» » » Пільги щодо пенсійного забезпечення працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення

Пільги щодо пенсійного забезпечення працівників освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення

Законом України «Про заходи щодо законодав чого забезпечення реформування пенсійної системи», що набув чинності 1 жовтня 2011 року, передбачено норму стосовно працівників охорони здоров'я та освіти: при призначенні вперше після 1 жовтня 2011 року пенсії за віком вони мають право на отримання одноразово 10 місячних пенсій.
Виплата зазначеної грошової допомоги здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.

Право на отримання грошової допомоги мають особи, які на день досягнення загальновстановленого пенсійного віку працюють в закладах та установах державної або комунальної форми власності на відповідних посадах та набути страховий стаж жінки - не менше ЗО років, чоловіки - 35.

Порядок обчислення страхового стажу, що дає право на призначення гро шової допомоги, та її виплати затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року №1191. До страхового стажу, що визначає право на виплату грошової допомоги, зараховуються періоди роботи в закладах та установах державної та комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років, а саме:

- працівникам освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення, пе редбачених переліком закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту і посад, робота на яких дає пра во на пенсію за вислугу років, затвер дженим постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 1993 року №909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров'я та соціального захис ту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років»;
- артистам театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і колективів згідно з переліком посад ар тистів театрально-концертних та інших видовищних закладів, підприємств і ко-лективів, які мають право на пенсію за вислугу років незалежно від віку, затвер дженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року №583 «Про затвердження нормативних актів з питань пенсійного забезпечення»;
- спортсменам - за час перебування в складі збірних команд України, а також колишньої Української РСР.

Такий страховий стаж враховується виключно в календарному обчисленні, допускається підсумовування страхово го стажу за періоди роботи на різних по садах. Ця норма не розповсюджується на медиків, освітян, артистів, спортсменів, які працюють у приватних фірмах.

Є ще одне обмеження: пенсія за віком має призначатися вперше, тобто це означає, що особа до цього не отри мувала будь-яку пенсію - за вислугу років, по інвалідності і т.д.

Зазначені пенсії призначаються й виплачуються в порядку, визначеному для трудових пенсій. Стаж, який дає право на пенсію за вислугу років, обчис люється на підставі трудової книжки та інших документів.
Коментарів: 0
Додати коментар