» » Круглий стіл на тему: «Духовне та фізичне здоров’я молоді – майбутнє нації»

Круглий стіл на тему: «Духовне та фізичне здоров’я молоді – майбутнє нації»

Проблема формування духовних цінностей молоді найактуальніша і з теоретичного, і з практичного погляду. Молоді люди – активна сила політичних змін і залежно від того, які цінності вони вносять у ці зміни, яку культуру впроваджують, багато в чому буде залежати майбутнє суспільства. Вони виступають як економічний, соціальний, культурний, духовний потенціал України.

Круглий стіл на тему: «Духовне та фізичне здоров’я молоді – майбутнє нації»18 листопада, Радою Наукового товариства студентів та курсантів Національного університета державної податкової служби України в місті Ірпінь, було організовано міжвузівське засідання круглого столу на тему: «Духовне та фізичне здоров’я молоді – майбутнє нації».

Відкрила наукове зібрання Людмила Леонідівна Тарангул, проректор з наукової роботи університету, доктор економічних наук, професор, яка наголосила на актуальності даної проблеми, необхідності її практичного вирішення та побажала учасникам круглого столу, науковцям і практикам плідної роботи.

У роботі круглого столу взяли участь: Микола Мефодійович Касьяненко, проректор з навчальної та методичної роботи; Валерій Іванович Бодашевський, проректор з виховної роботи та соціальних питань; викладачі та студенти університету, а також студентка з Академії праці та соціальних відносин Федерації професійних спілок України Потапенко Карина.
Учасники круглого столу представили на обговорення доповіді: «Державна політика з питань сім’ї, молоді та спорту», «Державна політика у сфері захисту прав дітей», «Проблеми духовних орієнтирів молоді», «Соціально психологічний вплив ЗМІ на духовну культуру молоді», «Молодь – надія України: стратегія без результатів».

Глибока наукова підготовка доповідачів та їх вміння цікаво розкрити тему доповіді дали можливість гаряче й на досить високому науковому рівні дискутувати щодо згаданих проблем. Особливо активно учасники круглого столу обмінювалися думками та роздумами про відношення молоді до політики, стан залучення її до політичних процесів нашої держави та, взагалі, мотиви, якими вони керуються, стаючи учасниками таких процесів. У кожного було власне бачення, та більшість погодилися із думкою Ангели Бочі, студентки 4 курсу фінансового факультету, про те, що багато хто з молодих та патріотично налаштованих українців хочуть прислужитися своїй країні, піти в політику чи органи державної влади. Однак, усвідомивши марність таких намірів і стійкість старої політичної еліти, – стають добровільними політичними наймитами або ж кидають політику взагалі.

Учасники круглого столу прийшли до висновку, що від того, наскільки вдало вдається сформувати та закріпити у свідомості молоді основи фізичної культури, ведення здорового способу життя, залежить у подальшому і розкриття потенціалу особистості. Головна мета розвитку студента і молоді взагалі – формування спеціаліста, керівника, адекватного вимогам технологічної революції сучасності, творчого працівника, здатного перетворювати технічні знання в ефективну соціальну силу, спеціаліста-професіонала, який не тільки глибоко оволодів основною спеціальністю, а й має високу культуру, взяв на озброєння кращі здобутки загальнолюдських цінностей і свідомо сприймає дійсність.Національний університет державної податкової служби України
www.asta.edu.ua
  0
Коментарів: 0
Додати коментар