» » » Форми та порядок подання запиту на інформацію

Форми та порядок подання запиту на інформацію

Форма запиту на інформацію від фізичної особи в письмовому вигляді Скачать файл: fiz_zapit.rtf [65,11 Kb] (cкачиваний: 60)
Форма запиту на інформацію від об'єднання громадян
без статусу юридичної особи в письмовому вигляді
Скачать файл: grom_zapit_bez-statusu.rtf [68,35 Kb] (cкачиваний: 40)
Форма запиту на інформацію від юридичної особи в письмовому вигляді Скачать файл: ur_zapit.rtf [66,47 Kb] (cкачиваний: 35)
Форма запиту на інформацію від запитувача за телефоном
Телефон: (044) 461–77–00, факс: (044) 461-77-57
Скачать файл: telefon.rtf [61,87 Kb] (cкачиваний: 30)


Електронні форми запиту:
Форма електронного запиту на інформацію від фізичної особиперейти на сторінку з формою>>
Форма електронного запиту на інформацію від юридичної особиперейти на сторінку з формою>>
Форма електронного запиту на інформацію від об'єднання
громадян без статусу юридичної особи
перейти на сторінку з формою>>


Додаток 8
до наказу ДПА України
від 08.06.11 № 345

Інструкція
щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання в ДПА України


1. Інформація про документи, які перебувають у володінні ДПА України, розміщена на веб-сайті: www.sta.gov.ua.
2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу:
- Державна податкова адміністрація України,
04655, м. Київ, Львівська пл., 8
(на конверті вказувати „Публічна інформація”);

- на електронну адресу: [email protected];
- факсом: (044) 272- 08-41;
- за телефоном: 080-501-007;
- в усній формі особисто посадовим особам спеціального структурного підрозділу ДПА України, на який покладено функції щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації.

3. Запит може бути поданий особисто до структурного підрозділу ДПА України, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п’ятницю – до 16-45 год.)).

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин із дня отримання запиту.

7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

8. Інформація на запит надається безоплатно. Надання інформації в електронному вигляді здійснюється у форматі захищеного pdf файлу.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у випадках, передбачених статтею 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”.

11. Рішення, дії чи бездіяльність органів ДПА України можуть бути оскаржені до керівника ДПА України або суду.

М.Ю. Орещенко, в. о. начальника Управління координації нормотворчої роботи
та взаємодії з органами державної влади
Додаток 9
до наказу ДПА України
від 08.06.11 № 345

ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію ДПА України


1. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи ДПА України в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі.

3. Запит на інформацію повинен містити:
- прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для спрощення процедури оформлення запитувачам інформації пропонується заповнювати відповідні форми запитів на інформацію. Зазначені форми можна отримати в приміщенні ДПА України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, І поверх (кімната для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію) або на офіційному сайті ДПА України в розділі „Доступ до публічної інформації”.
Також пропонується заповнити спеціальну форму електронного інформаційного запиту на сайті ДПА України.

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до структурного підрозділу ДПА України, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку (з понеділка по п’ятницю з 09-00 до 13-00 год. та з 13-45 до 18-00 год. (у п’ятницю – до 16-45 год.)).

6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник структурного підрозділу ДПА України, на який покладено функцію щодо організації роботи із забезпечення доступу до публічної інформації, із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

М.Ю. Орещенко, в. о. начальника Управління координації нормотворчої роботи
та взаємодії з органами державної влади
Сектор Ірпінської ОДПІ забезпечення доступу до публічної інформації 
Коментарів: 0
Додати коментар