» » » Юридична консультація: Про кредитні спілки

Юридична консультація: Про кредитні спілки

Адвокат
Оніщенко Павло Вікторович
Ірпінь вул.Тургенівська, 10 офіс 38
Тел: 61286; 067-700-88-20
www.advokat-irpin.com.ua


Питання:
В мене захворів син. На лікування потрібні великі кошти. Позичити їх в рідних та знайомих мені не вдалось. В банках кредит без поручительства та застави не дають. Але майже на кожному стовпі висять оголошення про надання кредитними спілками коштів без застави і поручительства. Чи безпечне таке кредитування? Як то кажуть безкоштовний сир буває лише у мишоловках.
Ганна Францівна.


Відповідь:
Ви абсолютно праві з приводу безкоштовного сиру і мишоловки!
На жаль шахраї, користуючись необізнаністю людей, все частіше виманюють їхні гроші під приводом надання кредитів. Для цього нерідко використовується схема «Залучення до кредитної спілки».

Насамперед, що ж таке кредитна спілка? Насамперед, це передбачене законом об’єднання.

Так, відповідно до положень статті 1 Закону України «Про кредитні спілки» кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Кредитна спілка є фінансовою установою, виключним видом діяльності якої є надання фінансових послуг, передбачених цим Законом.

Статтею 21 Закону передбачено можливість надання кредитною спілкою кредитів своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі, а також іншим кредитним спілкам. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності.
А відтак, однією з обов’язкових умов надання кредитною спілкою кредиту має бути членство позичальника у спілці, яке здійснюється на підставі письмової заяви особи за рішенням спостережної ради кредитної спілки.

Відповідно до частини п’ятої статті 10 Закону України «Про кредитні спілки» членство у кредитній спілці настає з дня сплати особою вступного та обов'язкового пайового внесків у порядку, передбаченому статутом кредитної спілки. Тому, кредитування кредитною спілкою можливе лише за умови попередньої сплати позичальником на користь спілки вступного та обов'язкового пайового внесків, що являє собою додатковий тягар для позичальника.

Отримати кредитні кошти від кредитної спілки не ставши її членом та не сплативши вищезазначені внески не можливо.
Послуги членам органів управління та працівникам кредитної спілки надаються на умовах, що не можуть відрізнятися від звичайних, та з дотриманням вимог щодо уникнення конфлікту інтересів.

Разом з тим, кредитна спілка має право самостійно встановлювати:
- розмір плати (процентів), яка розподіляється на пайові членські внески та нараховується на внески (вклади), що знаходяться на депозитних рахунках членів кредитної спілки;
- розмір плати (процентів) за користування кредитами, наданими кредитною спілкою;
- ціни (тарифи) на послуги, що надаються кредитною спілкою;
- види кредитів, що надаються кредитною спілкою, умови надання та строки повернення кредитів;
- способи забезпечення кредитних зобов'язань, вимоги щодо забезпечення погашення кредитів.

Насамперед, умови кредитування мають бути визначені в договорі, укладеному між кредитодавцем та позичальником та визначені на власний розсуд сторонами договору. Зазвичай, кредитні спілки пропонують кредити без забезпечення їх заставою та/або порукою у невеликому розмірі, при цьому таким договором може бути передбачено обов’язок позичальника сплати надмірної комісії за обслуговування кредиту або винагороди кредитодавцю, високий розмір процентної ставки за користування кредитом, а також неустойки (пені, штрафу) у разі порушення умов кредитного договору, інші види відповідальності позичальника за те чи інше порушення зобов’язання, особливий порядок надання кредиту, строки кредитування тощо.
Тобто, в договорі укладеному між кредитодавцем та позичальником можуть бути визначені пункти, якими буде встановлено додатковий тягар для позичальника по сплаті зобов’язання.

Зазвичай кредитні спілки діють досить обережно і кожен пункт договору спрямований на зменшення їхніх втрат в процесі кредитування та забезпечення подальшої їхньої діяльності.
Досить часто, в подібних договорах більшість пунктів, які передбачають додаткове обтяження та додаткові обов’язки надруковані меншим шрифтом та/або на окремих аркушах, що призводить до зменшення пильності позичальника який підписує такий договір, що в подальшому може призвести до негативних наслідків для цього ж позичальника.
Також, трапляються випадки, коли в подібних договорах передбачено надання кредиту членам кредитної спілки в порядку черговості, при цьому в таких договорах не вказується кількість членів кредитної спілки, а тим паче термін надання такого кредиту. Разом з тим, на позичальника покладається обов’язок по сплаті обов’язкових внесків не зважаючи на відсутність кредитних коштів. Так, позичальник в термін визначений договором сплачує встановлені ним обов’язкові внески, а кредитні кошти при цьому можуть не надаватися досить тривалий період. У разі не сплати таких обов’язкових внесків позичальник може мати негативні наслідки у вигляді виключення з членства в кредитній спілці, при цьому сплачені ним кошти можуть не повертатися.

Варто пам’ятати, що при кредитуванні кредитними спілками, як і при кредитуванні банками, кредитор завжди намагається убезпечити себе від ризиків не повернення кредитних коштів. Оскільки, кредити видаються зазвичай кредитними спілками без застави та поручительства, то кредитними спілками використовуються інші види забезпечення виконання зобов’язання. Так, в договорі може прописуватися досить високий розмір неустойки в разі неповернення кредиту або прострочення терміну його виплати чи інші види відповідальності.

А тепер як працює «Шахрайська» кредитна спілка. Людині, яка «клюнула» на гарні обіцянки пропонують підписати договір про вступ до кредитної спілки, який, як правило написаний дрібним шрифтом і не зрозумілою для не юриста мовою. При цьому говорять, що можете його не читати, оскільки договір стандартний і всі такі договори підписують.

Після того, як людина підписує такий договір, їй кажуть, що гроші вона одержить зі дня на день, однак їй потрібно зробити перший внесок внесок, як то передбачено договором. Цей внесок, як правило складає не менше 10 відсотків суми обіцяного кредиту. Людина платить ці кошти і починає чекати на бажаний кредит. Телефонує до кредитної спілки де їй відповідають, що ще не надійшла її черга, але чергу можна прискорити сплативши внески ще за 2-3 місяці наперед. Нерідко ошукана людина платить і вказані кошти. А там ситуація продовжується – працівник кредитної спілки повідомляю, що достатньої суми грошей поки не зібрано і пропонує продовжувати сплачувати внески, аж поки людина не відмовиться від їх сплати. Така відмова, відповідно до умов підписаного договору, автоматично тягне виключення з членів кредитної спілки без повернення сплачених внесків.
Довести злочинні наміри керівництва такої кредитної спілки досить складно, а іноді майже неможливо.

Таким чином, укладаючи договір кредиту чи то з банком, чи то з кредитною спілкою, в будь-якому разі слід уважно та детально вивчати умови договору для того, щоб уберегти себе від обов’язку сплати великих процентів або непомірної комісії, а зокрема і умови щодо надання кредитних коштів, строку дії договору, його розірвання або припинення, відповідальності за порушення умов договору, страхування особи позичальника, адже кредитор завжди буде намагатися убезпечити себе від недобросовісного виконання позичальником зобов’язання за договором шляхом застосування певних видів забезпечення належного виконання зобов’язання.

Укладаючи кредитний договір не нехтуйте можливістю ознайомитися з його умовами, вчитуйтеся в кожне слово, якщо щось не зрозуміло не соромтеся запитувати про це у іншої сторони договору, і лише після того як все буде зрозумілим, і все Вас влаштовуватиме підписуйте договір. Адже від Вашої уважності залежить Ваші подальші права та обов’язки по виконанню підписаного договору.


Адвокат
Оніщенко Павло Вікторович
Ірпінь вул.Тургенівська, 10 офіс 38
Тел: 61286; 067-700-88-20
www.advokat-irpin.com.ua
11 -7

юрконсультація
Коментарів: 0
Додати коментар