Правила поховання (в м. Ірпінь)

Правила поховання (в м. Ірпінь)

Ви­ко­нав­чий ко­мі­тет Ір­пін­сь­кої мі­сь­кої ра­ди повідомляє: Про за­твер­джен­ня Пра­вил по­хо­ван­ня в м. Ір­пінь