» » » Джерела Ірпінського міського бюджету

Джерела Ірпінського міського бюджету

Про це розмова з начальником фінансового управління Ірпінської міської ради Євгенією Данилюк.

? Євгеніє Василівно, напередодні Нового року ухвалено головний фінансовий документ міста ? бюджет. Розкажіть нашим читачам про його основні формотворчі засади.
? Загальний обсяг доходів міського бюджету визначений у сумі 201 325,4 тис. грн., із них доходи, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів ? у сумі 79395,4 тис. грн. Обсяг доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів ? 13257,2 тис. грн. Офіційні трансферти визначені у сумі 99009,1 тис. грн., зокрема: дотація вирівнювання, що одержується з державного бюджету ? 16661,7 тис. грн., та додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів унаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб’єктам космічної діяльності та суб’єктам літакобудування ? 255,0 тис. грн., субвенції з державного бюджету ? 74 745,7 тис. грн. (по загальному фонду ? 73 078,4 тис. грн., в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ? 15 000,0 тис. грн.; по спеціальному фонду ? 1 667,3 тис. грн., зокрема субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах у сумі 1667,3 тис. грн.), кошти, що надходять із селищних бюджетів ? 7 346,7 тис. грн.

Спеціальний фонд становить 11331,0 тис. грн., в тому числі бюджет розвитку ? 2650,0 тис. грн. та цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста Ірпінь ? 2355,0 тис. грн. У результаті розрахунковий обсяг доходів бюджету міста Ірпінь, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів на 2012 рік, становить 79395,4 тис. грн., що на 6353,4 тис. грн. (108,7%) більше, ніж розраховано на 2011 рік.

? Що можете розповісти про власні джерела надходжень?
? Вони визначені на підставі аналізу надходжень податків і зборів за попередні періоди, з урахуванням надходжень плати за землю, податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, фіксованого податку на доходи фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю, місцевих податків і зборів, адміністративних штрафів та інших санкцій, реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, надходжень від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності, та частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету згідно з нормами Податкового кодексу України.

? Давайте більш детально зупинимося на структурі загального фонду міського бюджету.
? Обсяг доходів загального фонду міського бюджету на 2012 рік (без офіційних трансфертів) визначений у сумі 92652,6 тис. гpн.: податок на доходи фізичних осіб ? 79094,9 тис. гpн.; плата за землю ? 11734,1 тис. гpн.; реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ? 28,0 тис. гpн.; податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності ? 110,3 тис. гpн., збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності ? 780,0 тис. гpн.; державне мито ? 285,0 тис. гpн.; надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності ? 156,6 тис. грн.; частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету ? 90,4 тис. грн.; адміністративні штрафи та інші санкції ? 195,0 тис. грн.

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів ? 10,3 тис. гpн.; туристичний збір ? 168,0 тис. грн. Як бачимо, основним платежем надходжень першого кошика є податок на доходи фізичних осіб, що становить 99,0% від прогнозного показника доходів першого кошика 2012 року та 85,0% від прогнозного показника доходів загального фонду міського бюджету 2012 року (без офіційних трансфертів).

? Чим зумовлено збільшення надходжень плати за землю в порівнянні з минулими роками?
? Передачею в оренду на більш вигідних умовах земель запасу з резервного фонду та переглядом укладених угод на оренду землі; проведенням індексації нормативно-грошової оцінки земельних ділянок. Розрахунок прогнозних надходжень місцевих податків і зборів на 2012 рік здійснено відповідно до норм Податкового кодексу, за видами податків і зборів та становить 948,0 тис. грн.
Починаючи з 2011 року, до складу надходжень другого кошика відноситься збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності (крім провадження торговельної діяльності нафтопродуктами).

Прогнозні показники надходжень частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету на 2012 рік, визначено в сумі 90,4 тис. грн. Починаючи з 01.01.2012, відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, проводиться підприємствами і організаціями, які належать до комунальної власності в розмірі 50% чистого прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні цих суб’єктів господарювання.
Нараховані суми податкового зобов’язання до 01.01.2012 зараховуються в розмірі 25% чистого прибутку (доходу), що залишається в розпорядженні цих суб’єктів господарювання.

? Давайте поговоримо про спеціальний фонд міського бюджету.
? Спеціальний фонд міського бюджету становить 11331,0 тис. грн., який сформували такі види надходжень: збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів ? 52,2 тис. грн.; плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів ? 20,0 тис. грн.; екологічний податок ? 30,0 тис. грн.; власні надходження бюджетних установ ? 4556,5 тис. грн.; надходження до цільового фонду, утвореного міською радою ? 2355,0 тис. грн.; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності ? 1667,3 тис. грн.; бюджет розвитку ? 2650,0 тис. грн., який складається із єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва ? 2515,5 тис. грн. та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки ? 134,5 тис. грн.

? Тепер ми підійшли до найбільш кульмінаційного моменту нашої бесіди — видатки та кредитування бюджету.
? Розрахунок видатків та кредитування загального фонду міського бюджету проведено, виходячи з обрахованого прогнозного обсягу доходів, закріплених за міським бюджетом, та інших міжбюджетних трансфертів, що передаються з державного та обласного бюджетів. Видатки та кредитування по галузях визначалися на підставі обрахованої формули в бюджетних запитах по кожному головному розпоряднику, з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

Видатки міського бюджету обраховані, виходячи з діючої мережі бюджетних установ, чинного законодавства та наявності джерел бюджетних ресурсів. При плануванні видаткової частини основною метою було збереження соціальної спрямованості міського бюджету в балансі з його інвестиційною складовою, розв’язання проблем житлово-комунального господарства. Враховано Закон України «Про Державний бюджет на 2012 рік» щодо: забезпечення в повному обсязі потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня ? 1073 грн., з 1 квітня ? 1094 грн., з 1 липня ? 1102 грн., з 1 жовтня ? 1118 грн., з 1 грудня ? 1134 грн.), враховано видатки на встановлення посадових окладів працівникам, у яких вони менші за мінімальну заробітну плату, на рівні мінімальної заробітної плати; надбавка в розмірі 20% посадового окладу (ставки заробітної плати) педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх закладів, на індексацію заробітної плати працівників відповідно до Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» та на забезпечення додаткових виплат працівникам охорони здоров’я, соціального захисту, культури (допомога на оздоровлення); на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

Установлено ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів на 2012 рік. На утримання закладів міста головними розпорядниками коштів згідно з бюджетними запитами обрахована потреба у сумі 160695,6 тис. грн., що в 1,5 рази більше від доведених показників Міністерства фінансів України.
Видатки міського бюджету міста визначені у сумі 201325,4 тис. грн., у тому числі: загального фонду бюджету ? 174994,4 тис. грн., спеціального фонду бюджету ? 26331,0 тис. грн., зокрема бюджет розвитку ? 17650,0 тис. грн.

Обсяг видатків та кредитування загального фонду міського бюджету, без урахування субвенції на виконання делегованих повноважень у галузі охорони здоров’я з міського бюджету м. Буча, становить 116661,0 тис. грн. (без врахування міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів), у тому числі по освіті ? 49973,6 тис. грн., охороні здоров’я ? 39449,7 тис. грн., соціальному захисту населення ? 1418,7 тис. грн., житлово-комунальному господарству ? 1500,0 тис. грн., культурі та мистецтву ? 5683,8 тис. грн., фізичній культурі та спорту ? 1328,4 тис. грн., по органах місцевого самоврядування ? 10250,4 тис. грн., засобах масової інформації ? 207,2 тис. грн. Субвенція на виконання власних повноважень територіальних громад ? 4458,2 тис. грн. (селищному бюджету Коцюбинського), інших видатках (зокрема дотація вирівнювання селищному бюджету Коцюбинського ? 2297,0 тис. грн.) ? 2391,0 тис. грн.

? Які видатки передбачено на соціальний захист і соціальне забезпечення?
? Міському бюджеті на 2012 рік на соціальний захист та соціальне забезпечення населення передбачені видатки в сумі 57501,0 тис. грн., з них згідно зі ст.102 Бюджетного кодексу України за рахунок субвенцій з державного бюджету ? 58078,4 тис. грн., із них по загальному фонду ? 8078,4 тис. грн., по спеціальному фонду ? 0,0 тис. грн., в тому числі: субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям ? 39943,3 тис. грн., у порівнянні з минулим роком на 7,6% більше; субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною» передбачено 396,1 тис. грн., у порівнянні з минулим роком на 0,4% більше. Субвенція місцевим бюджетам на надання передбачених чинним законодавством пільг на житлові субсидії населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот ? 15033,0 тис. грн., у порівнянні з минулим роком на 4,1% більше. Хочу зауважити, щоб не втомлювати читачів, ? це далеко не повний перелік усієї структури соціальних видатків.

? А от чи передбачено видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха?
? У м. Ірпінь за 2001-2011 роки склалася тривожна тенденція щодо надзвичайних ситуацій природного характеру: лісові пожежі, підтоплення, горіння торфу на полях. З метою запобігання їх виникнення, захисту населення від наслідків аварій, великих пожеж у бюджеті міста на 2012 рік передбачені видатки загального фонду на забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру в сумі 30,0 тис. грн.

? У видатковій частині бюджету є розділ ? інші видатки. Що в ньому передбачено?
? У цьому розділі передбачені видатки в сумі 64,0 тис. грн., в тому числі: на оплату членських внесків до Асоціації міст України ? 30,0 тис. грн.; інформаційні послуги та судові витрати ? 30,0 тис. грн.;
оплату комісійної винагороди Ірпінському відділенню Ощадного банку за послуги по перерахуванню надміру сплаченого громадянами податку з доходів фізичних осіб ? 4,0 тис. грн.

У цьому розділі передбачені видатки в 2012 році в сумі 64,0 тис.грн., в тому числі:видатки на оплату членських внесків до Асоціації міст України 30,0 тис. грн.; видатки на інформаційні послуги та судові витрати 30,0 тис.грн.; видатки на оплату комісійної винагороди Ірпінському відділенню Ощадного банку за послуги по перерахуванню надміру сплаченого громадянами податку з доходів фізичних осіб 4,0тис. грн.

? Дякуємо за змістовну бесіду.[b][/b]
Валентин Собчук 
газета: "Ірпінський вісник" №3 від 13 січня 2012 року
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.