» » » "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ № 286 від 27.07.2009р.

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 серпня 2009 р.
за N 779/16795


Про внесення змін до деяких наказів
Міністерства праці та соціальної політики УкраїниВідповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"( 1533-14 )
НАКАЗУЮ:

1. Унести до Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 N 307 ( z0915-00 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за N 915/5136, такі зміни:

1.1 у пункті 2.2 слово і цифри "(пункти 2, 3)" замінити словом і цифрами "(пункти 1, 2, 3)";

1.2 у пункті 2.4:
- абзац другий викласти в такій редакції:
"Виплата допомоги по безробіттю особам, звільненим з останнього місця роботи чи служби за власним бажанням без поважних причин, у перші 90 календарних днів не здійснюється. Виплата допомоги таким особам починається з 91 календарного дня у розмірі 80 відсотків до визначеного розміру.";
- доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
"Особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін, виплата допомоги по безробіттю починається з дня її призначення у розмірі 100 відсотків до визначеного розміру.";

1.3 підпункт 2 пункту 5.3 після слова "передбачених" доповнити словами та цифрами "пунктом 7 статті 36,";

1.4 у підпункті 2 пункту 5.4 слова та цифри "(не застосовується до військовослужбовців, зазначених у підпункті 1 пункту 4.3 цього Порядку)" виключити;

1.5 у підпункті 5 пункту 6.7 цифри "4.3" замінити цифрами "4.1";

1.6 в абзаці другому пункту 6.8 слово і цифру "підпункту 4" замінити словом і цифрою "підпункту 2";

1.7 в абзаці другому пункту 6.9 та у пункті 6.10 слово і цифру "підпункту 5" замінити словом і цифрою "підпункту 3".

2. Унести до Порядку надання матеріальної допомоги у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20.11.2000 N 308( z0916-00 ),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2000 за N 916/5137, такі зміни:

2.1 у пункті 6:
- в абзаці першому підпункту 2 слова "або за угодою сторін" виключити;
- в абзаці п'ятому підпункту 3 слова та цифри "статті 36 (пункти 2 і 3)" замінити словами та цифрами "статті 36 (пункти 1,
2, 3)";

2.2 в абзаці другому пункту 12 слова "або за угодою сторін" виключити.

3. Державному центру зайнятості забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Перший заступник Міністра
П.Розенко


ПОГОДЖЕНО:
Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття (постанова від 23.07.2009 N 124)


www.nau.kiev.ua
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.