» » Про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста Буча

Про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста Буча

Про затвердження Положення
про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста Буча частини чистого прибутку (доходу) господарськими
організаціями, які належать до
комунальної власності

Керуючись ст.67, абзац 3 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», п.29 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста Буча частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності.
2. Дане рішення оприлюднити в засобах масової інформації не пізніше, як у десятиденний термін після прийняття рішення.
3. Встановити, що це рішення набирає чинності з 01.... 2007 року.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Державної податкової інспекції в м. Ірпінь у межах їх повноважень та на комісію з питань планування, бюджету, фінансів і цін.

ПОЛОЖЕННЯ

Про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, які належать до комунальної власності
1. Загальні положення
Вилучення до загального фонду бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) встановлено відповідно до ст.67 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік», пункту 29 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Платники та норматив відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу)
Відрахування до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) проводиться за результатами фінансово-господарської діяльності річної звітності та щоквартальної фінансово-господарської діяльності поточного року.
Відрахування частини прибутку (доходу) проводиться підприємствами, організаціями, що належать до комунальної власності в розмірі 5% чистого прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні цих суб’єктів господарювання, розрахованого згідно з правилами бухгалтерського обліку.
3. Порядок подання звітності та строки погашення податкового зобов’язання
Дані про нараховані суми податкового зобов’язання в частині 5% чистого прибутку (доходу) суб’єкти господарювання відображають у податкових деклараціях по податку на прибуток щоквартально, які подають до податкової інспекції та фінансового управління Бучанської міської ради протягом 40 днів, наступних за останнім днем звітного періоду.
Сплата зазначеного в податковій декларації платежу здійснюється платником самостійно в строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, на відповідний рахунок місцевого бюджету, відкритий у відділені Державного казначейства у м. Ірпінь, за кодом платежу 21010301 «Частина прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності або в статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету» за місцем обліку платника в податковій інспекції.
Кошти, що вилучаються до загального фонду місцевого бюджету, не мають цільового призначення і витрачаються згідно з напрямками, затвердженими міською радою.
4. Відповідальність платників та контроль податкової інспекції
Відповідальність за правильність обчислення, повноту та своєчасність сплати до бюджету міста чистого прибутку (доходу) покладається на адміністрацію підприємств, організацій, які належать до комунальної власності міста Буча.
Контроль за повнотою та своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) до бюджету здійснюється податковою інспекцією відповідно до діючого законодавства.

Звіт про відстеження проекту регуляторного акту Бучанської міської ради «Про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста Буча частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності»

Метою впровадження регуляторних актів є приведення у відповідність:
– до діючого законодавства рішень місцевого органу влади – Бучанської селищної ради, а з 01.01.2007р. – Бучанської міської ради (Постанова ВРУ «Про внесення селища міського типу Буча Ірпінської міської ради Київської області до категорії міст обласного значення» № 3434-IV від 09.02.2006р);
– приведення діяльності господарських організацій, які належать до комунальної власності по відрахуванню до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) у відповідність до нормативно-правової бази;
– встановлення ставок відрахувань до бюджету міста, враховуючи економічну ситуацію регіону, яка склалася в сьогоденні.

Аналіз впливу прийняття проектів рішень Бучанської міської ради «Про порядок і нормативи відрахування до бюджету міста Буча частини чистого прибутку (доходу) господарськими організаціями, які належать до комунальної власності»

1. Метою впровадження регуляторного акту є приведення у відповідність до діючого законодавства рішень органу місцевого самоврядування з урахуванням набуття з 01.01.2007р селищем міського типу статусу міста обласного значення. Окрім цього, зазначений регуляторний акт покликаний привести у відповідність встановлення економічно обґрунтованих ставок, збільшити надходження до бюджету міста, його реалізація дасть можливість здійснювати належний контроль.
2. Альтернативи державного регулювання щодо встановлення місцевими радами ставок відрахування до бюджету частини чистого прибутку (доходу) на сьогодні немає. Даний вид місцевого податку встановлюється рішенням місцевої ради відповідно до пункту 29 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.67 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік». Відрахування до бюджету міста частини доходу (прибутку) господарських організацій, які належать до комунальної власності, відповідно до темпів економічного зростання міста може привести до додаткового залучення фінансових ресурсів на вирішення болючих питань сьогодення – благоустрою, житлово-комунальної сфери тощо, які не є гарантованими державою.
3. Проведено погодження ставки відрахування податку з депутатськими комісіями Бучанської міської ради, виконавчим комітетом Бучанської міської ради, представниками комунальних підприємств. При розгляді ставки відрахувань врахована законодавчо-нормативна база, а саме, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про Державний бюджет України на 2007 рік».
4. Запропонована система відрахувань до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) дасть змогу збільшити надходження до бюджету міста, перерозподіляти кошти місцевого бюджету в частці, що знаходиться у використанні комунальних підприємств.
5. Термін дії даного проекту регуляторного акту не встановлюється, тобто, він є дійсним до моменту внесення змін або його анулювання, за умови надання аналізу його результативності щорічно.
6. Результативність поданого регуляторного акту буде відстежуватися фінансовим органом Бучанської міської ради за співпраці з Державною податковою інспекцією в місті Ірпені за наступними показниками: кількість платників зазначених відрахувань; наповнюваність бюджету по зазначеному платежу; динаміка змін надходжень до бюджету; тощо.

Фінансовий відділ
Бучанської міської ради
Тел. 8-044-97-49359; т/ф 8-044-97-29563
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.