» » Прокуратура: Роз’яснення законодавства громадянам перед виборами президента України

Прокуратура: Роз’яснення законодавства громадянам перед виборами президента України

Органи прокуратури України не уповноважені здійснювати нагляд, представництво інтересів громадян або держави з питань додержання виборчого законодавства, зокрема виборчими комісіями.

Контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори та однакове застосування його на всій території України забезпечує Центральна виборча комісія. Контроль за додержанням законодавства про вибори на відповідних територіях здійснюють окружні та дільничні виборчі комісії.

Виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес.
Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності з приводу виборів Президента України визначений розділом ХІІ Закону. За змістом статей 93,98-100,103,104 Закону всі без винятку скарги, що стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні відповідної виборчої комісії або судом.

Участь органів прокуратури у розгляді скарг про порушення виборчого законодавства регламентовано частиною 5 статті 96 Закону, згідно з якою якщо виборча комісія при розгляді скарги визнає необхідним проведення перевірки зазначених у скарзі обставин правоохоронними органами, вони перевіряють ці обставини та вживають відповідних заходів щодо припинення порушення законодавства.

Відповідно до статті 28 Закону виборча комісія зобов’язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, та за результатами прийняти постанову. Члени окружної та дільничої виборчих комісій згідно з абзацом 19 частини 1 цієї статті мають право приймати документи, заяви і скарги, що надійшли до відповідної виборчої комісії.
Отже, скарга виборця або іншого суб’єкта про порушення виборчого законодавства підлягає направленню виборчою комісією до органів прокуратури на підставі рішення, яке прийнято за результатами розгляду питання на її засіданні у разі виявлення ознак злочину чи іншого правопорушення та з урахуванням компетенції правоохоронного органу.

Відповідно до вимог пункту 5 статті 121 Конституції України органи прокуратури забезпечують нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина під час виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування вимог виборчого законодавства.
0 0

Коментарів: 0
Додати коментар