» » » Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України

Про всенародне обговорення проекту Податкового кодексу України

Ірпінська ОДПІ повідомляє:

Постановою Верховної Ради України від 08.07.2010 року № 2454-ІУ винесено проект Податкового кодексу України на всенародне обговорення.

Законопроектом пропонується визначити принципи побудови податкової системи, перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджетів всіх рівнів, методику їх обчислення, ставки оподаткування, правовий стан платників податків, порядок адміністрування податків, а також порядок і умови застосування фінансових санкцій до платників податків за порушення податкового законодавства.

Зокрема, проект містить положення про компетенцію органів державної влади та місцевого самоврядування в частині запровадження, зміни та скасування податків, перелік основних прав та обов?язків платників податків, перелік фінансових санкцій, що можуть бути застосовані до платників податків у зв?язку із порушенням податкового законодавства.

Запроваджується обов'язкове подання декларації великими і середніми підприємствами в електронній формі із застосуванням електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, та поданням підтвердження такої звітності на паперових носіях.

Проектом запропоновано впровадити методологічні засади визначення об?єкта оподаткування податком на прибуток, максимально наближені до бухгалтерського обліку, які передбачають, що визнання та класифікація доходів і витрат, здійснюється за принципом "нарахування та відповідності доходів та витрат", прийнятим у бухгалтерському обліку, тобто, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів, з урахуванням певних обмежень.

Інвестиційно-інноваційна складова реформування цього податку: забезпечуватиметься поетапним зниженням ставки податку на прибуток з 25 до 20 відсотків (2011 році - 20 %, 2012 році - 19 %, 2013 році - 18 %, 2014 році - 17 %).

Крім того, передбачається надання спеціальних інвестиційних пільг, зокрема: у вигляді інвестиційно-інноваційного податкового кредиту; пільги на інвестування об?єктів інфраструктури, які передаються у державну або комунальну власність.

Положення розділу "Податок на доходи фізичних осіб", зокрема, передбачають розширення податкової бази шляхом запровадження оподаткування за ставкою 15 відсотків частини суми пенсій або щомісячного довічного грошового утримання, які виплачуються платнику податку з Пенсійного фонду чи бюджету згідно із законом, що перевищує законодавчо встановлену станом на 1 січня звітного податкового року граничну суму заробітної плати, з якого сплачуються страхові внески.

З метою вирівнювання диспропорцій (дискримінації) в розмірі наданих податкових соціальних пільг для осіб, які мають двох та більше дітей, запроваджується 100-відсоткова податкова соціальна пільга на кожну дитину (50% мінімальної заробітної плати) кожному з батьків з одночасним вилученням права на додаткову стандартну податкову соціальну пільгу одному з батьків.

Крім того, для зниження податкового навантаження для населення пропонується: встановлення нульової ставки оподаткування для успадкованих сум знецінених грошових заощаджень; звільнення від оподаткування вартості орденів, медалей, кубків тощо, якими відзначаються переможці змагань, конкурсів, та незначних подарунків, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року; скасування вимоги щодо наявності права платника податку на податкову соціальну пільгу для звільнення від оподаткування нецільової благодійної допомоги у розмірі 140% прожиткового мінімуму для працездатної особи (сукупно на рік).

Передбачається також коригування алгоритму нарахування податкової знижки (податкового кредиту) - при її обрахунку. Загальний річний дохід зменшуватиметься на суму відрахувань, сплачених до фондів пенсійного та соціального страхування.
Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян 
Коментарів: 0
Додати коментар