» » » Податкова: Зміни в адмініструванні ПДВ

Податкова: Зміни в адмініструванні ПДВ

Закон України№466: Зміни в адмініструванні ПДВ

Податкова: Зміни в адмініструванні ПДВ

Головне управління ДПС у Київській області інформує, що Законом України від 16.01.2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено ряд змін до розділу У «Податок на додану вартість» Податкового кодексу України (далі -ПКУ).- для звітності з ПДВ запроваджено єдиний звітний період - календарний місяць (у тому числі для платників єдиного податку) з метою спрощення адміністрування ПДВ, застосування єдиного підходу до формування показників звітності та відображення їх в інформаційних системах ДПС. Останнім звітним періодом для платників, які використовували квартальний період звітування був ІІ квартал 2020 року.
Починаючи з липня 2020 року всі платники ПДВ, у тому числі і платники єдиного податку, подають місячну звітність з ПДВ.
- продовжено граничний термін реєстрації в ЄРПН окремих категорій зведених податкових накладних з 15 до 20 числа місяця.
- встановлено тимчасову пільгу (до 31.12.2021 року) для операцій з передачі транспортних засобів малозабезпеченим верствам населення, а також органам спеціального призначення;
- відновлюється застосування нульової ставки ПДВ до операцій з експорту сої та ріпаку;
- уточнюється, що за операціями з виконання підрядних будівельних робіт касовий метод податкового обліку з ПДВ застосовується у т.ч. підрядниками та субпідрядниками;
- розповсюджується пільга з ПДВ на ввезення племінних чистопородних тварин на сільськогосподарського товаровиробника;
- встановлюються особливості визначення бази оподаткування для операцій з вивезення товарів за межі митної території України (договірна (контрактна) вартість таких товарів, зазначена в митній декларації;
- запроваджується визначення бази оподаткування для операцій з постачання електричної енергії, виходячи з ціни, яка склалася на ринку електричної енергії без необхідності донарахування податкових зобов’язань з ПДВ, якщо така ринкова ціна електричної енергії менша за ціну її придбання;
- забезпечується можливість формування податкового кредиту платниками, які застосовують касовий метод податкового обліку у випадку, якщо оплата придбаних товарів/послуг здійснюється більше ніж через 1095 календарних днів;
- врегульовується питання врахування в системі електронного адміністрування ПДВ сум коштів, вилучених та зарахованих контролюючим органом на рахунок платника податку відповідно до статті 95 ПКУ в рахунок погашення податкового боргу з ПДВ по задекларованих до сплати податкових зобов’язаннях.

Якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим


Законом України від 16.01.2020 року №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», який набрав чинності з 23 травня 2020 року доповнено п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) абзацом 4, згідно з яким у разі, якщо граничний строк сплати податкового зобов'язання припадає на вихідний або святковий день, останнім днем сплати податкового зобов'язання вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Нагадуємо, що платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого ПКУ для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених ПКУ.
Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені ПКУ.
Суму податкового зобов'язання, визначену у митній декларації, платник податків зобов'язаний сплатити до/або на день подання митної декларації.
1 0

ГУ ДПС у Київській області 
податкова законодавство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
"Гостi" не можуть коментувати дану новину.