Поради адвотака

Питання
Я, Черняк В.О. у листопаді 2012 року домовився з Приходьком І.О. про продаж автомобіля, що належить мені на праві власності. На протязі тижня я оформив у нотаріуса генеральну довіреність на ім’я останнього, та передав автомобіль, проте кошти так і не отримав. Як мені стягнути з Приходька І.О. кошти за автомобіль?


Відповідь

У відповідь на Ваше звернення слід зазначити наступне.
За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ст. 655 ЦК України).
В свою чергу довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.

Відтак, довіреність за своїм змістом є формою представництва, що ґрунтується на договорі, та не є по своїй суті двостороннім договором (правочином) про передачу майна у власність. Право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів.
Таким чином, з видачею довіреності зміна власника майна не відбувається, а тому правові підстави для стягнення з Приходька І.О. коштів за автомобіль, переданий Вами, відсутні.

Натомість, Ваше право все ще власника транспортного засобу підлягає захисту у інший спосіб.
Так, Відповідно до положень ст. 319 ЦК України власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном на власний розсуд. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які не суперечать закону. Згідно з ч. 1, 2 ст. 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Спочатку, Вам необхідно звернутися до нотаріальної контори із заявою про скасування довіреності, виданої Вами Приходьку І.О.
Відповідно до ст. 249 ЦК України особа, яка видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Відмова від цього права є нікчемною.

З моменту, коли довіреність буде відкликана, останній буде вважатися таким, що володіє переданим транспортним засобом без достатньої правової підстави.
Після скасування довіреності, Вам необхідно негайно повідомити про це представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими була видана довіреність.

Відповідно до ст. 15 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.
При цьому, захист права особи здійснюється у спосіб, визначений Законом.
Відповідно до положень ст. 387 ЦК України власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.

Зазначений засіб захисту права власності застосовується в тому випадку, коли власник фактично позбавлений можливості володіти й користуватися належною йому річчю, тобто коли річ незаконно вибуває з його володіння.
Таким чином, Ваше право підлягає захисту шляхом пред’явлення до суду позову про витребування транспортного засобу з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов) до Приходька І.О. в порядку цивільного судочинства до місцевого суду за зареєстрованим місцем проживання відповідача після проходження процедури скасування довіреності та повідомлення його про це.

Заявляючи позов про витребування майна із чужого незаконного володіння, Ви насамперед зобов’язані надати суду докази належності Вам на праві власності транспортного засобу, щодо якого подано позов. Власник за віндикаційним позовом може вимагати повернення саме своєї речі, вона має бути індивідуально визначеною. Якщо ж річ знищена, то це взагалі унеможливлює пред'явлення віндикаційного позову. В такому разі, а також у разі пошкодження транспортного засобу, Вами має бути заявлено позов про відшкодування шкоди, завданої знищенням майна, або позов про витребування майна з чужого незаконного володіння та відшкодування шкоди.

Окрім документів, що підтверджують право власності на автомобіль, до матеріалів позовної заяви мають бути додані докази :
- про те, що майно вибуло з володіння власника;
- про те, що майно надійшло до відповідача;
- про те, що відповідач не має правових підстав володіння майном;
- про те, що майно збережене у натурі.

Таким чином, предмет віндикаційного позову становить вимога неволодіючого майном власника до незаконно володіючого цим майном не власника про повернення індивідуально-визначеного майна з чужого незаконного володіння, важливою умовою звернення з віндикаційним позовом є відсутність між позивачем і відповідачем зобов'язально-правових відносин, що однак не завжди враховується у судовій практиці.
Рішення суду про витребування майна з чужого незаконного володіння, що набрало законної сили, підлягає виконанню в порядку, визначеному Законом України «Про виконавче провадження».


Адвокат
Оніщенко Павло Вікторович
м. Ірпінь вул.Тургенівська, 10 офіс 38
Тел: (04597) 61286; (067) 700-88-20
юрконсультація
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.