Страховий стаж

Питання:
Добрий день! В період з 1998р. по 2003р. я навчався в університеті на стаціонарі. Чи входить цей період повністю чи хоча частково (наприклад до 2001р.) в облік загального страхового стажу для нарахування виплат в центр зайнятості?
Дякую


Відповідь:
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» страховий стаж - період (строк), протягом якого особа підлягала страхуванню на випадок безробіття та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески в сумі не менш як мінімальний страховий внесок.

Згідно з п. 3.1. Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності затвердженого Міністерством юстиції України від 14 грудня 2000 року, N 915/5136 до страхового стажу включаються:

1) період роботи за трудовим договором (контрактом) на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), у тому числі час проходження альтернативної (невійськової) служби, періоди, коли особи забезпечують себе роботою самостійно, періоди зайняття підприємницькою діяльністю, та період участі безробітного в загальнодержавних оплачуваних громадських роботах;
2) періоди виконання робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими договорами для осіб, які виконували такі роботи;
3) періоди проходження служби військовослужбовцями, зазначеними у пункті 2.1 цього Порядку, після запровадження загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття для таких осіб;
4) період участі безробітного в оплачуваних громадських роботах (для наступних страхових випадків);
5) період, протягом якого застрахована особа була звільнена від сплати страхових внесків за Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття"
6) період відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, отримання виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, крім пенсій (за винятком пенсії по інвалідності) та виплат за страхуванням на випадок безробіття як період, за який сплачено страхові внески виходячи з розміру мінімального страхового внеску;
7) періоди, за які сплачено страхові внески до Фонду та/або єдиний внесок на добровільних засадах, під час:
- роботи громадян України, які працюють за межами України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок безробіття країни, в якій вони перебувають, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України;
- коли особи є членами особистого селянського та фермерського господарства, якщо вони не є найманими працівниками;
8) страховий стаж, набутий в країнах, з якими укладено міжнародні договори, що передбачають взаємне визнання страхового стажу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Разом з тим, відповідно до п. 3.3. Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності до страхового стажу та трудового стажу, що прирівнюється до страхового та набутого до набрання чинності Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", не включаються періоди:
1) навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;
2) строкової військової служби;
3) періоди одержання допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки, матеріальної допомоги по безробіттю відповідно до Закону України "Про зайнятість населення" та матеріального забезпечення відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

Таким чином, відповідно до вищезазначених норм, період навчання у вищих навчальних закладах взагалі не включається в облік загального страхового стажу.Адвокат
Оніщенко Павло Вікторович
м. Ірпінь вул.Тургенівська, 10 офіс 38
Тел: (04597) 61286; (067) 700-88-20
юрконсультація
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.