Буча новини міста, Буча сайт » Бучанська податкова інспекція » Публікації » Податкова: «Гаряча лінія» на тему зміни до Податкового кодексу-2017

Податкова: «Гаряча лінія» на тему зміни до Податкового кодексу-2017

У Ірпінському відділенні Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області відбувся черговий сеанс телефонного зв’язку «гаряча лінія» з начальником Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області Дмитром Шаповаловим на тему: «Зміни до Податкового кодексу-2017».
Пропонуємо до уваги найбільш актуальні питання, з якими абоненти звертались на «гарячу лінію»:

Які зміни в оподаткуванні малих підприємств на загальній системі оподаткування у 2017 році?


Відповідно до Закону України від 21.12.2016 № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» внесено суттєві зміни у розділи Податкового кодексу України, які стосуються платників податку на прибуток, а саме:
- для тих платників податку на прибуток, які складають декларацію з урахуванням податкових різниць, діятиме уточнений порядок обліку невиробничих основних засобів та нематеріальних активів;
- у разі проведення поліпшень (ремонт, реконструкція, модернізація) невиробничих активів фінансовий результат до оподаткування збільшуватиметься на суму відповідних витрат, тобто витрати на поліпшення невиробничих активів не зменшуватимуть оподатковуваний прибуток;
- у разі продажу невиробничих активів їхня первісна вартість та витрати на поліпшення зменшуватимуть фінансовий результат від продажу з метою оподаткування. Але у разі ліквідації таких активів їхня балансова вартість додаватиметься до фінансового результату до оподаткування, тобто в результаті самостійної ліквідації невиробничих основних засобів та нематеріальних активів оподатковуваний прибуток не зменшуватиметься;
на 2017 – 2021 роки вводиться нульова ставка податку на прибуток для платників податку, у яких річний дохід не перевищує 3 млн. грн. та розмір заробітної плати кожного з працівників є не нижчим за дві мінімальні зарплати. Ця пільга поширюється на юридичні особи, зареєстровані після 01.01.2017, на діючі юридичні особи, у яких протягом попередніх трьох років середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 20 осіб, а також для платників єдиного податку, у яких протягом попереднього року середньооблікова кількість працівників становила від 5 до 50 осіб (п. 43 підр. 4 ).

Яким чином здійснюється анулювання реєстрації суб’єктів спеціального режиму оподаткування ПДВ?


Згідно з п.п 4 п. 2 розд. ХІХ «Прикінцеві положення» Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) з 1 січня 2017 року втрачає чинність ст. 209 ПКУ, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства (далі – спецрежим).
Починаючи з 01.01.2017 у зв’язку із скасуванням спецрежиму оподаткування ПДВ усі сільськогосподарські товаровиробники (далі – сільгоспвиробники), які зареєстровані як суб’єкти спеціального режиму оподаткування, будуть переведені на загальну систему оподаткування ПДВ. При цьому для здійснення переходу на загальну систему оподаткування від сільгоспвиробника не вимагається подання заяви про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування або про його реєстрацію як платника ПДВ на загальних підставах. Таке виключення із реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування буде здійснено на підставі рішення контролюючого органу.
Відповідні роз’яснення надані листом ДФС від 03.01.2017 № 8/7/99-99-15-03-02-17 «Про скасування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства».

Які зміни з 01 січня 2017 року відбулися в порядку нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів?


Так, з 2017 року: - фінансовий результат до оподаткування збільшуватиметься:
на суму бухгалтерських витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів (далі – ОЗ) та нематеріальних активів;
на суму бухгалтерської залишкової вартості окремого об’єкта невиробничих ОЗ або невиробничих нематеріальних активів, у разі ліквідації або продажу такого об’єкта;
- фінансовий результат до оподаткування зменшуватиметься:
на суму первісної вартості придбання або виготовлення окремого об’єкта невиробничих ОЗ або нематеріальних активів та витрат на їх ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення, у тому числі віднесених до витрат відповідно до П(С)БО або МСФЗ, у разі продажу такого об’єкта невиробничих ОЗ або нематеріальних активів, але не більше суми доходу (виручки), отриманої від такого продажу.
Податкову амортизацію ОЗ та нематеріальних активів слід розраховувати виходячи з вартості ОЗ та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.
З 1 січня 2017 р. не підлягатимуть амортизації та проводитимуться за рахунок відповідних джерел фінансування активи, що не підлягають амортизації відповідно до П(С)БО або МСФЗ, а також:
• вартість гудвілу;                                                            
• витрати на придбання/самостійне виготовлення невиробничих ОЗ, невиробничих нематеріальних активів;
• витрати на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих ОЗ, невиробничих нематеріальних активів.

У яких розмірах необхідно сплачувати єдиний внесок?


Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску для фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність становитиме:
з 01 січня 2017 року - 40000 грн. (1600 х 25);
з 01 травня 2017 року - 42100 грн. (1684 х 25);
з 01 грудня 2017 року - 44050 грн. (1762 х 25).
Якщо сума доходу (прибутку) на місяць перевищує цю суму, то єдиний внесок сплачується лише з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, яка встановлена законодавством, тобто максимальна сума єдиного внеску, яку необхідно сплатити фізичній особі - підприємцю та особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, за 2017 рік складатиме:
з 01 січня 2017 року - 8800 грн. (40000 х 22%);
з 01 травня 2017 року - 9262 грн. (42100 х 22%);
з 01 грудня 2017 року - 9691 грн. (44050 х 22%).
Для фізичних осіб - підприємців, у тому числі тих, які обрали спрощену систему оподаткування, крім фізичних осіб - підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток), а саме з 01 січня - 704 грн. (3200 х 22 відсотки).
Для фізичних осіб - підприємців віднесених до першої групи платників єдиного податку, визначених у підпункті 1 пункту 291.4 статті 291 ПКУ, та скористалися зазначеною нормою, мінімальна сума єдиного внеску у 2017 році складатиме:
з 01 січня 2017 року - 352 грн. (3200 х 0,5 х 22 відсотки).
Страховий стаж таким особам буде зараховуватись пропорційно сплаченому єдиному внеску.

Хто звільнений від сплати єдиного внеску?


З 01.01.2017 році фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та фізичні особи - підприємці, які перебувають на загальній системі оподаткування, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.
Зазначена норма не застосовується до осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Чи повинен підприємець, який є пенсіонером за віком та перебуває на загальній системі оподаткування, але діяльність не здійснює, у 2017 році сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?


З 01 січня 2017 року відповідно до Закону України від 06 грудня 2016 року №1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» фізичні особи – підприємці (незалежно від обраної системи оподаткування) звільняються від сплати єдиного внеску за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Кому обов’язково слід подати декларацію про майновий стан і доходи?


З 1 січня 2017 року розпочато кампанію декларування доходів громадян одержаних у 2016 році. Податкова декларація про майновий стан і доходи подається громадянами за місцем реєстрації до 1 травня 2017 року. Останній день подання декларації за 2016 рік – 03 травня 2017 року.
Зокрема, обов’язково подати річну декларацію про майновий стан і доходи мають громадяни, які отримували:
доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті податок на доходи фізичних осіб не утримувався, але не є звільненими від оподаткування;
доходи від особи, яка не є податковим агентом, в тому числі:
- від здавання в оренду власного рухомого чи нерухомого майна;
- продажу (обміну) власного майна;
- продажу власної сільгосппродукції фізичним особам, тощо;
спадщину (дарунок) від осіб, які не є членами сім’ї першого ступеня споріднення;
інвестиційні доходи, отримані від операцій з інвестиційними активами;
іноземні доходи.

Cума податкового зобов’язання, зазначена в поданій річній декларації, сплачується громадянами самостійно до 01 серпня 2017 року.
Нагадую, що платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2016 року, можуть подати податкову декларацію упродовж всього року.
0 0

Ірпінське відділення Вишгородської ОДПІ 
 Інші новини по темі:
Ірпінська ОДПІ інформує

Ірпінська ОДПІ інформує

Повідомлення!
Податкова: Щодо процедури податкового компромісу

Податкова: Щодо процедури податкового компромісу

Публікації
Правові наслідки застосування податкових консультацій

Правові наслідки застосування податкових консультацій

законодавтство
Ірпінські податківці провели черговий семінар по роз’ясненню законодавства

Ірпінські податківці провели черговий семінар по роз’ясненню законодавства

Публікації
Ірпінська податкова: Зміни в оподаткуванні обговорювали на черговому семінарі

Ірпінська податкова: Зміни в оподаткуванні обговорювали на черговому семінарі

Публікації
Частка надходжень єдиного податку

Частка надходжень єдиного податку

Публікації
Податкова: Про сплату земельного податку.

Податкова: Про сплату земельного податку.

Публікації
Податкова: Внесено зміни до плати за землю

Податкова: Внесено зміни до плати за землю

Публікації
Сплата єдиного податку при зміні місця знаходження

Сплата єдиного податку при зміні місця знаходження

Публікації
Ірпінська ОДПІ нагадує

Ірпінська ОДПІ нагадує

Звітність (бланки)
До уваги платників податків!

До уваги платників податків!

Публікації
Податкова: Про особливості справляння податку на нерухомість у 2016 році

Податкова: Про особливості справляння податку на нерухомість у 2016 році

Публікації
Ірпінська ОДПІ повідомляє

Ірпінська ОДПІ повідомляє

Публікації
Фіскальна служба  консультує по заблокованих податкових накладних

Фіскальна служба консультує по заблокованих податкових накладних

Публікації
Ірпінська ОДПІ консультує і нагадує

Ірпінська ОДПІ консультує і нагадує

Повідомлення!
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати статті на сайті можливе лише впродовж 370 днів з дня публікування.