» » » Про медичну галузь регіону в цифрах і фактах

Про медичну галузь регіону в цифрах і фактах

Про медичну галузь регіону в цифрах і фактах розмовляв кореспондент газети "Ірпінський вісник" з головним лікарем Ірпінської міської лікарні Данилом Лісняком.

- Даниле Костянтиновичу, незважаючи на те, що в нас постійно говорять: «Здоров'я кожного - суспільне багатство», медична галузь не має достатніх матеріальних ресурсів, щоб втілювати в життя це гасло, давайте поговоримо мовою цифр, тобто на прикладі міської лікарні Ірпеня оцінимо фінансову «опіку» держави над здоров'ям громадян.
- Без проблем, оскільки звіт за 2010 рік вже давно готовий. Отже, на галузь «Охорона здоров'я» надійшло коштів у сумі 57 629 648,63 грн. По структурі видатків припадає: на заробітну плату працівників та нарахування - 23 249 600,31 грн. (80,1%); на медикаменти та перев'язувальні матеріали - 1 287 468,69 грн. (4,6%), з них на відшкодування пільгових рецептів 2І2 482,39 грн.; на продукти харчування - 611 284,24 грн. (2,3%); на оплату енергоносіїв та комунальних послуг - 2 789 265,78 грн. (8,6%).

- А скільки з цих коштів витрачається на лікування одного жителя регіону?
- Витрати бюджетних коштів на 1 жителя Ірпінського регіону за 2010 рік становили
- 882,73грн., витрати позабюджетних коштів - 16,4 грн., фактична вартість одного ліжко- дня в середньому складала 277,48 грн., у т.ч. витрати на харчування - 4,70 грн., медикаменти - 7,30 грн. По Ірпінській міській лікарні вартість ліжко- дня - 192,14 грн., у тому числі, витрати на харчування - 4,20 грн., медикаменти - 6,60 грн., по Ірпінському пологовому будинку - 406,66 грн., у т.ч. витрати на харчування - 5,40 грн., медикаменти - 6,1 грн., по Ірпінській дитячій міській лікарні - 233,64 грн., у т.ч. витрати на харчування - 4,60 грн., медикаменти - 9,30 грн. Фактична вартість 1 відвідування в поліклініці становить - 44,9грн., у т.ч. медикаменти - 1,4 грн. При цьому відвідування у Ворзельській амбулаторії загальної практики сімейної медицини коштує - 35,4 грн., у т.ч. медикаменти - 2,3грн., у Гостомельській поліклініці - 25,2 грн., у т.ч. медикаменти - 0,8 грн., в Ірпінській міській поліклініці - 74,1 грн., у т.ч. медикаменти - 1,05 грн. Бюджетний запит на 2010 рік склав 79 733400 грн.

- А тепер про головне, що можете сказати за показники захворювання?
- У даному випадку знову не обійтися без цифр. Показники майже по всіх нозологіях залишаються на рівні попереднього року за винятком: зниження захворюваності по класу нервових хвороб(на 4% при невеликому зростанні поширеності на 0,3%), ріст по класу хвороби ендокринної системи (на 1,3% поширеності та на 11,6%), по класу хвороби органів дихання (зниження поширеності на 2,6% та захворюваності на 3,5%), по класу хвороби крові, кровотворних органів (значний ріст захворюваності на 50% та поширеності на 6,5%), по класу хвороби ока та придаткового апарату (значний зріст захворюваності на 54,1% та поширеності на 29,3%), по класу уроджені аномалії (ріст захворюваності на 19,2% та поширеності на 9,2), по класу органів травлення (ріст захворюваності на 18,5% та поширеності на 1,8%), по класу симптоми, ознаки та відхилення від норми (значний ріст захворюваності на 44,3% та поширеності на 98,7% ).

3начне зниження захворюваності серед дорослого населення в 2010 році зареєстровано з таких категорій: класу хвороби вуха (на 18,9% та поширеності на 15,3%), по класу вагітність, пологи та післяпологовий період (на 8,0% захворюваність та на 10,9% поширеність), по класу травми та отруєння (на 8% захворюваність та на 4,8% поширеність), по класу розлади психіки і поведінки (на 6,8% захворюваність та на 10,4% поширеність), по класу інфекційні захворювання (на 6,6% захворюваність та на 11,1% поширеність). Ще значною актуальною проблемою є наркологічна і алкоголічна залежність. Хоча контингенти відповідного диспансерного нагляду лишаються майже без змін, продовжується активна робота серед цих хворих. В наркологічному відділенні на кінець звітного року перебувало під диспансерним наглядом 1156 хворих та 1017 під профілактичним наглядом з розладами психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин.

- А що можете сказати про онкологічні захворювання?
- Структура виявлених онкологічних захворювань лишилась без особливих змін. У 2010 році на перше місце вийшов рак шкіри - 36 випадків, на другому - рак молочної залози (20), на третьому - рак трахеї бронхів, легень. Інші онкозахворювання, як от рак прямої кишки, ректосигмоїдного з'єднання, рак шлунку, рак тіла матки, лейкози складають менші показники.

- Тепер давайте поговоримо про основні проблемні питання, так би мовити, про те чим «хворіє» медична галузь регіону?
- Проблемними питаннями, що постають перед галуззю на 2011 р. та на перспективу є недосконалість структури охорони здоров'я регіону як структури наявних лікувально-профілактичних закладів. Проблему ми почали вирішувати через реорганізацію ВОЗ ІМР шляхом його перетворення в Ірпінську ЦМЛ - правонаступника ВОЗ ІМР. Як варіант розглядалось передання у власність селищам амбулаторно-поліклінічних закладів, що надають медичну допомогу виключно населенню зазначених селищ (Ворзельської амбулаторії ЗПСМ, Гостомельської поліклініки) з делегуванням відповідних повноважень місцевим радам. Але у зв'язку із оголошенням Урядом та Міністерством охорони здоров'я планів щодо реформування галузі, зараз напрямки реформування структури охорони здоров'я потребують корекції.

Недостатній рівень розвитку сімейної медицини. Шляхи вирішення - подальше розширення надання медичної допомоги в регіоні на засадах сімейної медицини шляхом поступового створення дільниць та амбулаторій загальної практики сімейної медицини на базі терапевтичних та педіатричних. Перспективним здається створення в нашому місті лікарняної каси. Але це окрема розмова. І на вашу газету я покладаю великі надії на популяризацію цієї ідеї серед наших земляків.

Стан будівель та споруд такий, що потребує покращення, - наразі всі заклади, окрім Ірпінської міської поліклініки, розташовані у пристосованих приміщеннях, кількість площ не є достатньою для належного функціонування наявних закладів. Необхідно провести капітальні ремонти в приміщеннях Ірпінської міської лікарні (м. Буча, вул. Польова, 19) - терапевтичному відділенні № 1, покрівлі та приміщення харчоблоку, інфекційного відділення, неврології та приймального відділення, пральні, стерилізаційної та інших як за кошти міського бюджету, так і залученням позабюджетних надходжень. Варто виконати капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Ірпінь, вул. Садова, 25 з переведенням до неї поліклінічного відділення Ірпінської дитячої міської лікарні, реконструювати будівлю ІМП за адресою м. Ірпінь, вул. Садова, 38 з переведенням до неї наркологічного та шкірно-венерологічного відділень ІМП. У перспективі є необхідним зведення нової будівлі протитуберкульозного відділення Ірпінської міської поліклініки.

Наступне проблемне питання - забезпечення медичним обладнанням - обрахована потреба значно перевищує кошторисні призначення. Вирішення даної проблеми утруднює як недостатнє фінансування галузі охорони здоров'я з боку держави, так і штучні перешкоди, які створює законодавство з державних закупівель, котре не дозволяє гнучко та економно використовувати фінансовий ресурс. Проблема щодо оновлення медичного обладнання та меблів у значній мірі вирішена через ініціативу народного депутата України Петра Мельника щодо виділення коштів у розмірі 25 млн. грн. на придбання медичного обладнання для потреб охорони здоров'я міста Ірпінь. Тепер ми маємо можливість працювати на сучасному обладнанні та використовувати новітні технології, зокрема лапароскопічні малоінвазивні оперативні втручання. Раніше для проведення таких операцій ірпінчани мусили звертатись до столичних лікувальних закладів або військового шпиталю. Проблемою є адекватність харчування та забезпечення ліками у стаціонарі. Проведення індексації витрат на харчування пацієнтів та забезпечення ліками в умовах стаціонару носить проблемний характер у зв'язку з відсутністю нормативно-законодавчої бази з цього питання. Розв'язання даної проблеми можливе лише на загальнодержавному рівні.

Не можна оминути й іншу проблему - забезпечення житлом медичних працівників. Житлова проблема спричиняє плинність кадрів. Погане становище з укомплектованістю лікувальних закладів лікарями. На 64,9% забезпечена лікарями Коцюбинська лікарня, на 77,8% - Ворзельська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, на 66,7%.

Ірпінська міська лікарня, на 61,1% - Ірпінська дитяча міська лікарня, на 71% - Ірпінський пологовий будинок, на 77,6%
Ірпінська міська поліклініка. Найкраща забезпеченість лікарями в Гостомельській поліклініці - 84,2%.

Що стосується середнього медперсоналу, то тут ситуація ще гірша. І позитивне вирішення проблеми кадрів знаходиться в прямій залежності від вирішення проблеми з житлом. Деякі напрацювання в цьому напрямі є. Але зважаючи на соціальну значимість житлової проблеми, мені б не хотілось передчасно щось коментувати.
Валентин Собчук 
газета: "Ірпінський вісник" №28 від 8 липня 2011 року
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.