» » » Місце вчинення нотаріусом нотаріальних дій

Місце вчинення нотаріусом нотаріальних дій

Організація та порядок вчинення нотаріальної діяльності регулюється законами України та прийнятими на їх підставі підзаконними нормативними актами.

Особлива увага у зазначених нормативних актах відведена визначенню місця вчинення нотаріальної дії. Зокрема, відповідно до ст.41 Закону України «Про нотаріат» нотаріальні дії вчиняються нотаріусами в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли громадянин не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.

Робоче місце (контора) приватного нотаріуса має знаходитись у межах нотаріального округу, в якому приватний нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і відповідати таким умовам:
1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці;
2) давати можливість кожному приватному нотаріусу, який здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність;
3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення;
4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса;
5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його межах;
6) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з документами у відокремленій від нотаріуса кімнаті ( ст.25 Закону).

Зазначимо, що відповідно до статті 13-1 Закону нотаріальний округ - територіальна одиниця, в межах якої нотаріус здійснює нотаріальну діяльність і в межах якого знаходиться державна нотаріальна контора, в якій працює державний нотаріус, або робоче місце (контора) приватного нотаріуса. Нотаріальні округи визначаються відповідно до адміністративно-територіального устрою України. У містах з районним поділом округом діяльності нотаріуса є вся територія міста. Нотаріус не вправі здійснювати нотаріальну діяльність за межами свого нотаріального округу, за винятком заміщення інших нотаріусів у випадках, передбачених цим Законом (згідно статті 29 Закону заміщення приватного нотаріуса можливе лише у разі зупинення його нотаріальної діяльності та укладення договору про заміщення його з іншим приватним нотаріусом).

Загальними положеннями Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 N 296/5 також визначено місце вчинення нотаріальних дій - вони вчиняються у приміщенні державної нотаріальної контори, у державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса. В окремих випадках, коли фізична особа не може з'явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваного правочину, такі нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями, але в межах нотаріального округу.

Якщо нотаріальна дія вчиняється поза вказаними приміщеннями у посвідчувальному написі та в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій зазначається місце вчинення нотаріальної дії (удома, у лікарні, за місцезнаходженням юридичної особи тощо) із зазначенням адреси, а також причин, з яких нотаріальна дія була вчинена поза вказаними приміщеннями. Запис про вчинення нотаріальної дії заноситься до Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи робочого місця (контори) приватного нотаріуса згідно з додатком 14 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 22 грудня 2010 року № 3253/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 грудня 2010 року за № 1318/18613 (із змінами).

Приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність.

Отже, з урахуванням викладеного, зазначимо, що закон передбачає вчинення нотаріальних дій нотаріусом виключно у межах нотаріального округу ( за винятком процедури заміщення). Порушення зазначених вимог закону тягне за собою визнання недійсності нотаріальної дії, притягнення нотаріуса до встановленої законом юридичної відповідальності.

Сподіваюсь, що наведена інформація допоможе Вам у реалізації Ваших прав і законних інтересів.

Матвієць Наталія Петрівна,
приватний нотаріус
м. Буча, вул. Комсомольська, 15,
тел. (04597) 4-86-93; моб. (068) 120-79-98.
юрконсультація
Коментарів: 0
Додати коментар