» » » Роз’яснює Центр правової допомоги містам

Роз’яснює Центр правової допомоги містам

Щодо звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування у зв’язку з закінченням строку повноважень або виходом на пенсію

Який запис в трудовій книжці необхідно внести міському голові, якщо закінчився строк його повноважень?

Згідно із статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження міського голови закінчуються в день відкриття першої сесії відповідної міської ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах. Припинення повноважень є автоматичним, міському голові не потрібно подавати до відповідної ради та кадрової служби заяву про звільнення.
У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці міського голови робиться запис: «Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень, частина перша статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради, його дата і номер та порядковий номер запису.
В свою чергу, відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади.
Пунктом 1 частини першої статті 79 цього Закону визначено, що повноваження міського голови, вважаються достроково припиненими у разі його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови. Відповідно до пункту 1 частини сьомої цієї статті повноваження міського голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
У разі дострокового припинення повноважень міського голови з цієї підстави у його трудовій книжці робиться запис: «Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за власним бажанням, пункт 1 частини першої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення сесії ради його дата і номер та порядковий номер запису.

Який запис у трудовій книжці необхідно внести секретарю сільської ради, якщо закінчився строк його повноважень?

Повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради закінчуються одночасно із закінченням їх депутатських повноважень в день відкриття першої сесії нового скликання. Відповідно до статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” повноваження секретаря сільської, селищної, міської ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.
У разі закінчення строку повноважень у трудовій книжці секретаря сільської, селищної, міської ради робиться запис: “Звільнений у зв’язку із закінченням строку повноважень ради, пункт 1 статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” із зазначенням дати звільнення і порядкового номеру запису. У разі дострокового припинення повноважень у трудовій книжці робиться запис: “Звільнений у зв’язку з достроковим припиненням повноважень, пункт 5 статті 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” із зазначенням дати та підстави звільнення (рішення сесії ради, його дата і номер), порядкового номеру запису.

Які пільги та гарантії надаються міському голові у разі закінчення строку його повноважень?

На міського голову, відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад. Отже, на міського голову поширюються норми статі 33 передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», а саме: у разі обрання на виборну посаду, на якій він працює на постійній основі, трудовий договір з ним за попереднім місцем роботи припиняється відповідно до законодавства. З працівником, якого прийнято на роботу (посаду), що її виконував (займав) міський голова укладається строковий трудовий договір; цей договір розривається у разі повернення міського голови на роботу, але не пізніш як через три місяці після припинення його повноважень. Міському голові, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутності - інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за його згодою, на іншому підприємстві, в установі, організації. У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім міським головою зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді, що виплачується з відповідного місцевого бюджету.
У разі, якщо колишній міський голова має право на пенсійне забезпечення або йому призначена пенсія за віком, по інвалідності, у зв’язку із втратою годувальника, за вислугу років відповідно до закону, за ним не зберігається середня заробітна плата, яку він одержував на виборній посаді. Час, коли колишній міський голова тимчасово не працював у зв’язку з неможливістю надання йому попередньої або рівноцінної роботи (посади) безпосередньо після закінчення строку його повноважень, зараховується, але не більше шести місяців, до страхового стажу і стажу роботи (служби) за спеціальністю, за якою він працював до обрання, де він виконував свої обов’язки на постійній основі.
В загальному вигляді, гарантії для працівників, обраних на виборні посади, в частині надання після закінчення їх повноважень за виборною посадою попередньої роботи (посади), а при її відсутності - іншої рівноцінної роботи (посади) на тому самому або, за згодою працівника, на іншому підприємстві, в установі, організації, підтверджені статтею 118 КЗпП України.

Чи повинна посадова особа місцевого самоврядування повертати в орган місцевого самоврядування виплачену їй грошову допомогу в розмірі 10 місячних посадових окладів при виході на пенсію зі зниженим пенсійним віком у разі повернення її на службу в органи місцевого самоврядування?

Статтею 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» визначено, що у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців.
Ця норма застосовується і при звільненні посадових осіб місцевого самоврядування у зв’язку з виходом їх на пенсію за нормами Закону України «Про державну службу» із зниженим пенсійним віком. Про виплату зазначеної грошової допомоги робиться відповідний запис у трудовій книжці працівника.
При поверненні такої особи на службу в органи місцевого самоврядування зазначена одноразова грошова допомога нею не повертається. Однак, при повторному звільненні цієї посадової особи зі служби в органах місцевого самоврядування названа грошова допомога вдруге їй не виплачується.

Якщо міський голова достроково припиняє повноваження на вимогу депутатського корпусу і досяг пенсійного віку, чи виплачується у даному випадку грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів при виході на пенсію?

Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців.
Обов’язковою умовою для виплати вказаної допомоги є звільнення посадової особи з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадової особи місцевого самоврядування.
Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених статтею 79 цього Закону, що має наслідком звільнення його з посади.
Статтею 79 цього Закону визначено, що повноваження сільського, селищного, міського голови, вважаються достроково припиненими у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених цим Законом;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.
Повноваження сільського, селищного, міського голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
Враховуючи викладене, оскільки звільнення з роботи у зв’язку з виходом на пенсію визначається як підстава щодо припинення трудового договору, голова ради матиме право на виплату грошової допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за умов:
1) наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців;
2) звільненні відповідно до пункту 1 частини першої статті 79 та у його заяві про складання повноважень буде зазначено «у зв’язку з виходом на пенсію посадової особи місцевого самоврядування».
Інші підстави дострокового припинення повноважень міського голови не дають права на виплату зазначеної грошової допомоги.

Чи має право посадова особа місцевого самоврядування на виплату грошової допомоги у розмірі 10 посадових окладів, якщо вона не була йому вчасно виплачена?

Статтею 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” встановлено, що у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців. Обов’язковою умовою для виплати вказаної допомоги є вихід посадової особи місцевого самоврядування на пенсію відповідно до Закону України „Про державну службу”.
Враховуючи викладене, грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів виплачується при фактичному виході на пенсію відповідно до Закону України „Про державну службу” і звільненні зі служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію. При дотриманні зазначених умов, грошова допомога посадовій особі місцевого самоврядування, якій вона не була вчасно виплачена, може бути виплачена органом, з яким така посадова особа перебувала у трудових відносинах.
Відповідно до статті 225 Кодексу законів про працю України працівник може звернутися до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком.

Чи має право особа, яка працювала на виборній посаді в органах місцевого самоврядування, на одержання грошової винагороди в розмірі 10 місячних посадових окладів, якщо в період гарантованого Законом України „Про статус депутатів місцевих рад” шестимісячного терміну працевлаштування досягла пенсійного віку?

У разі досягнення сільським, селищним, міським головою, головою та заступником голови районної ради, районної в місті, обласної ради, заступником голови – секретарем Київської міської ради, секретарем сільської, селищної, міської ради, а також головою бюджетної комісії, які працювали в радах на постійних засадах, в період гарантованого шестимісячного терміну працевлаштування граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування та за наявності встановленого ст. 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» загального трудового стажу і стажу служби в органах місцевого самоврядування вони мають право на пенсійне забезпечення відповідно до цього Закону, але без права виплати грошової допомоги в розмірі 10 посадових окладів, оскільки в цей період особа не перебуває в трудових відносинах з органом місцевого самоврядування.

Чи має право посадова особа місцевого самоврядування на виплату грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів при звільненні зі служби в органах місцевого самоврядування у зв’язку з виходом на пенсію, якщо вона вже отримує пенсію як військовослужбовець?

Відповідно до статті 21 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування” посадовим особам місцевого самоврядування у разі виходу на пенсію за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців виплачується грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів при звільненні з роботи в органах місцевого самоврядування.
Згідно із ст. 6 Закону України «Про пенсійне забезпечення» особам, які мають право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їх вибором. Звернення за призначенням пенсії, відповідно до статті 7 цього Закону, може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію. При цьому, пенсії за віком призначаються незалежно від того, припинено роботу на час звернення за пенсією чи вона продовжується.
Отже, умови призначення пенсії встановлені на законодавчому рівні, а саме, після виникнення права на будь-який вид державної пенсії та зверненням особи із заявою до пенсійного органу за її призначенням.
У той же час, вихід на пенсію визначається як підстава щодо припинення трудового договору з ініціативи працівника відповідно до ст. 38 КЗпП України за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію, у тому числі ст. 20 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» у зв’язку з досягненням граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування та виходом на пенсію, якщо останнє буде зазначено у заяві посадової особи місцевого самоврядування про припинення служби в органах місцевого самоврядування.
Таким чином, грошова допомога виплачується за умови надання особою довідки з Пенсійного фонду України про призначення їй пенсії відповідно до Закону України „Про державну службу”.Підготовлено консультантами Центру правової допомоги
Центр правової допомоги, www.auc.org.ua 
  6
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.