» » » Щодо порядку передачі частки учасника товариства іншим особам

Щодо порядку передачі частки учасника товариства іншим особам

Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи регулюється статтею 147 Цивільного кодексу України та статтею 53 Закону України «Про господарські товариства».

Так, учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства. Разом з цим, відчуження частки третім особам допускається, якщо інше не встановлено статутом товариства.

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи домовленістю між учасниками не встановлений інший порядок здійснення цього права. Купівля здійснюється за ціною та на інших умовах, на яких частка пропонувалася для продажу третім особам.

Якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня повідомлення про намір учасника продати частку або протягом іншого строку, встановленого статутом товариства чи домовленістю між його учасниками, частка (її частина) учасника може бути відчужена третій особі.
Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

У разі придбання частки учасника самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, встановлених статутом і законом, або зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 144 цього Кодексу.
Частка у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю переходить до спадкоємця фізичної особи або правонаступника юридичної особи — учасника товариства, якщо статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається лише за згодою інших учасників товариства.
Розрахунки із спадкоємцями (правонаступниками) учасника, які не вступили до товариства, здійснюються відповідно до положень статті 148 Кодексу.
Відступлення частки передбачає такі дії як міна, дарування, а також передачу частки іншій особі. При цьому не являється відступленням передача частки по договору застави.

Однак відповідно до статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи) у разі внесення змін до установчих документів, які пов'язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (ксерокопія, нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів: рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників); заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників); заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства; рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників)юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи (п.3).

На мою думку, вихід із складу учасників та передача свої частки іншій особі шляхом подання заяви, без укладення відповідного договору, є порушенням вимог статті 147 Цивільного кодексу України, якою передбачено що передача (перехід) права на майно (та майнових прав) однією особою іншій особі повинно здійснюватись шляхом продажу, дарування, тощо, тобто має бути оформлена як договір. Відчуження майна у формі заяви не допускається, оскільки нотаріус, відповідно до ст. 78 Закону України «Про нотаріат», засвідчує справжність підпису на документах, зміст яких не суперечить закону і які не мають характеру угод.

Н. Матвієць,
приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу
м. Буча, вул. Комсомольська, 15;
тел. (04597) 48-693, (068) 120-79-98
юрконсультація
Коментарів: 0
Додати коментар