Буча новини міста, Буча сайт » Буча та регіон » Правила надання первинної медичної допомоги

Правила надання первинної медичної допомоги

Правила надання первинної медичної допомоги


Первинна медична допомога надається пацієнтам відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, які є обов’язковими.
Первинна медична допомога надається безпосередньо лікарем первинної ланки (лікар загальної практики — сімейний лікар, лікар-педіатр, лікар-терапевт).

Первинна медична допомога надається під час особистого прийому пацієнта за місцем надання первинної медичної допомоги.

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта на підставах, визначених частиною третьою статті 34 Основ законодавства України про охорону здоров’я.

Лікар має право відмовитися від подальшого ведення пацієнта, якщо останній не виконує медичних приписів або правил внутрішнього розпорядку закладу охорони здоров’я, за умови, що це не загрожуватиме життю хворого і здоров’ю населення


Лікар може прийняти рішення про надання окремих послуг первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта або з використанням засобів телекомунікації відповідно до режиму роботи закладу охорони здоров’я.

Рішення про надання первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) пацієнта не може прийматися лише на підставі віддаленості його місця проживання (перебування) від місця надання первинної медичної допомоги та (або) відсутності у пацієнта коштів на проїзд до місця надання первинної медичної допомоги.

У разі зміни адреси місця надання первинної медичної допомоги заклад охорони здоров’я зобов’язаний завчасно повідомити шляхом:

розміщення відомостей про таку зміну в місці надання первинної медичної допомоги у доступному для пацієнтів місці;

розміщення відомостей про таку зміну на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу охорони здоров’я (за наявності);

індивідуального повідомлення осіб, про таку зміну телефоном чи в інший спосіб, визначений пацієнтами (стосується лише пацієнтів, записаних на прийом до лікаря).


Надання в межах первинної медичної допомоги невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які у зв’язку з цим не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, здійснюється відповідно до режиму роботи закладу охорони здоров’я та годин прийому пацієнтів лікарем.

У разі виникнення невідкладного стану при гострому розладі фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, внаслідок якого пацієнт потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем, лікар повинен викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги та до її прибуття надати пацієнту відповідну медичну допомогу.

Відомості про кожен випадок надання первинної медичної допомоги лікар, відображає в медичній документації відповідно до Міжнародної класифікації первинної допомоги (ICPC-2-Е) та за необхідності — за МКХ відповідного перегляду.

У разі припинення діяльності закладу охорони здоров’я, останній зобов’язаний завчасно повідомити шляхом забезпечення:
- розміщення відповідних відомостей у місці надання первинної медичної допомоги в доступному для пацієнтів місці;
- розміщення відповідних відомостей на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу охорони здоров’я (за наявності);
- індивідуального повідомлення пацієнта телефоном чи в інший спосіб, визначений останнім при підписанні декларації.
У разі припинення трудових відносин із лікарем заклад охорони здоров’я зобов’язаний завчасно повідомити про це пацієнтів, шляхом забезпечення:
- розміщення відповідних відомостей у місці надання первинної медичної допомоги в доступному для пацієнтів місці;
- розміщення відповідних відомостей на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу охорони здоров’я (за наявності);
- індивідуального повідомлення пацієнта телефоном чи в інший спосіб, визначений останнім при підписанні декларації.


Режим роботи та графік надання первинної медичної допомоги


Первинна медична допомога надається пацієнтам безперервно.

Первинна медична допомога надається пацієнтам відповідно до режиму роботи (години прийому пацієнтів лікарем) закладу охорони здоров’я.

Відомості про режим роботи закладу охорони здоров’я мають бути розміщені:
- в місці надання первинної медичної допомоги у доступному для пацієнтів місці;
- на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу охорони здоров’я (за наявності).

У разі зміни режиму роботи, заклад охорони здоров’я зобов’язаний завчасно повідомити про це зацікавлених осіб, шляхом забезпечення:

- розміщення відомостей про таку зміну в місці надання первинної медичної допомоги в доступному для пацієнтів місці;
- на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу охорони здоров’я (за наявності);
- індивідуального повідомлення пацієнта телефоном чи в інший спосіб, визначений останнім при підписанні декларації (стосується лише пацієнтів, записаних на прийом до лікаря).


У період тимчасової відсутності лікаря у зв’язку з його відпусткою чи іншими обставинами, що зумовлюють тимчасову неможливість здійснювати прийом пацієнтів лікарем, заклад охорони здоров’я зобов’язаний забезпечити безперервність надання послуг з первинної медичної допомоги.

Про тимчасову відсутність лікаря та його заміну на іншого лікаря заклад охорони здоров’я зобов’язаний повідомити пацієнтів, із зазначенням відомостей щодо лікаря, якого буде залучено на заміну тимчасово відсутнього лікаря, шляхом забезпечення:

розміщення відомостей про таку зміну в місці надання первинної медичної допомоги в доступному для пацієнтів місці;
- на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу охорони здоров’я (за наявності);
- індивідуального повідомлення пацієнта телефоном чи в інший спосіб, визначений останнім при підписанні декларації (стосується лише пацієнтів, записаних на прийом до лікаря).


Строк такого повідомлення становить: не пізніше як за тиждень до першого дня тимчасової відсутності лікаря, якщо така відсутність спричинена передбачуваними обставинами (відпустка, відрядження тощо), або не пізніше першого дня тимчасової відсутності лікаря, якщо така відсутність спричинена непередбачуваними обставинами (хвороба, нещасний випадок тощо).

Заклад охорони здоров’я може самостійно утворити черговий кабінет первинної медичної допомоги для обслуговування населення поза годинами прийому пацієнтів лікарями, а також надання первинної медичної допомоги у вихідні, святкові та неробочі дні.

Черговий кабінет первинної медичної допомоги є місцем провадження господарської діяльності закладу охорони здоров’я.

Запис на прийом з метою отримання первинної медичної допомоги


Заклад охорони здоров’я забезпечує можливість записатися на прийом до лікаря особисто, по телефону, електронною поштою або іншими доступними засобами телекомунікації.

Відомості про номер телефону, адресу електронної пошти та інші засоби телекомунікації, за допомогою яких можна записатися на прийом до лікаря, повинні бути розміщені:

в місці надання первинної медичної допомоги у доступному для пацієнтів місці;

на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу охорони здоров’я (за наявності).


У разі зміни номера телефону, адреси електронної пошти або інших засобів телекомунікації, за допомогою яких можна записатися на прийом до лікаря, заклад охорони здоров’я зобов’язаний повідомити шляхом:

розміщення відомостей про таку зміну в місці надання первинної медичної допомоги в доступному для пацієнтів місці;

на веб-сайтах (веб-сторінках) закладу охорони здоров’я (за наявності).


Перелік послуг з первинної медичної допомоги
 


Заклад охорони здоров’я здійснює медичне обслуговування населення, безпосередньо пов’язане з наданням первинної медичної допомоги, відповідно до переліку медичних послуг, визначених у Додатку 1
У рамках здійснення медичного обслуговування населення, яке безпосередньо пов’язане з наданням первинної медичної допомоги, заклад охорони здоров’я організовує забезпечення пацієнтів медичними послугами, у тому числі лабораторними та інструментальними діагностичними дослідженнями (Додаток 2 та Додаток 3)

Вищезазначені зміни, набувають чинності з 01 липня 2018 р. на підставі наказу Міністерства охорони здоров’я «Про затвердження Порядку надання первинної медичної допомоги» № 504 від 19.03.2018 р.

До 1 квітня українцям потрібно визначитися з вибором сімейного лікаря або лікаря первинної медичної допомоги й укласти з ним відповідний договір.
Мешканці територіальної громади м. Буча можуть ознайомитися з лікарями первинної ланки на оновленному сайті Комунального некомерційного підприємства Бучанської міської ради «Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги»

Пацієнтам які обрали мене в якості лікаря первинної медичної допомоги (персональна сторінка Lesia Diachenko) та бажають оформити Декларацію мають заповнити наступну форму: ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВИБІР ЛІКАРЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ


Бажаю Вам міцного здоров’я.Леся ДЯЧЕНКО,
заступник головного лікаря
Бучанської міської поліклініки
1 0

Дяченко, вибір лікаря, пацієнт, здоров'я, медична допомога
 Інші новини по темі:
Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

Центри первинної медико-санітарної допомоги набули офіційного статусу

законодавтство
Права та обов’язки пацієнта при підписанні декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги

Права та обов’язки пацієнта при підписанні декларації про вибір лікаря первинної медичної допомоги

Буча та регіон
Мешканцям Бучанської ОТГ: Про електронну чергу в медичні установи

Мешканцям Бучанської ОТГ: Про електронну чергу в медичні установи

Буча та регіон
“Лікар для кожної сім’ї” - з 2 квітня стартує кампанія з вибору свого лікаря

“Лікар для кожної сім’ї” - з 2 квітня стартує кампанія з вибору свого лікаря

Буча та регіон
Буча: Як і коли правильно викликати невідкладну медичну допомогу

Буча: Як і коли правильно викликати невідкладну медичну допомогу

Буча та регіон
Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України

Бучанський медичний заклад в ТОП-20 кращих України

Буча та регіон
Реформування медичної галузі в Україні отримало законодавче забезпечення

Реформування медичної галузі в Україні отримало законодавче забезпечення

законодавтство
Медицина: Пацієнтам Дяченко Лесі необхідно перезаключити декларацію з новим лікарем

Медицина: Пацієнтам Дяченко Лесі необхідно перезаключити декларацію з новим лікарем

Буча та регіон
Що входить до обов'язків лікаря первинної ланки

Що входить до обов'язків лікаря первинної ланки

статті
Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує

Бучанський центр первинної медико-санітарної допомоги інформує

Буча та регіон
Швидкі тести на Ковід отримали Буча та Ірпінь - по 250 штук...

Швидкі тести на Ковід отримали Буча та Ірпінь - по 250 штук...

Буча та регіон
Поради лікаря: Як уникнути теплового удару (відео)

Поради лікаря: Як уникнути теплового удару (відео)

Буча та регіон
Бучанська ОТГ: Як потрапити на прийом до вашого лікаря

Бучанська ОТГ: Як потрапити на прийом до вашого лікаря

Буча та регіон
Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ

Як обрати сімейного лікаря: покрокова інструкція від МОЗ

Буча та регіон
Медична реформа. Що потрібно знати

Медична реформа. Що потрібно знати

Буча та регіон
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати статті на сайті можливе лише впродовж 370 днів з дня публікування.