» » » Переваги нотаріального посвідчення договору відчуження частки

Переваги нотаріального посвідчення договору відчуження частки

Основні юридичні аспекти відчуження частки у статутному капіталі товариства.

Шановні громадяни, звертаю Вашу увагу на основні юридичні аспекти відчуження частки у статутному капіталі товариства.


У відповідності зі ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» для реєстрації правових наслідків змін до відомостей про юридичну особу державному реєстратору подається договір або інший документ про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи, або його нотаріальна копія.

Таким чином, вищевказаний закон не містить вичерпного переліку документів, якими може засвідчуватись відчуження частки у статутному капіталі товариства та дає підстави вважати, що крім нотаріально посвідченого договору це можуть бути й інші документи. З цієї причини існувала практика оформлення відчуження частки у статутному капіталі товариства на підставі нотаріально-засвідченої заяви учасника, адресованої загальним зборам учасників, з повідомленням про вихід з товариства та відчуження частки іншій особі. Однак, таку заяву не можна вважати документом, що засвідчує юридичний факт відчуження частки, принаймні, з тієї причини, що вона не містить ніяких відомостей про волевиявлення особи, яка придбала частку.

Відповідно до частини 2 статті 116 Цивільного кодексу України договір відчуження майна, предметом якого є частка у статутному капіталі товариства, укладається у письмовій формі. Частиною 4 статті 209 Цивільного кодексу України передбачене право фізичної або юридичної особи будь-який правочин за їх участю посвідчувати нотаріально.

Нотаріальне посвідчення договору відчуження частки у статутному капіталі товариства є цілком виправданим та необхідним, оскільки під час посвідчення правочинів застосовуються основні правила посвідчення правочинів, які передбачають встановлення та перевірку цілого ряду відомостей та фактів, зокрема, нотаріус:
- встановлює осіб, які звернулись за посвідченням договору, визначє їх обсяг цивільної дієздатності та перевіряє цивільну правоздатність та дієздатність юри¬дичної особи, перевіряє повноважень представників.
- встановлює волевиявлення та дійс¬ні наміри осіб під час укладення договору.
- перевіряє наявність Протоколу зборів товариства про відчуження частки статутного капіталу, відсутність або наявність корпоративного договору, можливість відчуження корпоративних прав на користь третіх осіб, які не є учасни¬ками товариства;
- перевіряє відсутність обтя¬жень та податкові застави з виготовленням відповід¬них витягів;
- забезпечує збереження принципу спільної су¬місної власності подружжя, шляхом отримання заяви іншого по¬дружжя про згоду на продаж та/або купівлю частки у статутному капіталі товариства, підпис на якій повинен бути засвідчений нотаріально;
- забезпечує реалізацію переважного права купівлі частки у праві спільної часткової влас¬ності, у разі якщо частка продається третій особі, що не є співвласником;
- роз’яснює обов'язок продавця (фі¬зичної особи), у разі продажу частки за ціною, більшою за її номінальну вар¬тість, щодо сплати податку на доходи фі¬зичних осіб від прибутку у розмірі 18 % відповідно до Податкового кодексу України, військового збору за ставкою 1,5% та подання річної декларації.

Враховуючи вищезазначене, нотаріальне посвідчення договору відчуження частки у статутному капіталі має багато переваг та служить гарантією захисту прав як продавців, так і покупців, мінімізує виникнення спорів щодо істотних умов договору та їх тлумачення.Приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу
Матвієць Наталія Петрівна
(08292, Київська обл., м.Буча, вул.Героїв Майдану,буд.15, прим.56
тел. роб.(04597)4-86-93, моб. (068)120-79-98)
0 0

юрконсультація
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.