Юридична консультація

Адвокат
Оніщенко Павло Вікторович
Ірпінь вул.Тургенівська, 10 офіс 38
Тел: 61286; 067-700-88-20Доньці 20 років, студентка. Чи повинен я сплачувати аліменти, якщо донька вийшла заміж. ЇЇ чоловік працює.


Відповідь:
Відповідаючи на Ваше питання, звернемося до норм чинного сімейного законодавства України, адже саме воно регулює родинні відносини, зокрема відносини між батько та дочкою.
Відповідно до ст.ст. 198, 199 Сімейного кодексу України, батьки зобов'язані утримувати своїх повнолітніх непрацездатних дочку, сина, які потребують матеріальної допомоги, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.
Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.
Стаття 201 СК України визначає, що до відносин між батьками і повнолітніми дочкою, сином щодо надання їм утримання застосовуються норми статей 187, 189-192 і 194-197 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 192 Кодексу, розмір аліментів, визначений за рішенням суду або домовленістю між батьками, може бути згодом зменшено або збільшено за рішенням суду за позовом платника або одержувача аліментів у разі зміни матеріального або сімейного стану, погіршення або поліпшення здоров'я когось із них та в інших випадках, передбачених цим Кодексом.
Розмір аліментів може бути зменшено, якщо дитина перебуває на утриманні держави, територіальної громади або юридичної особи, за заявою батьків, уповноваженого територіальної громади, юридичної особи, на утриманні якої перебуває дитина, та за згодою органу опіки і піклування.
Таким чином, відповідно вищевикладеного та враховуючи суть Вашого запитання, зазначаємо наступне.
Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку, сина, які продовжують навчатися після досягнення повноліття (незалежно від форми навчання), виникає за обов'язкової сукупності таких юридичних фактів: досягнення дочкою віку, який перевищує 18, але є меншим 23 років; продовження нею навчання; потреба у зв'язку з цим у матеріальній допомозі; наявність у батьків можливості надавати таку допомогу (З урахуванням постанови пленуму ВСУ №3 від 15.05.2006р.)
Відповідно, укладення шлюбу особою, що утримується, в даному випадку, вашою дочкою, не може бути підставою для автоматичного припинення сплати Вами аліментів.

Поряд з тим, враховуючи положення ст. 192 СК України, Ви не позбавлені права в судовому порядку зменшити їх розмір (аліментів) посилаючись на зміну сімейного стану дочки. Для підвищення імовірності задоволення Ваших вимог, крім факту укладення шлюбу дочкою, в позовній заяві можете зазначити про зміну, як її, так і Вашого матеріального становища, якщо така зміна дійсно має місце.
Звертаю увагу, що у разі вирішення проблемного питання в судовому порядку, на Вас покладається обов’язок доказування таких тверджень та вимог.Мій чоловік без мого відома взяв кредит в банку і не виплачує його. Чоловік алкоголік. Гроші були промотали, на нас з дітьми не пішло і копійки. Представники банку дзвонять мені з погрозами і вимагають, щоб я виплачувала борг на підставі якоїсь статті сімейного кодексу України. Я не виступала поручителем і не підписувала ніяких паперів. Чи правомірні дії банку, чи дійсно мені доведеться платити? Дякую за відповідь.


Відповідь:
ч. 3 ст. 61 Сімейного кодексу України передбачено, якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Проте, ні Сімейний Кодекс України, ні інші законодавчі акти не дають підстави для включення до складу спільного майна подружжя боргів. Так, згідно ч. 2 ст. 52 ЦК фізична особа - підприємець, яка перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у праві спільної сумісної власності подружжя, яка належатиме їй при поділі цього майна. Ч. 8 ст. 50 Закону "Про виконавче провадження" встановлює, що у випадках, коли боржник володіє майном спільно з іншими особами, стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця. Іншими словами, із змісту зазначених норм випливає, що при порушенні зобов'язання одним з подружжя останній відповідатиме своєю часткою у праві спільної сумісної власності, а не спільним сумісним майном у цілому.
Разом з тим, як вже зазначалося, у ч. 3 ст. 61 СК України підкреслюється, що об'єктом спільної сумісної власності подружжя визнається майно одержане за договором, укладеним одним з подружжя в інтересах сім'ї.

Також, відповідно до ч. 4 ст. 65 СК України договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї.
Тобто, зобов’язання у другого з подружжя виникають лише за умови використання майна, набутого за відповідним договором в інтересах сім’ї. В протилежному ж випадку зобов’язання, що передбачені укладеним договором покладаються лише на того з подружжя ким було його укладено.

Оскільки, гроші, які були отримані Вашим чоловіком були використані не в інтересах сім’ї, то сплачувати кошти за кредитним договором Ви не зобов’язанні.
До того ж згідно ст. 65 СК України при укладенні договорів необхідна згода другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового.

Адвокат
Оніщенко Павло Вікторович
Ірпінь вул.Тургенівська, 10 офіс 38
Тел: 61286; 067-700-88-20
Коментарів: 0
Додати коментар