» » » Нещасний випадок невиробничого характеру

Нещасний випадок невиробничого характеру

Працівник підприємства по дорозі додому після роботи потрапив у ДТП і у зв’язку з отриманими травмами знаходиться у лікарні у непритомному стані.

Які дії керівництва підприємства щодо такого працівника?
Чи вважається це нещасним випадком на виробництві та чи необхідно повідомляти про нього Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві?


Зважаючи на норми п. 5 Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою КМУ від 30.11.2011 р. № 1232 (далі — Порядок № 1232), розслідування та облік нещасних випадків, що сталися з працівниками під час прямування на роботу чи з роботи пішки, громадським, власним або іншим транспортним засобом, що не належить підприємству і не використовується в інтересах підприємства, проводяться згідно з порядком розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Відповідно до п. 3 Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затвердженого постановою КМУ від 22.03.2001 р. № 270 (далі — Порядок № 270), нещасні випадки, що сталися під час прямування на роботу чи з роботи пішки, громадським, власним або іншим транспортним засобом, що не належить підприємству, установі або організації і не використовувався в інтересах цієї організації незалежно від того, чи був потерпілий у стані психічного розладу, алкогольного або наркотичного сп'яніння, підлягають розслідуванню.

Нещасні випадки (за винятком групових), які сталися з працюючими особами, розслідуються комісією, утвореною організацією, де працює потерпілий. До її складу входять голова комісії — посадова особа, яку визначає керівник організації, та члени комісії — керівник відповідного структурного підрозділу, представник профспілкової організації, членом якої є потерпілий, або уповноважений трудового колективу, якщо потерпілий не є членом профспілки (п. 11 Порядку № 270).

Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу.

За результатами розслідування нещасного випадку або технічного розслідування причин виникнення аварії, пов'язаної з використанням газу в побуті, складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм), який затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування.

Необхідна кількість примірників акта визначається в кожному окремому випадку.

Акт за формою НТ надсилається:
- потерпілому або особі, яка представляє його інтереси;
- районній держадміністрації (виконавчому органу міської, районної у місті ради, на території якої стався нещасний випадок);
- організації, де працює або навчається потерпілий;
- організації, яка відповідальна за безпечний стан території чи об'єкта, де стався нещасний випадок.
Копія акта надсилається прокурору, органу досудового розслідування та іншим організаціям на їх запит.

Відповідно до п. 10 Порядку № 1232 роботодавець, одержавши повідомлення про нещасний випадок, зобов'язаний:

1) протягом однієї години передати з використанням засобів зв'язку та протягом доби на паперовому носії повідомлення про нещасний випадок згідно з додатком 2 до Порядку:
- органу Фонду за місцезнаходженням підприємства, на якому стався нещасний випадок;
- керівникові первинної організації профспілки незалежно від членства потерпілого у профспілці (у разі наявності на підприємстві - кількох профспілок – керівникові профспілки, членом якої є потерпілий, а у разі відсутності профспілки — уповноваженій найманими працівниками особі з питань охорони праці);
- керівникові підприємства, де працює потерпілий, якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
- органові державного пожежного нагляду за місцезнаходженням підприємства у разі настання нещасного випадку внаслідок пожежі;
- закладові державної санітарно-епідеміологічної служби, який здійснює санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння));
2) протягом доби утворити комісію у складі не менш як три особи та організувати проведення розслідування відповідно до норм Порядку № 270.
3 -2

ЛІГА:ЗАКОН, www.ligazakon.ua 
юрконсультація законодавство
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.