» » Програма інформатизації міста Буча (Проект)

Програма інформатизації міста Буча (Проект)

Фінансовим управлінням Бучанської міської ради попередньо було розроблено та підготовлено "Програму інформатизації міста Буча на 2009-2011 роки".

Її суть полягає в тому, щоб протягом найближчих двох-трьох років широко впровадити в місті Буча новітні інформаційні та комп'ютерні технології, зробити більш вільний доступ громадян до інформації. За допомогою цього розширити спектр послуг, що надаються населенню. Крім того, буде сформовано єдину політку у сфері інформатизації міста.

Замовником Програми інформатизації м. Буча є Виконавчий комітет Бучанської міської ради.

Всі без винятку проекти та роботи з інформатизації, які фінансуються з міського бюджету, повинні включатися в Програму інформатизації м. Буча.

Хочу звернути Вашу увагу на деяки витяги з документу:


Програма інформатизації міста Буча повинна визначати стратегію інформаційно-аналітичного забезпечення розв'язання соціально-економічних, екологічних, науково-технічних, національно-культурних та інших проблем у сферах діяльності місцевих органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування на засадах широкого застосування комп'ютерних технологій.

Головною метою інформатизації м. Буча є створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування, організацій, громадських об'єднань на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій. Зокрема:
- створення інтегрованого міського інформаційного ресурсу, який буде об'єднувати різноманітні інформаційні ресурси з забезпеченням можливості колективного користування;
- формування умов для задоволення інформаційних потреб за допомогою інформаційних комп'ютерних технологій, розвиток інформаційної культури населення та створення умов для повного, достовірного і своєчасного представлення інформації, необхідної громадянам.

Головними завданнями інформатизації м. Буча у 2009 - 2011 роках повинні бути:
- створення та розвиток міських систем і мереж, що визначають інформаційну інфраструктуру міста, із забезпеченням їхньої сумісності й взаємодії з загальнодержавними інформаційними ресурсами;
- створення міських чи окремих розподільних банків даних, які повинні містити дані з соціально-економічних аспектів життєдіяльності міста.

Основні принципи та завдання формування телекомунікаційного середовища:
- інтеграція існуючих телекомунікаційних мереж м. Буча у єдине телекомунікаційне середовище на базі цифрових методів передачі й обробки сигналів і створення єдиної гетерогенної корпоративної мережі;
- сприяння створенню накладених регіональних, відомчих, банківських і інших цифрових мереж з інтеграцією обслу-говування;
- взаємний обмін інформацією між інформаційними системами загальнодержавного та регіонального рівня.

Основні принципи формування інтегрованого міського інформаційного ресурсу:
- забезпечення повноти, точності, вірогідності і своєчасності надання інформації органам управління всіх рівнів, юридичним і фізичним особам, незалежно від їхнього територіального розміщення;
- створення умов для розвитку підприємництва у сфері інформаційної індустрії;
- підтримка корпоративних та регіональних інформаційних систем і мереж, а також забезпечення їхньої сумісності та взаємодія із загальнодержавними й міжнародними інформаційними ресурсами;
- підвищення рівня демократичності у суспільстві шляхом надання громадянам рівної з державними структурами можливості користуватися відкритою нормативно-правовою інформацією, інформаційними фондами місцевого самоврядування, науки, освіти, культури тощо.

Один із напрямків розвитку систем інформаційної підтримки міської ради та органів місцевого самоврядування в місті Буча може базуватись на використанні геоінформаційних технологій (ГІС-технології) та створенні на їх основі регіональних багатоцільових кадастрів (земельний, екологічний, соціальний, водяний, лісовий, транспортний, геологічний, природно-ресурсний тощо).

Основними комплексами завдань інформатизації щодо інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади в м. Буча слід вважати забезпечення управління територією та містобудуванням, гуманітарною сферою, господарсько-економічною діяльністю міста, майном та житлово-комунальним господарством, зовнішньоекономічною діяльністю тощо.

Необхідно створення та поступове впровадження автоматизованих систем персоніфікованого обліку та аналізу демографічного складу населення; баз даних щодо стану соціально-побутового та медичного обслуговування населення, контроль за виконанням заходів щодо працевлаштування; обліку та аналізу діяльності громадських, партійних та релігійних організацій тощо.

Здоров'я потрібно забезпечити впровадження систем ведення автоматизованого обліку установ охорони здоров'я та контролю за їх діяльністю, управління фінансуванням бюджетних медичних установ, аналізу попиту на медичні послуги, контролю та аналізу стану охорони здоров'я громадян міста.

Потрібно широко впроваджувати дистанційні, мультимедійні методи та технології в процеси навчання всіх предметів та дисциплін в закладах освіти різних рівнів, створювати відповідні бази та банки знань, орієнтовані на молоде покоління.

В інфраструктурному комплексі необхідно впровадження геоінформаційних автоматизованих систем підтримки та забезпечення діяльності підприємств з електро-, газо-, водо- та теплопостачання, створення геоінформаційної бази даних про всі інженерні мережі міста на основі єдиної електронної карти міста.

Потребує уваги і створення системи інформаційно-аналітичної підтримки діяльності, яка пов'язана з житлом, житлово-комунальним господарством, благоустроєм та комунальними послугами. Ця система дозволить вести автоматизований облік та аналіз стану житлового фонду, облік та аналіз використання житлових приміщень, облік громадян на отримання житлової площі, розподілу та перерозподілу житлової площі, облік та аналіз використання нежитлового фонду, планування та прогнозування розвитку житлового фонду та його ремонту, планування та прогнозування ремонту і розвитку шляхових комунікацій; облік та аналіз стану комунікацій теплопостачання, водопостачання, енергетики та інших підземних і наземних комунікацій, облік зелених насаджень, планування їх заміни та розвитку.

Важливою ознакою інформаційного суспільства є створення умов для повного задоволення інформаційних потреб населення, підприємств, установ та організацій за рахунок створення різноманітних баз та банків даних, довідково-інформаційних систем, а також можливість отримання електронних урядових послуг.

Насамперед, мова йде про електронні інформаційні ресурси, які стосуються діяльності влади і мають відношення до кожного мешканця та підприємця міста. Йдеться про розширення функціональних можливостей відповідних веб-сайтів, а також веб-порталу, на яких висвітлюється діяльність Бучанської міської ради, виконавчого комітету, їх рішення.
...


Скачати повну версію даного документа: Проект..
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.