» » Угоди в кримінальному - провадженні новела кримінального процесуального законодавства

Угоди в кримінальному - провадженні новела кримінального процесуального законодавства

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України, який набрав чинності 20 листопада 2012 року (надалі – "КПК") передбачив можливість укладення двох видів угод: про примирення та про визнання винуватості. Інститут угод став найобговорюванішим та найбільш революційним нововведенням в сфері кримінального процесу.

Угоди в кримінальному - провадженні новела кримінального процесуального законодавстваТак, угоди про примирення між потерпілим і підозрюваним/обвинуваченим, можуть бути укладені у провадженнях щодо злочинів невеликої та середньої тяжкості, та у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. В угоді про примирення, зокрема, сторони мають передбачити: кваліфікацію злочину; розмір шкоди, завданої злочином; строк відшкодування шкоди чи перелік дій, не пов'язаних з відшкодуванням шкоди, які підозрюваний чи обвинувачений зобов'язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчинення, узгоджене покарання та згода сторін на його призначення.
Угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним/обвинуваченим, можуть бути укладені у провадженнях щодо злочинів невеликої, середньої тяжкості та у провадженнях щодо тяжких злочинів. Ці угоди можуть бути укладені в провадженнях щодо злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Відповідно до ч. 4 ст. 469 КПК, угода про визнання винуватості не може бути укладеною в кримінальному провадженні, в якому приймає участь потерпілий.

Обидва види угод можуть бути укладені після моменту повідомлення особи про підозру і до моменту виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення рішення (тобто можлива ситуація, коли обвинувачений укладе угоду із прокурором або потерпілим під час свого останнього слова на судовому розгляді).Укладена сторонами угода про примирення або угода про визнання винуватості перевіряється у судовому засіданні, і якщо суд переконається, що "укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді", він затверджує угоду своїм вироком.

Наслідками укладення угоди для сторін є обмеження права на оскарження вироку щодо фактичних обстави справи, не дослідження доказів у суді. При цьому є лише можливість оскарження вироку виключно в частині невідповідності покарання умовам угоди.

Завданнями вищезазначе¬них двох угод є: зменшен¬ня навантаження на пра¬воохоронні органи й орга¬ни судової влади України; спрощення і швидкий роз¬гляд кримінальних про¬ваджень; зменшення дер¬жавних витрат і видатків на розгляд кримінальних проваджень тощо.
Новий інстутитут угод успішно втілюється в життя прокуратурою міста Ірпеня.

Слід зазначити, що кількість укладених угод протягом 2015 року в порівнянні з 2014 роком значно збільшилась.
Так, процесуальними керівниками прокуратури міста Ірпеня за I квартал 2015 року забезпечено направлення до Ірпінського міського суду двадцять чотири (24) обвинувальних акти із угодами про визнання винуватості, що на 10 більше ніж за весь 2014 рік.
0 0

В. Ю. Буцан, старший прокурор прокуратури міста Ірпеня 
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.