» » » Катерина Карпенко: Медичний аспект в дзеркалі фінансів

Катерина Карпенко: Медичний аспект в дзеркалі фінансів

9 лютого 2006 року Постановою Верховної ради України за №3434-ІV «Про віднесення селища Буча Ірпінської міської ради Київської області до категорії міст обласного значення» наше місто набуло нового адміністративно-територіального статусу, і таким чином позбулося щільної «опіки» Ірпеня. З цього моменту і розпочалося протистояння між сусідами щодо закладів медицини в регіоні…

Екскурс в історію «медичних» стосунків Ірпеня та Бучі

Враховуючи нові обставини (надання Бучі статусу міста), Бучанська міська рада у травні того ж року двічі (рішення Бучанської селищної ради №30-3-V від 18.05.2006 р. та № 83-4-V від 25.05.2006 р.) звернулася до Ірпінської міської ради з проханням передати у власність територіальної громади нового міста заклади освіти та належні їм будівлі, а також заклади охорони здоров'я, що розташовані в межах міста Буча. При цьому Бучанська міськрада посилалася на вище згадану Постанову, норми Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, Закону України «Про власність» та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
В результаті проведених переговорів та виробничих нарад між посадовцями Бучі та Ірпеня міською радою наших сусідів було прийнято рішення (№23-2-V від 27.07.2006 р.).

Про часткову передачу закладів медицини на баланс та фінансування Бучанській міській раді

В 2007 році, при вирішенні питання делегування повноважень в галузі охорони здоров'я (відповідно до ст.93 Бюджетного кодексу України), а значить і питання передачі майна закладів охорони здоров'я, які раніше належали Ірпеню, але територіально розміщені в Бучі, стало досить гострим.
Основною вимогою при делегуванні повноважень та передачі коштів, у сумі доведеного Міністерством фінансів показника, стало вирішення питання передачі майна, будівель та споруд закладів охорони здоров'я, що розташовані в місті Буча в зв’язку з тим, що деякі з них потребували негайних капітальних вкладень та проведення капітальних робіт для забезпечення належного обслуговування та надання медичних послуг жителям регіону. А здійснювати зазначені капітальні вкладення, відповідно до чинного законодавства, має право проводити лише власник даного майна.

Отже, для забезпечення методичної цілісності закладів охорони здоров’я, шляхом проведення переговорів у період з 28 грудня 2006 року до 3 січня 2007 року, Ірпінська та а та Бучанська міські ради прийняли ряд життєво важливих рішень.

3 січня 2007 року на одинадцятій позачерговій сесії п’ятого скликання Ірпінської міської ради було прийнято рішення «Про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Буча будівель та споруд охорони здоров’я, розташованих в місті Буча». На тій же сесії було прийнято ще одне важливе рішення - «Про забезпечення медичними послугами жителів м. Ірпінь».

Того ж дня на першій сесії п’ятого скликання Бучанської міської ради були також прийняті два рішення. По-перше, рішення №2-1-V «Про прийняття закладів охорони здоров’я, розташованих в місті Буча, у комунальну власність територіальної громади міста», а також рішення №3-1-V «Про передачу в безоплатне користування будівель та споруд, що належать територіальній громаді м. Буча, відділу охорони здоров’я Ірпінської міської ради».

На виконання даних рішень, Бучанською міською радою було прийнято ще одне рішення (№ 4-1-V від 03.01.2007 року), яке стосувалося внесення змін до бюджету міста Буча на 2007 рік. В цьому документі було прописано механізм передачі на бюджет міста Ірпінь субвенції у сумі 4162,0 тис. грн. на делегування повноважень в галузі охорони здоров’я. Так само і Ірпінська міська рада, в свою чергу, внесла зміни до бюджету міста Ірпінь на 2007 рік, збільшивши доходи та видатки міського бюджету на суму зазначеної субвенції.

Здавалося питання із закладами медицини пройшло цивілізовано. Але… Протягом першого кварталу 2007 року Бучанська міська рада неодноразово зверталася до виконавчого комітету Ірпеня з проханням все-таки виконати рішення Ірпінської міської ради та передати будівлі та споруди закладів охорони здоров’я, що розташовані в межах міста Буча.

Відповіддю було мовчання. Невиконання своїх зобов’язань Ірпінською міською радою призвело до того, що КРУ в місті Ірпінь при проведенні комплексної перевірки станом на 14 березня 2007 року в акті ревізії «м’яко» зазначило, що майно закладів охорони здоров’я не рахується на балансі Бучанської міської ради, що занижує вартість її активів.

І знову неодноразові звернення до Ірпінської міської ради щодо виконання ними власних рішень не давали жодного результату. Тому рішенням восьмої сесії п’ятого скликання Бучанської міської ради від 26 квітня 2007 року за №168-8-V «в зв’язку з невиконанням рішення Ірпінської міської ради від 03.01.2007 року «Про передачу до комунальної власності територіальної громади міста Буча будівель та споруд охорони здоров’я розташованих в м. Буча» було вирішено призупинити фінансування м. Ірпеня на потреби медицини за угодою №10 від 10 січня 2007 року по КФКВ 250380 «Інші субвенції» по КЕКВ 1320 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів».

Все це призводить до низки нових перемовин, в результаті яких, за домовленістю сторін, було вирішено, що Бучанська міська рада передає залишок субвенції на виконання власних повноважень в галузі охорони здоров’я, а Ірпінська міськрада, в свою чергу, остаточно вирішує передачу майна закладів охорони здоров’я, що розташовані на території міста Буча. Зауважимо, що на той час, мова велася виключно стосовно майна для забезпечення законного проведення капітальних вкладень (капітального ремонту, реконструкції) в існуючі об’єкти із залишенням утримання, фінансування та управління за єдиною структурою – відділом охорони здоров’я, шляхом щорічного делегування йому повноважень в галузі охорони здоров’я.

У відповідь на кроки зроблені Бучанською міською радою щодо погашення субвенції за минулі місяці та подальшого планового фінансування субвенції, Ірпінська міська рада 18 вересня 2007 року раптово приймає рішення про призупинення дії окремих норм попередніх рішень про передачу майна галузі охорони здоров’я (нагадаємо: рішення Ірпінської міської ради №321-11-V від 03.01.2007 р., №324-11-V від 03.01.2007 р). Так досить незвично закінчилися перемовини з Ірпенем, на яких начебто вже було досягнуто згоди.

Напевно саме ця ситуація спонукала депутатів Бучанської міської ради та членів її виконавчого комітету з певною недовірою ставитися в майбутньому до обіцянок посадовців міста-сусіда та до самої Ірпінської міськради. Можливо, що всі необдумані кроки ірпінчан в одному: в нерозумінні Ірпінською міською радою причини всіх звернень Бучанської міської ради щодо передачі майна в комунальну власність. Наголосимо: без зміни його цільового призначення. Зазначимо і таке. Бучанська міська рада не уникає відповідальності, а завжди намагається брати її на себе. Повною мірою...

З точки зору фінансів

Якщо говорити про передачу у комунальну власність територіальної громади міста Буча об’єктів нерухомості з точки зору фінансів, то для цього слід розуміти, що в себе включає поняття власності. Адже після скасування навесні 2007 року Закону України «Про власність» залишився тільки один нормативно-правовий документ, який дає визначення поняттю власності - Цивільний кодекс України. В широкому розумінні «власність» - це право користування, володіння та розпорядження певним об’єктом рухомого та нерухомого майна. Якщо ж говорити про власність з позиції бюджетної структури - то це, перш за все, право утримувати майно у відповідному до визначених норм стані за рахунок власних коштів. Адже саме власник має визначати суму капітальних вкладень в об’єкт нерухомості для забезпечення його функціональності та забезпечення естетичного зовнішнього вигляду.

Тобто, переносячи все вищевикладене на питання охорони здоров’я, Бучанська міська рада в питанні отримання у власність приміщення закладів охорони здоров’я, що розташовані на території міста Буча, перш за все ставила за мету мати законну можливість покращення обслуговування населення шляхом залучення додаткових капіталовкладень з міського бюджету міста Буча в інфраструктуру охорони здоров’я відповідно до норм Бюджетного кодексу України шляхом використання коштів спеціального фонду - бюджету розвитку.

2008 рік: status quo

Зважаючи на складності ситуації навколо утримання галузі охорони здоров’я, неможливості вирішення майнових питань, відсутність єдиної програми розвитку медицини, зважаючи на її розгалужену структуру, територіальне розташування та утримання (лікарня в смт. Коцюбинське фінансується та утримується Коцюбинською селищною радою більше трьох років; Бучанська міська поліклініка знаходиться на фінансуванні Бучанської міської ради) відповідно до норм Бюджетного кодексу України до 1 серпня 2007 року, попередні рішення про подальше утримання регіональної охорони здоров’я у 2008 році вирішені не були. В результаті чого укладення угоди на передачу міжбюджетного трансферту (так звана угода на передачу коштів) між Бучею та Ірпенем на 2008 рік не відбулося.

Виходячи із даної ситуації, Бучанська міська рада вкотре звернулася до Ірпінської міської ради з проханням: розглянути можливість розроблення та затвердження програми розвитку медичної галузі та, зважаючи на очевидні факти протистояння, розглянути питання можливості утримання ряду установ різними бюджетами (бюджетом міста Ірпінь та бюджетом міста Буча). Результати розгляду даного питання надані не були, тобто Бучанській міській раді не відмовили, але з нею й не погодилися. В решті-решт, звернення Ірпінської міськради до Бучанської не містило ніякої допоміжної інформації, окрім категоричної вимоги передати кошти на утримання медичних закладів. Так, так!.. Не на покращення якості медичних послуг, не на розвиток галузі як такої, а саме на утримання закладів. При цьому ірпінчани нічого змінювати не бажають.

При чому зазначимо, що медичні заклади, а ні протягом 2007 року, а ні протягом 2008 року, жодних капіталовкладень (реконструкція, капітальний ремонт) за рахунок бюджету розвитку Ірпінської міської ради не отримали. І це з фінансової точки зору і не дивно, адже один бюджет, навіть такого міста як Ірпінь, невзмозі власними зусиллями витягнути таку галузь, як регіональна охорона здоров’я. Якщо ж працювати «в складчину», то завжди знайдеться хтось (якесь селище регіону або саме місто Ірпінь) в кого або коштів забракне, або бажання їх витрачати не буде. «А навіщо? Хай їх витрачає так званий власник…Або за його відсутності – балансоутримувач».

Інформативно, хочеться сказати, що наша спільна галузь охорони здоров’я має ряд юридичних непорозумінь: по-перше, як це не дивно, але жодна установа охорони здоров’я не має статусу юридичної особи; по-друге, все ліцензії на установи охорони здоров’я видані на одну єдину юридичну установу – відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Ірпінської міської ради; по-третє, фінансування здійснюється централізовано відділом охорони здоров’я без прямої участі головних лікарів закладів, навіть за спеціальним фондом. Тобто за використанням коштів, зароблених наданням платних послуг самих лікарів (проведення медоглядів, зубопротезування, благодійна допомога тощо).

Не маючи бажання в подальшому залишати ситуацію з медициною в «підвішеному» стані, Бучанська міська рада звертається в тому ж таки минулому році за допомогою та роз’ясненням до відділу охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації та до постійної комісії з питань охорони здоров’я Київської обласної ради. В результаті проведених нарад, управління охорони здоров’я Київської обласної державної адміністрації надало рекомендації про доцільність передачі лікувальних закладів, які знаходяться на території міста Буча, у власність територіальної громади міста Буча та необхідність надання статусу юридичних осіб усім лікувально-профілактичним закладам Ірпінського регіону. Окрім цього, у своїх рекомендаціях, було окремо зазначено що необхідне спільне узгодження механізмів обслуговування населення м. Ірпінь та м. Буча окремим договором.

Що стосується, рекомендацій Київської обласної адміністрації, то за дорученням губернатора В.І. Ульянченко міським головам Ірпеня та Бучі було доручено розробити програму розвитку медицини в Ірпінському регіоні та м. Буча. На виконання даного доручення, Бучанською міською радою було розроблено проект програми реформування та розвитку охорони здоров’я Ірпінського регіону та міста Буча, і подано даний документ на розгляд Головному управлінню охорони здоров’я та Київській обласній державній адміністрації. (Проекту програми Ірпінської міської ради на сьогодні ніхто не бачив.) За результатами розгляду проекту зазначеної вище програми 26 травня 2008 року відбулося засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства Київської обласної ради. Як висновок, знову таки, міським головам двох міст було рекомендовано опрацювати проект Програми реформування та розвитку охорони здоров»я Ірпінського регіону та міста Буча на 2008-2010 роки; визначити пріоритетні завдання та заходи першочергового та перспективного значення; узгодити механізм спільного фінансування закладів охорони здоров’я регіону. І знову з боку Ірпінської міської ради – мовчання...

Бучанська міська рада вкотре неодноразово ініціювала питання проведення переговорів з Ірпінською міською радою, для чого було створено навіть тимчасову депутатську комісію. Але, на жаль, всі переговори зводилися не до розгляду питання по-суті проблеми подальшого функціонування цілої галузі, а виключно по передачі коштів Ірпеню. При цьому без зазначення будь-яких прав у територіальної громади м. Буча знати куди саме гроші направляються та на що їх збираються використати.

До речі, якщо говорити виключно з точки зору фінансів, то делегування (передача) повноважень однієї територіальної громади на іншу обов’язково передбачає наявність окрім угоди, узгодженої програми, затвердженої обома радами. Бо будь-яка перевірка контролюючими органами фінансово-господарської діяльності передбачає визначення цільових та нецільових видатків, які, в свою чергу, здійснюються за кошти декількох бюджетів. А за відсутності такої програми, передані кошти можуть використовуватися другою стороною-одержувачем на власний розсуд. Але, на жаль, на цей факт мало хто звертає увагу, особливо коли говорять про те, що хтось щось у когось забрав…

Про угоди та кошти

Ми вже розповідали про те, що, на протязі 2008 року неодноразово велися переговори між Бучанською та Ірпінською міськими радами, але за відсутності концептуальних порозумінь та бачень подальшого функціонування галузі охорони здоров’я дане питання так і не було вирішено. В результаті відсутності місцевої програми розвитку охорони здоров’я, затвердженої Ірпінською міською радою, та через відсутність реєстрації медичних установ, як юридичних осіб, угода на делегування повноважень з передачею коштів не була укладена, а отже гроші з Бучі до Ірпеня не були передані.

Зважаючи на необхідність вирішення ситуації, та врешті-решт виходу з замкненого кола, Бучанська міська рада запропонувала компромісне рішення – відмовитись від питання власності загалом, а розглянути питання утримання медичних установ, як Бучанською, так і Ірпінською, територіальними громадами. Тобто. З середини 2008 року Бучанською міською радою було ініційоване питання передачі задля фінансування Станції швидкої медичної допомоги, що дало б можливість поліпшити базу медичного закладу шляхом виділення установи в юридичну особу та надання їй певних повноважень. Окрім цього, пропонувався варіант обрахунку доведеного показника та передачі різниці (від доведеного МФУ фінансового показника за мінусом суми утримання Бучанської поліклініки та СШМД) на утримання решти медичних установ містом Ірпенем. Але і цього разу дана пропозиція була категорично відхилена. На сьогодні дане питання так і залишилося не вирішеним.

Поглиблює ситуацію не профінансовані майже 6 мільйонів грн., які не були перераховані Ірпінській міській раді за відсутності юридичного підґрунтя – немає ні програми, ні відповідного рішення, а ні договору. Повернення або компенсація коштів неможлива, тому що відповідно до Бюджетного кодексу України кожен новий рік розпочинається прийняттям нового бюджету, а отже і нових зобов’язань у фінансуванні. Переносяться у новий рік лише ті фінансові зобов’язання, які мають юридичне оформлення та зареєстровані в органах казначейства.

Я особисто, все ж маю надію на тверезий, розсудливий погляд сусідів на ситуацію в галузі охорони здоров’я та на можливість вирішення всіх проблемних питань цивілізовано. Шляхом проведення переговорів. Не виключена і можливість вирішення питання через запропоноване компромісне рішення з передачею СШМД, адже це дасть можливість не скорочувати мережу закладів, а внести додатковий фінансовий ресурс, дати поштовх розвитку регіональної галузі загалом…

Катерина Карпенко,
начальник фінансового Управління
Бучанської міської ради


опубліковано в газеті №7 "Бучанські новини" від 20 лютого 2009р.
Лікарня
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.