» » » Юридична консультація

Юридична консультація

ЯК ПРОВЕСТИ ВІДПУСТКУ БЕЗ ПРОБЛЕМ

Я бажаю провести відпустку з дружиною за кордоном. Чи передбачені законодавством якісь особливості, які повинні міститися в договорі на туристичне обслуговування?


Відповідно до ст. 20 Закону України "Про туризм" від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР за договором на туристичне обслуговування одна сторона (туроператор, турагент) за встановлену договором плату зобов'язується забезпечити надання за замовленням іншої сторони (туриста) комплексу туристичних послуг (туристичний продукт).
До договору на туристичне обслуговування застосовуються загальні положення договору про надання послуг, якщо інше не передбачено законом та не суперечить суті зобов'язання.
Договір на туристичне обслуговування укладається в письмовій (електронній) формі відповідно до закону. Договір на туристичне обслуговування може укладатися шляхом видачі ваучера.
До укладення договору на туристичне обслуговування споживачу туристичного продукту має бути надана інформація про:
1) основні вимоги пропонованих до оформлення виїзних/в'їзних документів (паспорт, дозвіл (віза) на в'їзд/виїзд до країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;
2) медичні застереження стосовно здійснення туристичної поїздки, у тому числі протипоказання через певні захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці;
3) туроператора (турагента), його місцезнаходження і поштові реквізити, наявність ліцензії на здійснення туристичної діяльності, сертифікатів відповідності та іншу інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів;
4) розмір фінансового забезпечення туроператора чи турагента на випадок його неплатоспроможності чи неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення.
До початку надання туристичних послуг споживачу за його вимогою повинна бути надана інформація:
про загальні умови типового (публічного) договору на надання туристичних послуг (за його наявності);
програма туристичного обслуговування;
характеристика транспортних засобів, що здійснюють перевезення, у тому числі їх вид і категорія, терміни стикувань (сполучення) рейсів, а також інша обов'язкова інформація, передбачена кодексами і правилами перевезень (якщо перевезення входить до складу туристичного обслуговування);
характеристика готелів, інших місць розміщення туристів, у тому числі їх місце розташування, класифікація за законодавством країни (місця) тимчасового перебування, відомості про підтвердження відповідності послуг готелю встановленим вимогам, відомості про правила тимчасового проживання, строки і порядок оплати готельного обслуговування, а також інша обов'язкова інформація, передбачена цим Законом, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до складу послуг з туристичного обслуговування);
про звичаї місцевого населення, пам'ятки природи, історії, культури та інші об'єкти туристичного показу, що знаходяться під особливою охороною, стан навколишнього природного середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку;
про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового перебування та перебування там;
про види і способи забезпечення харчування під час туристичної поїздки;
про види та тематику екскурсійного обслуговування, порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;
про дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування, його тривалість;
відомості про мінімальну кількість туристів у групі, терміни інформування туриста про те, що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи;
відомості про страхову організацію, що здійснює страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати;
про ціну туристичного обслуговування і порядок здійснення оплати;
про місце перебування організації (організацій), уповноваженої туроператором на прийняття претензій туристів, а також про адреси і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб, до яких можна звернутися у разі виникнення труднощів під час туристичної поїздки.
Кожна із сторін договору може вимагати внесення змін або розірвання договору у зв'язку з істотними змінами обставин, з яких вони виходили при укладенні договору.
До істотних змін обставин належать:
1) погіршення умов подорожі, зміна термінів подорожі;
2) непередбачене збільшення транспортних тарифів;
3) введення нових або підвищення діючих ставок податків і зборів та інших обов'язкових платежів;
4) різка зміна курсу національних валют;
5) інші підстави, за домовленістю сторін.
Турист вправі відмовитися від виконання договору до початку подорожі за умови оплати туроператору або турагенту фактично понесених ними витрат за послуги, надані до цього повідомлення.
Туроператор або турагент вправі відмовитися від виконання договору лише за умови повного відшкодування замовникові збитків, підтверджених у встановленому порядку та заподіяних внаслідок розірвання договору, крім випадку, коли це відбулося з вини туриста.
Якість туристичних послуг повинна відповідати умовам договору, порядок і способи захисту порушених прав туристів визначаються законодавством про захист прав споживачів.
Зміна ціни туристичного продукту, погодженої сторонами, можлива лише у випадках, передбачених договором, і тільки при істотній зміні обставин, передбачених частиною сьомою цієї статті, але не пізніше ніж за 10 днів до початку туристичної подорожі у випадку, якщо її тривалість становить більше ніж 10 днів, за 5 днів до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить від 2 до 10 днів, за 48 годин до початку туристичної поїздки у випадку, якщо її тривалість становить один день. При цьому збільшення ціни туристичного продукту не може перевищувати 5 відсотків його первісної ціни. У разі перевищення ціни туристичного продукту більше ніж 5 відсотків первісної ціни турист має право відмовитися від виконання договору, а туроператор (турагент) зобов'язаний повернути йому всі раніше сплачені кошти.
Туроператор (турагент) може в договорі з туристом обмежити свою відповідальність розміром подвійної плати вартості туристичного продукту (туристичних послуг), якщо туроператор (турагент) несе перед туристом одноособову відповідальність за шкоду, що виникла внаслідок дій (бездіяльності) одного з виконавців послуг, обумовлених договором.
Права й обов'язки, відповідальність сторін та інші умови договору між туроператором і турагентом визначаються відповідно до загальних положень про агентський договір, якщо інше не передбачено договором між ними, а також цим Законом.
Відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров'ю та майну туриста, визначається відповідно до цивільного законодавства, якщо договором на туристичне обслуговування не передбачена підвищена відповідальність туроператора.


ВІДПУСТКА ПЕРЕД ЗВІЛЬНЕННЯМ НАДАЄТЬСЯ НЕ ЗАВЖДИ

Ми звільняємо працівника за прогули, проте він не використав на цьому підприємстві своє право на відпуску і вимагає її надання. Чи зобов'язані ми надати йому відпустку за таких умов, чи можемо замінити її грошовою компенсацією?


Згідно зі ст. 3 Закону "Про відпустки" від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі - Закон) за бажанням працівника в разі його звільнення (крім звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано невикористану відпустку з подальшим звільненням. Таким чином, в імперативному порядку законодавством визначається, що роботодавець зобов'язаний на прохання працівника надати йому відпустку перед звільненням. Проте з цього правила передбачено винятки, зокрема, якщо працівник звільняється за порушення трудової дисципліни, обов'язок надання відпустки на прохання працівника не виникає. Отже, у працівника є право вимагати, а у роботодавця є обов'язок задовольнити вимогу працівника надати відпустку перед звільненням лише у випадку, якщо звільнення відбувається не за порушення трудової дисципліни.

Відповідно до п. 4 ст. 40 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) у випадках прогулів без поважних причин власник або уповноважений ним орган має право розірвати трудовий договір з таким працівником достроково. Відповідно до ст. 147 КЗпП передбачено стягнення за порушення трудової дисципліни, зокрема у вигляді звільнення. Здійснення працівником прогулів без поважних причин кваліфікується як порушення трудової дисципліни Таким чином, у разі звільнення працівника за порушення трудової дисципліни він не має права вимагати надання йому невикористаної відпустки. За відсутності права на відпустку йому залишається тільки право взяти грошову компенсацію за невикористану відпустку, у виплаті якої роботодавець не має права відмовити.

СТРОКИ ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ВИМОГ ДО СПАДКОЄМЦІВ

Майже три роки тому помер мій брат. Сім'ї в нього не було і я прийняв спадщину як єдиний
спадкоємець. Зараз до мене звернулась з позовом знайома брата, яка дала йому позику і яку він їй не повернув. Чи повинен я повертати його борг?


Відповідно до ст. 1282 Цивільного кодексу України (далі — ЦК) спадкоємці зобов'язані задовольнити вимоги кредитора повністю, але в межах вартості майна, одержаного у спадщину. Кожен із спадкоємців зобов'язаний задовольнити вимоги кредитора особисто, у розмірі, який відповідає його частці у спадщині.
Однак відповідно до ст. 1281 ЦК спадкоємці зобов'язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги.
Кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги.
Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред'явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги.
Кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців у зазначені строки, позбавляється права вимоги.
«Юридичний Вісник України» №19 від 8 травня 2010 року 
юрконсультація
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.