» » Розгляд звернень громадян прокуратурою

Розгляд звернень громадян прокуратурою

Організація роботи з розгляду звернень та особистого прийому громадян, нагляд за додержанням законодавства з цих питань є одним з важливіших напрямів діяльності прокуратури.

Конституція України гарантує громадянам право направляти індивідуальні або колективні звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і надати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

Органами прокуратури України за останній час здійснено ряд практичних заходів щодо перебудови роботи зі скаргами, забезпечення надійної охорони прав і законних інтересів громадян. Повідомлення почали активніше використовуватись для зміцнення законності й правопорядку, посилення прокурорського нагляду, поліпшення діяльності правоохоронних органів щодо боротьби з правопорушеннями. Стан роботи зі скаргами громадян постійно аналізується. Дедалі ширше запроваджується гласність цієї роботи. Матеріали за фактами порушень прав громадян постійно публікуються у пресі. Поряд із випадками, коли окремі скарги не дістають правильного вирішення на місцях, є випадки, коли громадяни протягом тривалого часу змушені звертатись до обласних прокуратур і апарату Генеральної прокуратури України. Тому Генеральним прокурором запропоновано якомога ширше використовувати засоби масової інформації для виховання у громадян поважного ставлення до закону.

У прокуратурі міста Ірпеня організацію роботи з особистого прийому громадян здійснює особисто прокурор району, який також контролює дотримання підлеглими працівниками строків розгляду звернень.

Також прокуратура міста Ірпеня звертає увагу на те, що відповідно до наказу Генерального прокурора України перевірки за заявами та скаргами фізичних і юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, державного нагляду( контролю), органами місцевого самоврядування, посадовими чи службовими особами відповідного рівня або неприйняття ними рішень з цих питань у встановлені строки.

Прокуратурою міста Ірпеня щоденно здійснюється прийом громадян оперативними працівниками, заступниками та прокурором міста Ірпеня у відповідності до графіку.
А.В.Свищ, стажист на посаді прокурора прокуратури 
Прокуратура міста Ірпеня
Коментарів: 0
Додати коментар