Депутат - слуга народу

Україна - демократична держава, вища влада в котрій належить народу. Цю владу народ реалізовує через своїх представників - Президента України, депутатів Верховної Ради, депутатів обласних, районних, селищних та сільських рад, міських, селищних, сільських голів. Враховуючи сферу розповсюдження та категорію читачів, в нашій газеті мова піде про найнижчу ланку депутатського корпусу - сільських депутатів. Приводом для написання цієї статті слугували численні звернення мешканців нашого села, з проханнями надання зрозумілих роз'яснень щодо різноманітних питань з життєдіяльності села, але ці питання більш доцільніше було б ставити громадянам не нашій редакції, а депутатам сільської ради, яких же вони й самі і вибирали. Аналізуючи звернення громадян, наша редакція дійшла висновку про необізнаність наших мешканців села про своє право на звернення до депутата та з яких саме питань вони це мають зробити. Враховуючи ці висновки, було прийнято рішення про необхідність більш широкого висвітлення ролі депутата в місцевому самоврядуванні сільської громади на сторінках нашої газети.

В суспільстві існує думка про те, що сільські депутати не відіграють визначної ролі в державотворчих процесах держави в цілому та села конкретно. Ця думка є в корні невірною і наша редакція бере на себе ризик пояснити в чому саме. Зрозумійте, депутати - це прості люди, такі ж як і ви! Проте існують випадки, коли з моменту отримання депутатами владних повноважень, з деякими з них відбуваються «загадкові зміни». Виникає справжня небезпека, адже результатом таких змін може стати відсутність бажання дбати про свій народ (своїх виборців), неспроможність бути його слугами, як того велить закон і поступове перетворення на господарів народу, які дбають тільки про власні інтереси та інтереси «зацікавлених» осіб. Такі зміни є вкрай негативними для суспільства і задля запобігання подібним проявам, народ повинен посилювати свою пильність та докладати максимум зусиль заради реалізації справжніх принципів народовладдя.

Наведені нижче витяги з чинного законодавства України допоможуть нашим читачам налагодити продуктивний взаємозв'язок з народними обранцями, яким Ви - читачі довірили право озвучувати Ваше волевиявлення, та як наслідок виносити на сесії ради відповідні рішення та розпоряджатися вашими долями.

Згідно Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», депутат місцевої ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.

Кожен депутат у своєму виборчому окрузі зобов'язаний:
- підтримувати зв'язок з виборцями які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради;
- не рідше одного разу на півріччя інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів і програм економічного і соціального розвитку, інших місцевих програм, місцевого бюджету, рішень ради і доручень виборців; - не рідше одного разу на рік звітувати перед виборцями про свою роботу, заздалегідь повідомляючи їх про такі зустрічі (не пізніше ніж за сім днів до зустрічі) та висвітлюючи ці зустрічі в засобах масової інформації; - брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться органами місцевого самоврядування на території громади або виборчого округу;
- вивчати громадську думку; вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні;
- визначити і оприлюднити дні, години та місце прийому виборців, інших громадян; вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

Кожен депутат у своєму виборчому окрузі має право:
- розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян;
- депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об'єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов'язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата місцевої ради;
- депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами об'єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців; -у разі виявлення порушення законності, депутат місцевої ради має право на депутатське звернення до керівників відповідних правоохоронних чи контролюючих органів; - місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, до яких звернувся депутат місцевої ради, зобов'язані негайно вжити заходів до усунення порушення, а в разі необхідності
- до притягнення винних до відповідальності з наступним інформуванням про це депутата місцевої ради;
-у разі невжиття відповідних заходів посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та керівники правоохоронних і контролюючих органів, до яких звернувся депутат місцевої ради, несуть адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом;
- при здійсненні депутатських повноважень депутат місцевої ради має також право: на депутатське звернення, депутатський запит, депутатське запитання; на невідкладний прийом; вимагати усунення порушень законності і встановлення правового порядку.

Нажаль на практиці ми спостерігаємо іншу картину, ніж це прописано в законодавстві
- іноді депутати просто не в змозі виконати дані законом повноваження. Перед читачем виникає зрозуміле питання - в чому ж причини такої неспроможності? На думку нашої редакції, основними чинниками, які негативно впливають на принципи здійснення місцевості місцевими депутатами своїх повноважень є:
- відсутність можливості або бажання посадових осіб органів місцевого самоврядування забезпечити кваліфіковану юридичну підтримку депутатам сільської ради при здійсненні ними своїх повноважень і як наслідок цього - необізнаність депутатів у своїх правах та обов'язках; - обмеженість депутатів посадовими особами сільської ради у доступі до інформації; - низька активність громадян, що має бути виражена в посиленому контролі за виконанням депутатом сільради своїх повноважень та обов'язків.

Велику роль у налагодженні механізму роботи депутатського корпусу відіграє його керівник, в даному випадку голова сільської ради, забезпечуючи ефективну роботу сільської ради. Будучи розпорядником бюджетних коштів він повинен максимально ефективно та раціонально здійснювати їх витрачання. Наприклад, оплатити послуги юрисконсульта, який зможе вчасно та кваліфіковано надавати необхідну юридичну допомогу при обговорені питань на сесії та прийнятті законних рішень по них.

Таким чином, неналежне виконання своїх обов'язків депутатами сільських рад, за мовчазної згоди їхніх виборців та голови сільської ради, може призвести до численних порушень законних прав та інтересів жителів села і є першою ланкою у будівництві височенної піраміди бюрократії, беззаконня та порушень прав людей які мають місце в нашій державі, починаючи з маленького села і закінчуючи найвищими владними кабінетами. І лише сам народ, як першоджерело влади, може покласти цьому край. Інструментом для цього йому слугуватиме: активна участь у виборчому процесі з наданням підтримки своїм голосом дійсно гідних кандидатів у депутати; наполегливість у оскарженні порушених прав; ініціювання процедури відкликання депутатів, які не виправдали довіри виборців; контроль за діяльністю депутатів.

Стимулюйте своїх депутатів, змушуйте їх працювати з вами у відповідності до вимог закону! І депутати і громадяни повинні знати про процедуру відкликання місцевих депутатів, яку можливо здійснити в разі якщо останні не виправдають довіри перед своїми виборцями. Нехай це знання буде їхнім острахом і вашим знаряддям впливу.

Пам'ятайте, лише у тісній співпраці кожного нашого читача з місцевими депутатами можливо налагодження ефективної роботи місцевої влади та вирішення усіх життєво важливих питань!

Джус О.М.
  0
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.