Вітаємо журналістів з нагородою » Бучанський міський сайт Новини міста Буча. Бучанські новини
» » » Вітаємо журналістів з нагородою

Вітаємо журналістів з нагородою

5 червня, напередодні Дня журналіста, Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про нагородження журналістів державними нагородами. Згідно з Указом Президента України №420/2009 «Про відзначення державними нагородами України» за вагомий внесок у розвиток вітчизняної журналістики, активну громадську позицію, високий професіоналізм та з нагоди Дня журналіста звання заслуженого журналіста України присвоєне оглядачеві журналу та інтернет-видання «Телекритика» Світлані ОСТАПІ, яка є депутатом Бучанської міської ради.4 червня в Ки­є­во-­Свя­то­шин­сь­ко­му ра­йо­ні від­бу­ли­ся об­ла­с­ні уро­чи­с­ті за­хо­ди з на­го­ди Дня жу­р­на­лі­с­та. За ва­го­мий осо­би­с­тий вне­сок у роз­ви­ток жу­р­на­лі­с­ти­ки, ви­со­ку про­фе­сій­ну май­с­те­р­ність та сум­лін­ну пра­цю гру­пу пред­ста­в­ни­ків об­ла­с­них ЗМІ бу­ло на­го­ро­дже­но гра­мо­та­ми та по­дя­ка­ми об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції, вру­че­но їм цін­ні по­да­ру­н­ки. Серед нагороджених Почесною грамотою об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції і головний редактор газети “Бучанські новини” Сергій Куліда. В ра­м­ках уро­чи­с­то­с­тей жу­р­на­лі­с­ти на чо­лі з ви­ко­ну­ва­чем обо­в’я­з­ків го­ло­ви ОДА Ві­к­то­ром Ва­ка­ра­шем від­ві­да­ли та озна­йо­ми­лись з ро­бо­тою під­при­єм­с­т­ва “Ав­то­люкс” у Бо­яр­ці. В за­хо­ді взя­ли участь за­сту­п­ник го­ло­ви об­л­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Ва­ле­рій Кон­д­рук, го­ло­ва Ки­є­во-­Свя­то­шин­сь­кої рай­де­р­жа­д­мі­ні­с­т­ра­ції Яро­слав До­б­рян­сь­кий, мі­сь­кий го­ло­ва Бо­я­р­ки Та­рас До­брі­в­сь­кий. Крім того, Постановою секретаріату Національної спілки журналістів України, Сергій Куліда був нагороджений “Золотою” медаллю української журналістики.
Коментарів: 0
Додати коментар