Буча новини міста, Буча сайт » Бучанська податкова інспекція » Публікації » Про оподаткування відповідали на «гарячій лінії»

Про оподаткування відповідали на «гарячій лінії»

На запитання платників податків під час телефонного зв’язку «гаряча лінія» відповідала в.о начальника Ірпінської ОДПІ ГУ ДФС у Київській Олена Крупнова.

- Як оподатковується поворотна фінансова допомога, отримана від засновників, та нарахування умовних відсотків у разі її неповернення протягом 365 днів?
У листі ДФС України від 18.06.2015 р. №12810/6/99-99-19-02-02-15 зазначено, що за операціями, по яких витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 1 січня 2015 року визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 1 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об'єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 1 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування.
Отже, починаючи з 01.01.2015 р. проводиться зменшення фінансового результату до оподаткування на суму поверненої поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку до 01.01.2015 р. від осіб, які не є платниками податку на прибуток, та включеної до складу доходів при визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток до цієї дати.

- Чи потрібно перераховувати кошти на рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ, якщо у витягу з системи електронного адміністрування ПДВ станом на 01.07.2015р. сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, має від’ємне значення?
Якщо сума, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, є меншою, ніж сума податку в податковій накладній, яку платник податку повинен зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних, такий платник перераховує необхідну суму коштів з поточного рахунка на електронний рахунок.

- Який порядок формування та подання запитів платниками податків в системі електронного адміністрування та отримання витягів на них?
Відповідно до п.2 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року №569, електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ – рахунок, відкритий платнику податку в Казначействі, на який платником перераховуються кошти з власного поточного рахунку в сумах, необхідних для збільшення розміру суми, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), а також у сумах, недостатніх для сплати до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з цього податку.
Пунктом 13 Порядку №569 передбачено, що платник податку має право отримувати у ДФС інформацію про стан свого електронного рахунка, а також суму податку, на яку він має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН.
Інформація про рух коштів на електронних рахунках платникам податку надається ДФС України за відповідним запитом платника на безоплатній основі без обмеження кількості запитів та у часі.
Електронні сервіси для платників податків в системі електронного адміністрування ПДВ представлені на офіційному порталі ДФС України у розділі «Електронна звітність» > «Електронні сервіси для платників податків в системі електронного адміністрування ПДВ» за адресою: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/elektronni-servisi-dlya-platnikiv-poda/.

Електронні форми податкових накладних, запитів до ЄРПН та відповідей із ЄРПН можна отримати на офіційному порталі ДФС України у розділі «Електронна звітність» > «Платникам податків про Єдиний реєстр податкових накладних» > «Інформаційно-аналітичне забезпечення» за адресою: http://sfs.gov.ua/elektronna-zvitnist/platnikam-podatkiv-pro-ed/informatsiyno-analitichne-za/.

При поданні податкових документів в електронній формі платникам податків та контролюючим органам необхідно дотримуватись вимог Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.2008 №233

- Чи може платник ПДВ у 2015 році подати уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ за звітний період 2014 та відобразити у складі податкового кредиту суму податку за податковою накладною, з дати складання якої минуло понад 365 календарних днів?
Починаючи з 01.01.2015р. платники ПДВ, які станом на зазначену дату не включили до складу податкового кредиту суми ПДВ за податковими накладними, складеними з 01.01.14 по 31.12.14, можуть реалізувати своє право на формування податкового кредиту по таких податкових накладних шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди, але з урахуванням строків давності, визначених ст.102 Податкового кодексу України, тобто за звітний період січень 2014 року уточнюючий розрахунок може бути подано не пізніше ніж через 1095 днів починаючи з 20.02.14, за грудень 2014 року – не пізніше ніж через 1095 днів починаючи з 20.01.15.
Це стосується податкових накладних, складених у 2014 році як в електронному так і в паперовому вигляді, як зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних так і тих, що за правилами, діючими до цієї дати, не підлягали реєстрації в ЄРПН.

- Чи потрібно юридичним особам – платникам єдиного податку третьої групи, які не здійснюють у податковому періоді господарську діяльність, подавати податкову декларацію платника єдиного податку?
Згідно з п.49.2 ст.49 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний за кожний установлений ПКУ звітний період, у якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, що підлягають декларуванню, відповідно до встановлених вимог подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.
Водночас п.40.1 ст.40 Податкового кодексу передбачено, що, зокрема, у разі якщо іншими розділами ПКУ визначається спеціальний порядок адміністрування окремих податків, то використовуються правила, визначені в іншому розділі.
Так, правові засади застосування спрощеної системи оподаткування визначено главою 1 розділу ХІV Податкового кодексу, відповідно до п.294.1 ст.294 які податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку третьої групи є календарний квартал.
Юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи відображають у податковій декларації обсяг доходу, що оподатковується за відповідною ставкою єдиного податку (пп.296.5.4 п.296.5 ст.296 Податкового кодексу).

Пунктом 292.14 ст.292 ПКУ встановлено, що визначення доходу здійснюється для цілей оподаткування єдиним податком та для надання права суб’єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощеній системі оподаткування.
Крім того, неподання протягом року контролюючим органам податкових декларацій, документів фінансової звітності є підставою для постановлення судового рішення про припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством юридичної особи (п.2 ст.38 Закону України від 15.05.2003 р. №755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»).
Таким чином, юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи, які не отримували протягом звітного періоду доходи, що підлягають декларуванню, зобов’язані подавати податкову декларацію платника єдиного податку – юридичної особи у строки, передбачені п.49.18 ст.49 Податкового кодексу для календарного кварталу.

- Чи включається до доходу юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи внесок засновника, залишений ним у разі виходу зі складу засновників?
Згідно з пп.14.1.90 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу корпоративними правами є права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами.
Юридичні особи – платники єдиного податку третьої групи ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат з метою обрахунку об’єкта оподаткування за методикою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику (п.44.2 ст.44 Податкового кодексу).
До складу доходу, визначеного ст.292 ПКУ, не включаються суми коштів та вартість майна, внесені засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капіталу такого платника (пп.8 п.292.11 ст.292 Податкового кодексу).

Водночас вклад (внесок) засновника до статутного фонду юридичної особи слід розглядати як придбання ним за власні кошти або за рахунок майна права власності на частку корпоративних прав у статутному фонді товариства. Якщо засновник при виході зі складу засновників юридичної особи відмовляється від належної йому частки корпоративних прав без відповідної компенсації, то для такої юридичної особи залишена засновником частка корпоративних прав вважається безоплатно отриманими корпоративними правами.
При цьому відповідно до п.292.3 ст.292 Податкового кодексу до суми доходу платника єдиного податку включається вартість безоплатно отриманих протягом звітного періоду товарів (робіт, послуг).
Отже, якщо засновник у разі виходу з числа засновників відмовляється від належної йому частки, юридична особа – платник єдиного податку третьої групи безоплатно отримує корпоративні права, вартість яких включається до складу оподатковуваного доходу.

- Платник податку на прибуток на загальних підставах перейшов з 01.07.2015 р. на спрощену систему оподаткування. За який період такому підприємству слід подати декларацію з податку на прибуток?
У разі переходу платника податку на прибуток на спрощену систему оподаткування такий платник у терміни, встановлені для квартального звітного періоду, зобов’язаний подати податкову декларацію з податку на прибуток за звітний період, що передує кварталу, з якого платник переходить на спрощену систему оподаткування.
Таким чином, оскільки платник податку на прибуток переходить на спрощену систему оподаткування з 01.07.2015 р., декларацію з податку на прибуток йому необхідно подати за перше півріччя 2015 р., тобто не пізніше 10 серпня.
0 0

Ірпінська ОДПІ 
 Інші новини по темі:
З 2014 року скасовується видача свідоцтва платника єдиного податку

З 2014 року скасовується видача свідоцтва платника єдиного податку

Публікації
Ірпінська ОДПІ інформує

Ірпінська ОДПІ інформує

Публікації
Податкова:  Зміни  з 1 січня 2015року в оподаткуванні нерухомості

Податкова: Зміни з 1 січня 2015року в оподаткуванні нерухомості

Публікації
Понад 38 млн.грн. єдиного податку надійшло до  місцевих бюджетів Ірпінського регіону

Понад 38 млн.грн. єдиного податку надійшло до місцевих бюджетів Ірпінського регіону

Публікації
Податкова роз`яснює про оподаткування новорічних подарунків

Податкова роз`яснює про оподаткування новорічних подарунків

Публікації
Ірпінська ОДПІ нагадує

Ірпінська ОДПІ нагадує

Публікації
Новації в оподаткуванні податком на прибуток

Новації в оподаткуванні податком на прибуток

Повідомлення!
Оподаткування пенсії з 1 січня 2016 року

Оподаткування пенсії з 1 січня 2016 року

Публікації
Податкова: Про анулювання реєстрації юридичної особи

Податкова: Про анулювання реєстрації юридичної особи

Публікації
Податкова: Змінені розміри ставок податку на доходи фізичних осіб

Податкова: Змінені розміри ставок податку на доходи фізичних осіб

Публікації
До 20 лютого юридичні особи мають задекларувати свої елітні автівки

До 20 лютого юридичні особи мають задекларувати свої елітні автівки

Публікації
Гаряча лінія щодо «Деклараційної кампанії 2016 року»

Гаряча лінія щодо «Деклараційної кампанії 2016 року»

Публікації
Платниками Ірпінського регіону  сплачено понад 2,2 млн. грн. транспортного податку

Платниками Ірпінського регіону сплачено понад 2,2 млн. грн. транспортного податку

Публікації
Про актуальні питання оподаткування йшлося на семінарі

Про актуальні питання оподаткування йшлося на семінарі

Публікації
Подання звітності фізичними особами - платниками єдиного податку за три квартали 2015 року

Подання звітності фізичними особами - платниками єдиного податку за три квартали 2015 року

Публікації
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати статті на сайті можливе лише впродовж 370 днів з дня публікування.