» » Реєстраційна служба Бучанського міського управління юстиції

Реєстраційна служба Бучанського міського управління юстиції

Завдання і функції реєстраційної служби Бучанського міського управління юстиції Київської області:

1. Основними завданнями реєстраційної служби Бучанського міського управління юстиції є забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації;
2. Проводить державну реєстрацію актів цивільного стану, розглядає матеріали про зміну імені та про внесення змін до актових записів цивільного стану; поновлює та анулює їх;
3. Забезпечує внесення до Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомостей про народження фізичної особи ті її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батьківських прав, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також про внесення змін, поновлення та анулювання актових записів цивільного стану відповідно до Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого в установленому порядку;
4. Повторно видає свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану та витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян у порядку, передбаченому законодавством;
5. Забезпечує подання відповідним відділам ведення Державного реєстру виборців відомостей про померлих виборців;
6.Організовує надання платних послуг працівниками відділу державної реєстрації актів цивільного стану;
7. Забезпечує ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян відповідно до законодавства;
8. Здійснює заходи щодо підвищення ефективності роботи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно;
9. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;
10. Надає інформацію про зареєстровані права на нерухоме майно та їх обтяження відповідно до закону;
11. Забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;
12. Приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
13. Готує правові висновки та проекти наказів управління юстиції щодо здійснення у встановленому порядку згідно із законодавством легалізації місцевих та первинних професійних спілок та їх об' єднань, реєстрації структурних утворень політичних партій, державної реєстрації місцевих асоціацій органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням асоціацій з урахуванням адміністративно-територіальних одиниць, на які поширюється діяльність органів місцевого самоврядування, що об' єднуються, місцевих благодійних організацій, відділень (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій, регіональних (місцевих) творчих спілок, територіальних осередків всеукраїнських творчих спілок, організацій роботодавців та їх об' єднань, місцевих асоціацій кредитних спілок, статуту територіальної громади міста; взяття до уваги повідомлення організацій місцевих, всеукраїнських професійних спілок; веде відповідні реєстри та книги обліку, виконує функції Реєстратора Єдиного реєстру громадських формувань, а також готує звітність щодо зареєстрованих (легалізованих) громадських формувань та їх статутів, яка подається до реєстраційної служби Головного управління юстиції;
14. Забезпечує здійснення контролю додержання структурними утвореннями політичних партій положень статутів політичних партій, вимог Конституції та законів України, забезпечує здійснення відповідно до компетенції контролю за діяльністю місцевих благодійних організацій, відділень. (філій, представництв) всеукраїнських та міжнародних благодійних організацій.
15. Забезпечує розгляд звернень народних депутатів, громадян та запитів на публічну інформацію з питань, що належать до її компетенції.

Структурний підрозділ

Посада

Прiзвище, iм'я, по батьковi

Адреса, телефон, електронна пошта

Реєстраційна служба

Начальник
служби

Меншун Віктор Вікторович

 м. Буча,
вул. Енергетиків, 12 (Бучанська міська рада),
другий поверх.
(04597) 40-0-20
[email protected]

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Заступник начальника служби- начальник відділу

Цип'ящук
Катерина Олександрівна

м. Буча,
вул. Енергетиків, 1-а (Приміщення Управління Пенсійного фонду),
(04597) 26- 7-51
[email protected]

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

Головний спеціаліст відділу

Кузюков Андрій Геннадійович

(04597) 26- 7-51
         [email protected]

Сектор державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме майно 
реєстраційної служби 
Бучанського міського управління юстиції

Завідувач сектора

 

м. Буча,
вул. Енергетиків, 12 (Бучанська міська рада),
другий поверх.
 (04597) 40-0-20 [email protected]

 

Сектор державної 
реєстрації речових 
прав на нерухоме майно 
реєстраційної служби 
Бучанського міського управління юстиції

Головний спеціаліст

Кондакова Наталія Сергіївна 

(04597) 40-0-20
[email protected]

Нормативна база з питань державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно


Закон України від 11 лютого 2010 року № 1878-VI "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України";

Закон України від 9 грудня 2011 року № 4152-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно та їх обтяжень при їх державній реєстрації»;

Порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 703;

Порядок доступу нотаріусів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства юстиції від 02 серпня 2011 року № 1936а/5;

Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1141;

Порядок ведення архіву реєстраційних справ, затверджений наказом Міністерства юстиції 14 листопада 2011 року № 3319/5;

Зразок печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно, Опис печатки державного реєстратора прав на нерухоме майно, затверджені наказом Міністерства юстиції від 22 листопада 2011 року № 3360/5;

Порядок доступу банків до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства юстиції 24 листопада 2011 року № 3380/5;

Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до запису та заяв про скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства юстиції 12 грудня 2011 року № 3502/5;

Форма відмітки державного реєстратора прав на нерухоме майно на заставній, Опис відмітки державного реєстратора прав на нерухоме майно на заставній, затверджені наказом Міністерства юстиції 12 грудня 2011 року № 3503/5;

Форми заяв про державну реєстрацію прав (затверджені Наказом МЮУ "Про впорядкування відносин, пов’язаних із державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 17.04.2012 № 595/5)

Нормативна база з питань державної реєстрації
актів цивільного стану


Цивільний кодекс України (витяг)
Сімейний кодекс України (витяг)
Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 № 7-93 «Про державне мито» (витяг)
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 № 1025 «Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану»
Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року N 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року N 3307/5), зареєстровані у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 р. за N 719/4940
Правила внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затверджені наказом Міністерства юстиції України 12.01.2011 № 96/5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 14.01.2011 за № 55/18793
Конвенція про правову допомогу і правової відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 (зі змінами, внесеними Протоколом до неї від 28.03.1997)
Порядок розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 915
Порядок здійснення добровільного медичного обстеження наречених, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 № 1740
Перелік платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.2010 № 1168
Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 27.12.2010 № 3335/5
Перелік документів відділів реєстрації актів цивільного стану зі строками їх зберігання, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 04.11.2002 № 94/5

 Нормативна база з питань легалізації профспілок


Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції від 23.06.2011 № 1707/5

Про об'єднання громадян від 16.06.1992 № 2460-XII

Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI «Про громадські об’єднання» (введення в дію відбудеться 1 січня 2013 року)

Закон України від 15 вересня 1999 року № 1045-XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

Наказ Міністерства юстиції України від 24 вересня 2003 року № 117/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2003 року за № 841/8162 «Про затвердження зразка свідоцтва про легалізацію профспілки, об’єднання профспілок»

Нормативна база з питань державної
реєстрації благодійної організації


Закон України від 28 листопада 2002 року № 249-IV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»

Закон України від 16 вересня 1997 року № 531/97-ВР «Про благодійництво та благодійні організації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 382 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації благодійних організацій"

Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 року № 383 «Про розміри і порядок справляння плати за державну реєстрацію благодійних організацій»

Наказ Міністерства юстиції України від 8 липня 2011 року № 1828/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13 липня 2011 року за № 855/19593 «Про затвердження Порядку підготовки та оформлення рішень щодо легалізації об’єднань громадян та інших громадських формувань»

Нормативна база з питань реєстрації політичної партії


Закон України від 5 квітня 2001 року N 2365-III «Про політичні партії в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2001 року N 840 "Про реалізацію статей 9, 11 Закону України «Про політичні партії в Україні».

Наказ Міністерства юстиції України від 03 липня 2001 року № 556/7 «Про затвердження форм реєстрів політичних партій, обласних, міських і районних організацій або інших структурних утворень, передбачених статутом партії».

Наказ Міністерства юстиції України від 20.10.2004 року №119/5 «Про затвердження форми Списку підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії».

Наказ Міністерства юстиції України від 04.04.2005 р. № 26/5 «Про затвердження форм заяв про реєстрацію політичної партії та її структурного утворення, форми відомостей про склад керівних органів політичної партії».

Наказ Міністерства юстиції України від 02.08.2005 року № 82/5 «Про затвердження форм книги обліку первинних осередків політичних партій легалізованих шляхом письмового повідомлення про утворення, та заяви про легалізацію первинного осередку політичної партії шляхом письмового повідомлення про утворення».

  0
Коментарів: 0
Додати коментар