» » » Юридична консультація

Юридична консультація

ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТРАХОВОГО СТАЖУ
Свого часу я втратив трудову книжку і тепер для виплати лікарняних у 100 % розмірі не вистачає кількох місяців. Але з попередньої роботи в мене залишилася довідка, в якій зазначається період роботи, моя зарплата та всі відрахування. Чи може такий документ підтвердити мій страховий стаж?


Згідно зі ст. 7 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001 р. № 2240, страховий стаж – це період (сума періодів), протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, і сплачує або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, встановленому законодавством. До страхового стажу зараховуються періоди тимчасової втрати працездатності, перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами та час перебування застрахованої особи у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій усіх видів.

До страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж особи до введення в дію цього Закону в порядку та на умовах, передбачених законодавством, яке діяло раніше.

Підтвердженням страхового стажу застрахованої особи, у разі необхідності, крім трудової книжки, можуть бути довідки з попередніх місць роботи працівника про заробітну плату, з якої сплачувались страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, а також документи (листки непрацездатності, відомості про нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності та вагітності та пологах із зазначенням періодів, за які надавалися страхові виплати, накази про надання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, довідки про періоди одержання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування тощо), що підтверджують періоди, упродовж яких застрахованою особою страхові внески не сплачувались, але які, відповідно до Закону, зараховуються до страхового стажу.


ДОПЛАТА ЗА ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ
Чи можу я як фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності здійснювати доплати у Пенсійний фонд, щоб потім мати більшу пенсію?


Відповідно до ст. 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. № 1058-IV у страховий стаж зараховується період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню і за який щомісячно сплачує страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок (у 2009 році – 33,2%).

Особи мають право визначити для себе розмір страхового внеску, який перевищує мінімальний, але не може бути більший за розмір страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці, з якою сплачуються страхові внески.

Щомісячна сума самостійно встановленого внеску з урахуванням частини єдиного податку не може перевищувати 3331,62 грн. За бажанням платника передбачена доплата до розмірів рекомендованих
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, які встановлює КМУ щорічно до 1 січня. Так, у 2009 році розміри рекомендованих внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування за кожен місяць становлять:
- базовий – 845 грн,
- підвищений – 1690 грн,
- максимальний – 3530 грн.

За умови сплати страхових внесків у розмірі не менше від мінімального страхового внеску період участі в пенсійному страхуванні зараховується до страхового стажу в повному обсязі.


«Юридичний Вісник України» № 47 від 21 листопада 2009 року
юрконсультація
Коментарів: 0
Додати коментар