 чоловік. Чинним законодавством передбачений ряд інших обмежень по можливості переходу або застосування спрощеної системи оподатковування. Зокрема, дія Указу президента України "Про спрощену систему оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва" не поширюється (не може застосовуватися) на фізичних осіб суб'єктів підприємницької діяльності діючих без створення юридичної особи і здійснюючу торгівлю лікеро-горілчаною і тютюновою продукцією, пально-мастильними матеріалами.

Для реєстрації як платника єдиного податку підприємець повинен подати в орган податкової інспекції по місцю державної реєстрації в якості ФОП, заяву встановленого зразка і квитанцію підтверджуючу оплату єдиного податку не менш ніж за один календарний місяць. Після чого, на протязі десяти днів з дня подачі заяви заявникові видається, без додаткових держмит і оплат (за винятком шоколадок і канцелярських наборів), Свідоцтво про право сплати єдиного податку або мотивована відмова в його видачі. У випадку переходу на спрощену систему оподатковування після застосування загальної системи, заява подається не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду за умови сплати усіх установлених податків і платежів за попередній звітний період.

Рішення про застосування спрощеної системи оподатковування, обліку і звітності може бути прийняте (податковою інспекцією) не більше одного разу в календарному році.

Відмова від застосування спрощеної системи оподатковування і повернення до раніше застосовуваної може здійснюватися з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) у випадку надання відповідної заяви в органи державної податкової служби не пізніше ніж за 15 днів до кінця попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).

Ставка єдиного податку для фізичних осіб установлюється місцевими радами по місцю державної реєстрації і не може бути менш 20грн. і більш 200грн. за календарний місяць. У випадку якщо підприємець застосовує у своїй діяльності найману працю або працю членів його родини, то ставка збільшується на 50% за кожного працівника (не перевищуючи межі максимально встановленого розміру 200грн.). У випадку якщо в заяві зазначено кілька видів діяльності, якими підприємець планує займатися, застосовується найбільша ставка єдиного податку.

Податок по спрощеній системі оподатковування сплачується щомісячно не пізніше 20-го числа місяця, що випливає за тим, у якому провадилась попередня сплата, тобто фактично авансом за кожен наступний місяць.

Платники єдиного податку не сплачують наступні обов'язкові платежі, податки і збори:
- податок на додану вартість - у випадку якщо його доходи за календарний рік перевищують 300000грн. (розмір примусової реєстрації як платника ПДВ), але залишаються в межах максимально припустимого розміру для платника податку по спрощеній системі оподатковування обліку і звітності - 500000грн.;
- податок на доходи фізичних осіб;
- плату податку на землю;
- збір на обов'язкове соціальне страхування;
- збір на обов'язкове пенсійне страхування;
- податок на промисел;
- збір на обов'язкове державне пенсійне страхування;
- збір за видачу дозволу на розміщення об'єкта торгівлі і сфери послуг;
і деяких інших.

Для визначення результатів господарської діяльності здійснюваний ФОП ведеться відображення здійснених господарських операцій у Книзі обліку доходів і витрат за формою № 10. У книзі обов'язковому заповненню підлягають чотири графи "Період обліку" (графа 1), "Витрати на виробництво продукції", (графа 3) "Сума виручки (доходу)" (графа 6), "Чистий доход" (графа 7). Доходи ФОП отримані ним при здійсненні підприємницької діяльності, які оподатковуються податком по спрощеній системі, не включаються до складу сукупного оподаткованого доходу за підсумками звітного року. Теж відноситься і до осіб що перебувають з ним у трудових відносинах.

Оплачена сума єдиного податку є остаточною і не включається в перерахунок загальних податкових зобов'язань як самого платника податку так і осіб що перебувають з ним у трудових відносинах включаючи членів його родини (що беруть участь у підприємницькій діяльності ФОП).

Особливий інтерес викликає (і небезпідставно) порядок розрахунків готівкою при спрощеній системі оподатковування. Приміром, на відміну від платника податків відповідно до загальної системи оподатковування при здійсненні розрахунків готівкою ФОП може не застосовувати ні реєстратори розрахункових операцій (РРО, касові апарати), ні Книгу обліку розрахункових операцій (КУРО), а оформляти товарний чек або квитанцію у вільній формі, якщо звичайно він не торгує підакцизними товарами (крім пива, на розлив).

При продажі продуктів і пива в упакуванні він вправі також не застосовувати РРО, але зобов'язаний оформляти розрахункові квитанції встановленого зразка (підлягають реєстрації в податковій інспекції). Якщо ж ФОП торгує іншими дозволеними підакцизними товарами при розрахунках обов`язково застосовується РРО.

Основними нормативними актами в сфері регулювання спрощений системи оподаткування є:
- Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 (Указом Президента України від 28 червня 1999 року N 746/99 цей Указ викладено у новій редакції).
- Наказ Державної податкової адміністрації України від 29 жовтня 1999 року N 599 "Про затвердження Свідоцтва про сплату єдиного податку та Порядку його видачі".
- Лист Державної Податкової Адміністрації України від 05.11.97 р. N 17-0117/10-8886 "Про порядок ведення книги ф. N 10"

Таким чином, не зважаючи на ряд обмежень (досить нечисленних у порівнянні з перевагами) спрощена система оподатковування є більш зручною в застосуванні і найбільше повно дозволяє підприємцеві використовувати систему розрахунків готівкою, а це особливо актуально в сфері роздрібної торгівлі і надання побутових послуг населенню.

Єгоричев Павло
юрисконсульт
Юридичного об'єднання "СН-груп"
Коментарів: 0
Додати коментар