» » » Податкова консультує: Щодо сплати та встановлені ставки за Користування надрами для видобування корисних копалин

Податкова консультує: Щодо сплати та встановлені ставки за Користування надрами для видобування корисних копалин

Консультації платникам податків щодо сплати та встановлені ставки за Користування надрами для видобування корисних копалин, у т.ч. підземних вод з 01.04.2014р.

З 1 квітня набрали чинності зміни до Податкового кодексу України, внесені Законом України №1166-VII від 27 березня 2014 року “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні”, які викликали безліч питань у платників податків. Фахівці Ірпінської ОДПІ розгорнули широкомасштабну роботу з роз'яснення таких змін: шляхом надання консультацій, проведенням сеансів « гаряча лінія», зустрічей з платниками податків, за рахунок розміщенням публікацій в пресі, на радіо, місцевих сайтах м.Буча, м.Ірпінь, смт.Гостомель, тощо. Під час проведення заходів платники податків надають фахівцям Ірпінської ОДПІ численні запитання про зміни до Податкового кодексу України, тому аналізуя питання податківці підготували деякі відповіді на питання платників податків щодо сплати та встановлені ставки за Користування надрами для видобування корисних копалин,у т.ч. підземних вод з 01.04.2014р.

Як СГ обчислюються податкові зобов’язання плати за користування надрами для видобування корисних копалин, у т.ч. підземних вод, з 01.04.2014?

Податкові зобов’язання з плати за користування надрами для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у т.ч. підземних вод, в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період суб’єктами господарювання обчислюються за формулою, наведеною у п. 263.7 ст. 263 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Для суб’єктів господарювання ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлені у відсотках (відносних значеннях) від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) для всіх груп корисних копалин, у т.ч. підземних вод, у розмірах, визначених п.п. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 ПКУ.

Повна відповідь:
Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (далі – Закон 1166), який набрав чинності з 01.04.2014, внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), зокрема змінені ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
Для суб’єктів господарювання ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлені у відсотках (відносних значеннях) від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) для всіх груп корисних копалин, у т.ч. підземних вод, у розмірах, визначених п.п. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 ПКУ.
Податкові зобов’язання з плати за користування надрами для відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у т.ч. підземних вод, в межах однієї ділянки надр за податковий (звітний) період обчислюються за формулою, визначеною у п. 263.7 ст. 263 ПКУ:
Пзн = Vф х Вкк х Свнз х Кпп,
де Vф - обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об’єму);
Вкк - вартість одиниці відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), обчислена згідно з п. 263.6 ст. 263 ПКУ;
Свнз - величина ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин (у відсотках), встановлена у п. 263.9 ст. 263 ПКУ;
Кпп - коригуючий коефіцієнт, встановлений у п. 263.10 ст. 263 ПКУ.

При цьому у разі видобування підземних вод вищевказаний коригуючий коефіцієнт може бути застосований на підставі довідки, виданої Держаною службою геології та надр України.

Обсяг (кількість) відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), у т.ч. підземних вод, визначається платником плати у порядку, встановленому п. 263.8 ст. 263 ПКУ, зокрема у журналі обліку видобутих корисних копалин самостійно відповідно до вимог, затверджених платником схем руху видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції та нормативних актів, що регламентують вимоги до відповідного виду товарної продукції гірничодобувних підприємств стосовно визначення якості сировини та кінцевого продукту, визначення вмісту основної та супутньої корисної копалини в лабораторіях, атестованих згідно з правилами уповноваження та атестації у державній метрологічній системі.
Вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини), у т.ч. підземних вод, згідно з п.п. 263.6.1 п. 263.6 ст. 263 ПКУ обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин:
- за фактичними цінами реалізації відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини);
- за розрахунковою вартістю відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), крім вуглеводневої сировини.

Які з 01.04.2014 встановлені ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин?

Відповідь
З 1 квітня 2014 року змінені ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, передбачені п.п. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).
Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у відсотках (відносних значеннях) від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) для всіх груп корисних копалин.
Разом з цим, плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у п.п. 263.1.6 п. 263.1 ст. 263 ПКУ, застосовується за ставками, визначеними у п. 325.2 ст. 325 ПКУ.

Повна відповідь:
З 1 квітня 2014 року Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні» (далі – Закон 1166) внесено зміни до Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), зокрема п.23 р. І Закону 1166 змінені ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, передбачені п.п. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 ПКУ.
Згідно із п.п. 263.9.1 п. 263.9 ст. 263 ПКУ для суб’єктів господарювання ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин встановлюються у відсотках (відносних значеннях) від вартості товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) для всіх груп корисних копалин.
Разом з цим, плата за користування надрами для видобування прісних підземних вод, які видобуваються платниками, зазначеними у п.п. 263.1.6 п. 263.1 ст. 263 ПКУ, застосовується за ставками, визначеними у п. 325.2 ст. 325 ПКУ.
При цьому п.п. 263.1.6 п. 263.1 ст. 263 ПКУ визначено, що платниками плати за користування надрами для видобування корисних копалин є землевласники та землекористувачі, крім суб’єктів підприємництва, які відповідно до законодавства відносяться до фермерських господарств, - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що в межах наданих їм земельних ділянок, розмір яких перевищує норми, передбачені ст. 121 Земельного кодексу України, видобувають прісні підземні води із застосуванням електричних пристроїв у обсязі понад 13 кубічних метрів на особу в місяць (за показниками лічильників).

Що є об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин з 01.04.2014?

Відповідь
Об’єктом оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством.

До об’єкта оподаткування належать:
а) обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;
б) обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого підприємства, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Повна відповідь:
Законом України від 27 березня 2014 року № 1166-VII «Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні», який набрав чинності з 01.04.2014, внесено зміни до ст. 263 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (далі – ПКУ), зокрема уточнено визначення об’єкта оподаткування плати за користування надрами для видобування корисних копалин (далі – Плата).
З урахуванням внесених змін об’єктом оподаткування Плати по кожній наданій у користування ділянці надр, що визначена у відповідному спеціальному дозволі, є обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин у податковому (звітному) періоді, приведеної у відповідність із стандартом, встановленим галузевим законодавством (п.п. 263.2.1 п. 263.2 ст. 263 ПКУ).
До об’єкта оподаткування відповідно до п.п. 263.2.2 п. 263.2 ст. 263 ПКУ належать:
а) обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною;
б) обсяг товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з відходів (втрат, хвостів тощо) гірничого підприємства, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється в результаті виконання первинної переробки, що провадиться іншими ніж платник суб’єктами господарювання на умовах господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, якщо для її видобутку відповідно до законодавства необхідно отримати спеціальний дозвіл.

Платник, керуючись нормами п.п. 14.1.37, 14.1.51, 14.1.91, 14.112, 14.1.150 п. 14.1 ст. 14 та п. 263.3 ст. 263 ПКУ самостійно ідентифікує об’єкти оподаткування - види товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) відповідно до затверджених законодавством переліків видів корисних копалин, а також кодифікації товарів та послуг з урахуванням затверджених платником схем руху товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) на виробничих дільницях та місцях зберігання з урахуванням складу вихідної сировини, умов конкретного виробництва, особливостей технологічного процесу та вимог до кінцевої продукції.
Водночас, при ідентифікації об’єкта оподаткування Платою платник враховує норми п.п. 263.1.2 п. 263.1 та абз. другого п.п. 263.6.7 п. 263.6 ст. 263 ПКУ.
При цьому величина об’єкта оподаткування Платою визначається на підставі п.п. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, зокрема обсяг видобутих корисних копалин (мінеральної сировини) – це обсяг товарної продукції гірничодобувного підприємства, що відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» обліковується гірничодобувним підприємством як запаси - активи, вартість яких може бути достовірно визначена, для яких існує імовірність отримання їх власником - суб’єктом господарювання економічної вигоди, пов’язаної з їх використанням, та які складаються з: сировини, призначеної для обслуговування виробництва, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, та адміністративних потреб; готової продукції, що виготовлена на гірничодобувному підприємстві, у тому числі шляхом виконання господарських договорів про послуги з давальницькою сировиною, призначена для продажу і відповідає технічним та якісним характеристикам, передбаченим договором або іншим нормативно-правовим актом.

Обсяг видобутої вуглеводневої сировини для цілей Розділу XI ПКУ - обсяг нафти, природного газу (у тому числі супутнього (нафтового) газу), газового конденсату у значенні, наведеному в п.п. 14.1.128 п. 14.1 ст. 14 ПКУ, що у порядку визначеному в правилах видобування вуглеводневої сировини, взятий на облік безпосередньо після пунктів їх підготовки із застосуванням засобів приладового обліку (п.п. «а» п.п. 14.1.126 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
0 0

Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.