» » » Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради

Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради

Звернення Ірпінської міської ради до Бучанської міської ради
та Бучанського міського голови щодо виконання
своїх обов’язків по забезпеченню жителів
міста Буча медичними послугами


Шановні представники територіальної громади міста Буча!

Ірпінська міська рада висловлює свою глибоку стурбованість вашою бездіяльністю стосовно забезпечення населення міста Буча гарантованого рівня медико-санітарної допо­моги.

Нагадуємо вам, що згідно зі ст. 3 Конституції України здоров’я людини визнається вищою соціальною цінністю, а ви, як представники територіальної громади міста Буча, зобо­в’язані забезпечити пріоритетність охорони здоров’я у власній діяльності, не завдавати шкоди здоров’ю населення і окремих осіб, сприяти працівникам органів і закладів охоро­ни здоров’я у виконанні їх обов’язків.

У випадках, коли органи місцевого самоврядування не можуть самостійно та ефективно надавати ті чи інші соціальні послуги населенню на своїй території, вони можуть при­йняти рішення про передачу частини або всіх своїх власних повноважень іншим органам місцевого самоврядування. При цьому обов'язково передаються повноваження на здійснення відповідних видатків, а також необхідні фінансові ресурси.

У зв’язку з відсутністю відповідної інфраструктури для надання медичної допомоги жителям м. Буча на початку 2007 року вами було укладено договір про передання міжбю­джетного трансферту з бюджету м. Буча до бюджету м. Ірпінь на виконання делеґованих повноважень у ґалузі охорони здоров’я у 2007 році. Протягом всього 2007 року жи­телі м. Буча одержували медичну допомогу в закладах відділу охорони здоров’я Ірпінської міської ради.

Але у 2008 році за тих же самих умов (відсутності власної інфраструктури для надання медичної допомоги мешканцям м. Буча), ви не прийняли рішення про передання між­бюджетного трансферту у відповідності до Бюджетного кодексу України на виконання делеґованих повноважень у ґалузі охорони здоров’я з бюджету м. Буча до бюджету м. Ірпінь, не уклали з Ірпінською міською радою відповідної угоди на 2008 рік та відмовляєтесь прийняти відповідне рішення і укласти угоду на 2009 рік.

Водночас Бучанська міська рада не уклала договір про медичне обслуговування членів місцевої територіальної громади з будь-яким суб’єктів, які мають відповідну інфрастру­ктуру для надання медичних послуг мешканцям Бучі.

Таким чином ви – депутати Бучанської міської ради та Бучанський міський голова — грубо порушуєте гарантовані Конституцією права громадян, ваших виборців, на охорону здоров’я, нехтуєте вищою соціальною цінністю – здоров’ям жителів міста Буча.

Ірпінська міська рада забезпечила у 2008 році надання медичної допомоги жителям міста Буча на рівних умовах з мешканцями Ірпеня, використавши кошти з бюджету міста, а Бучанська міська рада продемонструвала свою неспроможність самостійно та ефективно надавати соціальні послуги населенню на своїй території.

Тому повідомляємо вас, що вся відповідальність за врегулювання цього питання сьогодні лежить на Бучанському міському голові та депутатах міської ради. Ви маєте підтвер­дити, що спроможні забезпечити виконання вимог Конституції України та чинного законодавства з охорони здоров’я на території міста Буча.

Ірпінська міська рада
газета: №8 газета "Ірпінський Вісник" від 20 лютого 2009р.
Лікарня
  1
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.