» » » Ірпінська ОДПІ інформує: Спрощена система для юридичних осіб

Ірпінська ОДПІ інформує: Спрощена система для юридичних осіб

Ірпінська ОДПІ повідомляє ,що з 12 серпня цього року введено дві додаткові групи платників єдиного податку: п’яту - для фізичних осіб – підприємців та шосту – для юридичних осіб.
Граничний розмір доходу для цих груп встановлено на рівні 20 млн. грн. Максимальне число найманих працівників для п’ятої групи – 20 осіб, для шостої – 50 осіб. Ставка податку при сплаті ПДВ – 7%, при включенні ПДВ до складу єдиного податку – 10% для обох груп.
Платників єдиного податку – юридичних осіб поділено на дві групи залежно від середньооблікової кількості працівників та річного обсягу доходу.
Критерії шостої групи вже було названо, до четвертої групи належать суб’єкти господарювання, середньо облікова кількість працівників не перевищує 50 осіб, а обсяг доходу –5-ти млн. грн.

Однією з головних умов перебування на спрощеній системі оподаткування є те, що платники єдиного податку – юридичні особи повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі.

Ставки податку для четвертої групи встановлено 3% від доходу – у разі сплати ПДВ та 5% - у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.
У разі перевищення обсягу доходу, визначеного для відповідної групи, платники четвертої групи в наступному кварталі мають право за поданою ними заявою перейти на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платників шостої групи, або відмовитись від спрощеної системи оподаткування.
Щодо сплати. У разі коли строк сплати податку припадає на вихідний, святковий день, строк сплати податку не переноситься.

Платники єдиного податку четвертої та шостої груп щокварталу протягом 40 календарних днів, з дня закінчення звітного кварталу подають до органу державної податкової служби за місцем податкової адреси податкову декларацію, наростаючим підсумком з початку року.
ДПС України листом від 18 жовтня 2012 року № 6401/0/71-12/15-2217є довела до відома платників податків, що неподання або несвоєчасне подання юридичними особами податкових декларацій тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 170 грн., за друге порушення протягом року – 1020 грн.
У разі несплати грошового зобов’язання у встановлені чинним законодавством строки до платників єдиного податку – юридичних осіб також штрафні санкції будуть застосовані.

Штрафні санкції не застосовуються, якщо грошове зобов’язання, зазначене у податковій декларації, сплачено таким платником податку у встановлені законодавством строки, але не в повному обсязі.
У 2012 році не застосовуються штрафні санкції у випадках, коли платник податків самостійно виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів.


додаток Лист ДПС України №6401/0/71-12/15-2217є від 18.10.2012р.
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ
(ДПС України)

Львівська пл., 8, м. Київ - 53, МСП 04655
тел.: (044)272-51-59, факс (044) 272-08-41
www.sta.gov.ua; e-mail: [email protected] Код ЄДРПОУ 37472277


Щодо застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку - юридичних осіб у 2012 році

Державна податкова служба України у зв'язку із численними зверненнями щодо застосування штрафних санкцій до платників єдиного податку - юридичних осіб за допущені у 2012 році порушення повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 113.3 статті 113 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №275 5-VI зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс) штрафні (фінансові) санкції (штрафи) за порушення норм законів з питань оподаткування або іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, застосовуються у порядку та у розмірах, встановлених Кодексом та іншими законами України.
Згідно з пунктом 50.1 статті 50 Кодексу платник податків, який самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, зобов'язаний:

а) або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити суму недоплати та штраф у розмірі трьох відсотків від такої суми до подання такого уточнюючого розрахунку;
б) або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, наступний за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов'язання, збільшену на суму штрафу у розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми грошового зобов'язання з цього податку.

Пунктом 120.1 статті 120 Кодексу визначено, що неподання або несвоєчасне подання платником податків або іншими особами, зобов'язаними нараховувати та сплачувати податки, збори податкових декларацій (розрахунків) тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 170 гривень, за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.

У разі, якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом строків, визначених Кодексом, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
- при затримці до ЗО календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 відсотків погашеної суми податкового боргу;
- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 відсотків погашеної суми податкового боргу (пункт 126.1 статті 126 Кодексу).

Відповідно до пункту 300.1 статті 300 платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до цього Кодексу за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.
Разом з тим, абзацом 2 пункту 7 підрозділу 10 розділу XX „Перехідні положення" Кодексу визначено, що штрафні санкції до платників єдиного податку за порушення у 2012 році порядку обчислення, правильності заповнення податкових декларацій платника єдиного податку та повноти сплати сум єдиного податку платниками не застосовуються.

Враховуючи вищезазначене, неподання або несвоєчасне подання платниками єдиного податку - юридичними особами податкових декларацій тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі, встановленому пунктом 120.1 статті 120 Кодексу.
У разі несплати суми грошового зобов'язання у встановлені чинним законодавством строки до платників єдиного податку - юридичних осіб застосовуються штрафні санкції у розмірі, встановленому пунктом 126.1 статті 126 Кодексу.

Якщо на картці особового рахунку платника єдиного податку - юридичної особи рахується переплата по єдиному податку, то сума грошового зобов'язання, зазначеного у податковій декларації, погашається за рахунок переплати, а штрафні санкції за несплату грошового зобов'язання у встановлені чинним законодавством строки до платника не застосовуються.
До платників єдиного податку - юридичних осіб не застосовуються штрафні санкції, якщо грошове зобов'язання, зазначене у податковій декларації, сплачено таким платником у встановлені чинним законодавством строки, але не в повному обсязі.
У 2012 році не застосовуються штрафні санкції до платників єдиного податку - юридичних осіб у випадках та розмірах, встановлених пунктом 50.1 статті 50 Кодексу.
Просимо довести зазначене до підпорядкованих органів державної податкової служби для керівництва в роботі та встановити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України.


А.П.Ігнатов, заступник Голови
Коментарів: 0
Додати коментар