Буча новини міста, Буча сайт » статті і публікації » законодавтство » Розміри державної соціальної допомоги з липня

Розміри державної соціальної допомоги з липня

З 1 липня 2019 року зібльшено розміри державної соціально допомогиІ. Закон України “Про державну допомогу сім'ям з дітьми”.


1) допомога по вагітності та пологах розмір допомоги складає - 25% прожиткового мінімуму для працездатної особи:


Розмір допомоги
з 01.07.2019
(25%*2007.00)
501,75 грн.

2) допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням
Розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги. Розмір призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги враховується як середньомісячний розмір зазначених виплат, одержаних на дитину за попередні дванадцять календарних місяців.
Для визначення розміру допомоги застосовувати розмір прожиткового мінімуму:

Категорія дитини
з 01.07.2019

Діти віком до 6 років
1699,00 грн.

Діти віком від 6 до 18 років
2118,00 грн.

3) Допомога на дітей одиноким матерям, одиноким усиновлювачам, матерям (батькам) у разі смерті одного з батьків, які мають дітей віком до 18 років (якщо діти навчаються за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти, - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), надається у розмірі, що дорівнює різниці між 100 відсотками прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

Для визначення розміру допомоги застосовувати розмір прожиткового мінімуму:

Категорія дитини
з 01.07.2019

Діти віком до 6 років
1699,00 грн.

Діти віком від 6 до 18 років
2118,00 грн.

Діти віком від 18 до 23 років
2007,00 грн.


ІІ. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям у випадках, якщо місце проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину”.


4) тимчасова державна допомога призначається у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців.

50% прожиткового мінімуму
для дитини відповідного віку

Категорія дитини
з 01.07.2019

Діти віком до 6 років
849,50 грн.

Діти віком від 6 до 18 років
1059,00 грн.


IІІ. Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям”


5) допомоги малозабезпеченим сім`ям з 01.07.2019 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить:
- для працездатних осіб 21 відсоток,
- для дітей - 85 відсотків,
- для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів - 100 відсотків відповідного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям не може бути більше ніж 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям збільшити з 01.12.2018року на кожну дитину віком від 0 до 13 років на 250 грн., від 13 до 18 років на 500 грн.
При цьому максимальний розмір допомоги з урахуванням збільшення на кожну дитину не по вино перевищувати за прожитковий мінімум для сім’ї.

ІV. Постанова КМУ «Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг»


6) Державної соціальної допомоги переміщеним особам на проживання Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність 1564,00грн.
Розмір грошового забезпечення визначати для категорії працездатності:
- «Інвалід І групи», «Дитина-інвалід» - 130% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- «Інвалід ІІ групи» - 115% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність;
- «Інвалід ІІІ групи» - прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність;
Загальний розмір допомоги не може перевищувати 3400 на сім’ю, у якої є особи з інвалідністю.

V. Постанова КМУ “Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду на догляд за ним”.


7) допомога по догляду за інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу. Для визначення розміру допомоги застосовувати прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць:

Розмір допомоги
з 01.07.2019
1936,00 грн.


VІ. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2007 року № 605 Про проведення експерименту з призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою (піклуванням) і проживають у сім‘ях опікунів (піклувальників), за принципом “гроші ходять за дитиною”.


8) Державна соціальна допомога дітям-сиротам. Максимальний розмір допомоги становить.

Категорія дитини
з 01.07.2019

Діти віком до 6 років
3398,00 грн.

Діти віком від 6 до 18 років
4236,00 грн.

Діти віком від 18 до 23 років
4014,00 грн.

Інвалід віком від 18 до 23 років
3128,00 грн.

Max розмір грошового забезпечення
для прийомних батьків (515) – 1,5 прож. min
3010,50 грн.

Max розмір грошового забезпечення
для батьків-вихователів (516) – 5 прож. min
10035,00 грн.


VII. Постанова КМУ «Про призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги»


9) компенсації фізичній особі за надання соціальних послуг необхідно застосовувати такі розміри компенсації:

п/п
Вид компенсації Розмір компенсації
з 01.07.2019
року,
грн.
Працездатні Особи, які втратили
працездатність
1 Ком-я фіз. особам,
які надають соц. послуги
інвалідам 1 групи
15%*2007,00
301,05
15%*1564,00
234,60

2
Ком-я фіз. особам, які
надають соц. послуги
громадянам похилого віку,
інвалідам 2 групи та
дітям-інвалідам
10%*2007,00
200,70
10%*1564,00
156,40

3
Ком-я фіз. особам, які
надають соц. послуги
інвалідам 3 групи та хворим
7%*2007,00
140,49
7%*1564,00
109,48


VIII. Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»


10) державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю необхідно застосовувати такі розміри допомоги:

Назва допомоги
З 01.07.2019 дорахунок

Допомога інваліду 1 групи
1564,00

Надбавка на догляд інваліду 1 групи підгрупи А
(75%*1564,00)
1173,00

Доплата з 01.01.2016 ЗУ №495-VIII
475,80

Надбавка на догляд інваліду 1 групи підгрупи Б
(50%*1564,00)
782,00

Допомога інваліду 2 групи
(80%*1564,00)
1251,20
312,80

Надбавка на догляд за інвалідом 2 групи
(15%*1564,00)
234,60

Допомога інваліду 3 групи
(60%*1564,00)
938,40
625,60

Надбавка на догляд за інвалідом 3 групи
(15%*1564,00)
234,60

Допомога дитині-інваліду
(70%*1564,00)
1094,80
469,20

Надбавка на догляд за
дитино-інвалідом підгрупа А, віком до 6 років
1699,00

Надбавка на догляд за
дитино-інвалідом, віком до 6 років
(50%*1699,00)
849,50

Надбавка на догляд за
дитино-інвалідом підгрупа А, віком від 6 до 18 років
2118,00

Надбавка на догляд за
дитино-інвалідом, віком від 6 до 18 років
(50%*2118,00)
1059,00

Підвищення дітям-інвалідам
внаслідок аварії на ЧАЕС
(1564,00)*70%*50%)
547,40
-

IX. Закон України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної допомоги на догляд”.
11) Державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, необхідно застосовувати такі розміри допомоги:

ШВП/
код виплати
Назва державної соціальної допомогиВідсоток Основний код Дорахунок
(грн)
До виплати
(грн)

110/270
ДСД особам з інв.
1 групи
100% 1564,00 грн 1564,00

111/271
ДСД жін. звання
"Мати - героїня"
100% 1564,00 грн 1564,00 грн

120/272
ДСД особам з інв.
2 групи
80% 1251,20 грн 312,80 1564,00

130/273
ДСД особам з інв.
3 групи
60% 938,40 грн. 625,60 грн. 1564,00

140/274
ДСД священослужителям 50% 782,00 грн. 782,00 1564,00

150/275
ДСД особам, які досягли
віку (63,58)
30% 469,20 грн. 1094,80 1564,00

161/276
ДСД на догляд за особою з інв.
1 групи А
30% 469,20 грн 469,20

161/276
ДСД на догляд за особою з інв.
1 групи Б
15% 234,60 грн. 234,60

160/277
ДСД на догляд пенсіонеру 15% 234,60 грн. 234,60

170/278
ДСД за померлого годувальника на
1 дитину
100% 1564,00 грн 1564,00

170/278
ДСД за померлого годувальника на
2-х дітей
120% 1876,80 грн 1876,80

170/278
ДСД за померлого годувальника на
3-х дітей
150% 2346,00 грн 2346,00


X. Постанова КМУ від 27.12.2017 року № 1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату».


12) Тимчасової ДСД особам пенсійного віку, які не набули права на пенсію.

Розмір тимчасової допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність, і середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не може перевищувати 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Розмір прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність
З 01.07.2019

1564,00 грн.
1 0

законодавство, юрконсультація, субсидії
 Інші новини по темі:
Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

головна
До відома отримувачів  соціальної допомоги

До відома отримувачів соціальної допомоги

Управління соціальної політики
Податкова соціальна пільга у 2016 році

Податкова соціальна пільга у 2016 році

Публікації
Із 1 липня зростає прожитковий мінімум: які зміняться виплати

Із 1 липня зростає прожитковий мінімум: які зміняться виплати

законодавтство
До уваги отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

До уваги отримувачів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами

законодавтство
Законодавство мамам

Законодавство мамам

законодавтство
Яким є мінімальний розмір аліментів та як його отримати?

Яким є мінімальний розмір аліментів та як його отримати?

Державна реєстраційна служба
З 1 грудня в Україні збільшився прожитковий мінімум (відеосюжет)

З 1 грудня в Україні збільшився прожитковий мінімум (відеосюжет)

Буча та регіон
Державна допомога сім’ям з дітьми

Державна допомога сім’ям з дітьми

Управління соціальної політики
У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

законодавтство
Багатодітна родина: Про виплати допомоги на дітей

Багатодітна родина: Про виплати допомоги на дітей

Управління соціальної політики
Кому перерахували пенсію з 1 травня 2016 року

Кому перерахували пенсію з 1 травня 2016 року

УПФУ в місті Буча інформує
Хто має право на податкову соціальну пільгу та як її отримати?

Хто має право на податкову соціальну пільгу та як її отримати?

Державна реєстраційна служба
При працевлаштуванні виплата допомоги на дитину після досягнення двох років припиняється

При працевлаштуванні виплата допомоги на дитину після досягнення двох років припиняється

законодавтство
З 1 грудня розмір аліментів буде підвищено

З 1 грудня розмір аліментів буде підвищено

Державна реєстраційна служба
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати статті на сайті можливе лише впродовж 370 днів з дня публікування.