» » Впровадження цифрового мовлення в Україні

Впровадження цифрового мовлення в Україні

Цифрове телебачення – це новий тип технології мовлення, яка передбачає передачу інформації про картинку та звук в байтах. Завдяки цьому збільшується об’єм інформації, яку цифровий мовник передає споживачеві, та покращується якість зображення і звуку, в порівняні з аналоговою технологією.

Україна, підписавши у 2006 році Угоду країн-членів Міжнародного союзу електрозв’язку «Женева-2006», взяла на себе зобов’язання щодо впровадження цифрового наземного ефірного мовлення.
Що дає цифрове мовлення суспільству?

По-перше, надзвичайно високу технічну якість програм і можливість широкого застосування інтерактивного спілкування глядачів з програмними службами телеканалів.
По-друге, суттєву економію енергоресурсів для операторів телекомункацій, оскільки сучасні передавальні засоби мають порівняно з аналоговим передавальним обладнанням дуже високий коефіцієнт корисної дії.
По-третє, надзвичайно розширюється радіочастотний ресурс, оскільки в одному телевізійному каналі з полосою 8МГц можна передати не одну, а цілих десять цифрових програм стандартної чіткості. До того ж, у перспективі забезпечується 100-відсоткове покриття території нашої країни. Отже, з переходом на цифрове мовлення мешканці невеличких населених пунктів матимуть такі ж можливості отримувати інформацію, як і мешканці мегаполісів.

З вересня 2011 року триває тестове мовлення, а у листопаді-грудні цього року розпочнеться мовлення у новітньому цифровому стандарті DVB-T2.

Це обумовлює необхідність вирішення питання забезпечення доступу населення до програм мовлення у цифровому форматі.
Проблемним питанням у сфері впровадження в Україні цифрового мовлення нині є забезпечення доступу населення до цифрового сигналу, адже переважна більшість телеприймачів нездатна приймати телевізійний цифровий сигнал у форматі (DVB-T2 MPEG-4). Тому для його прийому необхідні спеціальні засоби приймання сигналів цифрового телерадіомовлення – так звані, ресівери або TV- тюнери (сет-топ-бокси). Це означає, що дивитись телевізор можна буде лише за допомогою ТV-тюнера.

Вказані пристрої будуть надаватись безкоштовно певній категорій населення України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 245. Замовлення на безкоштовне отримання тюнера пільговики зможуть подати до 1 липня. Як повідомив глава Державного комітету телебачення та радіомовлення України Курдинович А.В., у середньому після оформлення замовлення та формування списків на місцях доставка у регіони займатиметь біля місяця.

Інші громадяни зможуть придбати ТV-тюнери для безкоштовного прийому телевізійного ефірного сигналу у мережах будівельних магазинів та їх вартість очікується у 560-650 гривень. На сьогодні перша партія ТV-тюнерів dvb-t2 с кодируванням irdetto китайського виробництва ввезена до України та пройшла сертифікацію.


ПОРЯДОК використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення
(затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 245)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держкомтелерадіо.

3. Бюджетні кошти використовуються з метою забезпечення окремих категорій громадян засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення - телетюнерами для цифрової наземної ефірної телемережі стандарту DVB-T2 (далі - телетюнер).
Забезпечення телетюнерами громадян здійснюється на безоплатній основі з урахуванням інформації про наявність сигналу цифрового телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2 та спосіб приймання телевізійних програм, яким вони користуються, з розрахунку один телетюнер на одне житлове приміщення.

4. Телетюнерами забезпечуються у 2012 році такі категорії громадян:
1) інваліди першої та другої групи, а також інваліди війни третьої групи;
2) особи, які виховують дитину-інваліда за умови, що дитина проживає разом з ними і не перебуває на повному державному утриманні;
3) особи із малозабезпечених сімей, які отримують державну соціальну допомогу згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям";
4) особи, на яких поширюється право на отримання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом опалювального періоду 2011 - 2012 років.

5. Управління праці та соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів районних у містах рад у разі їх створення (далі - уповноважені органи) інформують громадян про можливість забезпечення телетюнерами шляхом розміщення на інформаційних стендах та офіційних веб-сайтах відповідної інформації і зразка заяви.
Громадянин до 1 липня 2012 р. надсилає заяву уповноваженому органові поштою або подає особисто чи через уповноваженого представника.

Додатково до заяви додаються такі документи:
- громадянами, зазначеними у підпункті 1 пункту 4 цього Порядку, - копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності, а для інвалідів війни третьої групи також копія посвідчення інваліда війни;
- громадянами, зазначеними у підпункті 2 пункту 4 цього Порядку, - копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років і копія свідоцтва про народження дитини.

6. Уповноважений орган на підставі отриманих заяв формує списки громадян, які безоплатно забезпечуватимуться телетюнерами відповідно до пункту 4 цього Порядку (далі - списки).
У списках зазначається прізвище, ім'я та по батькові громадянина, серія і номер його паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або ідентифікаційний номер, категорія відповідно до пункту 4 цього Порядку, адреса громадянина та спосіб приймання телевізійних програм, яким він користується.
Списки формуються в міру надходження заяв, підписуються керівниками уповноважених органів, затверджуються районними, районними у містах держадміністраціями та подаються щомісяця до 20 числа Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.
Перевірка повноти і достовірності зазначених громадянами у заявах даних, що необхідні для віднесення таких громадян до категорій, визначених у підпунктах 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, провадиться уповноваженим органом.

7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації узагальнюють отримані списки і подають їх щомісяця до 1 серпня 2012 р. у письмовій та електронній формі Держкомтелерадіо.

8. Держкомтелерадіо на підставі поданих списків:
приймає рішення про послідовність забезпечення телетюнерами громадян, на підставі якого здійснюватиметься доставка (вручення) телетюнерів за адресами громадян;
формує з урахуванням наявності сигналу цифрового телевізійного мовлення у стандарті DVB-T2 на територіях проживання громадян та затверджує списки, на підставі яких здійснюватиметься доставка (вручення) телетюнерів за адресами громадян.

9. Бюджетні кошти спрямовуються Держкомтелерадіо на здійснення витрат, пов'язаних із закупівлею телетюнерів та наданням послуг з їх доставки (вручення) посилками з оголошеною цінністю за адресами громадян.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.
Держкомтелерадіо за результатами проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг укладає з переможцями процедури закупівлі (далі - виконавці) договір відповідно до законодавства.

До договору обов'язково включаються вимоги щодо:
- недопущення включення до собівартості робіт і послуг витрат, які безпосередньо не пов'язані з наданням таких робіт і послуг, або необґрунтованого збільшення їх вартості;
- можливості коригування визначеної в ньому суми у разі зменшення бюджетних призначень;
- забезпечення надання до закінчення календарного року послуг у обсязі, передбаченому договором;
- відповідальності виконавця за порушення строків виконання умов договору;
- застосування штрафних санкцій за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань.

11. Доставка (вручення) телетюнерів громадянам здійснюється відповідно до Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 270 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 23, ст. 750).

12. Попередня оплата товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється у розмірі до 50 відсотків їх вартості з урахуванням положень бюджетного законодавства.
У разі отримання попередньої оплати виконавці подають Держкомтелерадіо:
щомісяця до 5 числа інформацію про поставлені товари, виконані роботи і надані послуги;
після завершення виконання умов, що передбачені договором, зазначеним у пункті 10 цього Порядку, - акти приймання-передачі товарів, робіт і послуг для здійснення остаточної оплати.

13. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:
- придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних із здійсненням заходів, зазначених у пункті 9 цього Порядку;
- здійснення видатків, передбачених іншими бюджетними програмами;
- здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку;
- оплату посередницьких послуг.

14. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, облік бюджетних зобов'язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Виконавці надсилають щомісяця до 20 числа Держкомтелерадіо інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення і подання до 30 числа Мінфіну.
Виконавець, що здійснював доставку (вручення) телетюнерів за адресами громадян, подає Держкомтелерадіо інформацію про громадян, на адреси яких було доставлено (вручено) телетюнери.

16. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим і ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

17. З метою забезпечення прозорості витрачання бюджетних коштів інформація про результати їх використання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Держкомтелерадіо.
Бучанське міське управління юстиції 
Коментарів: 3
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.
Роман
  • Роман (705)
  • Гостi
  • 30 квітня 2012 20:22
а денег то сколько хапнут у людей,и кому это нужно?!!

0
сметана
  • сметана (705)
  • Гостi
  • 3 травня 2012 22:44
Дивно і незрозуміло . Якщо вірити статті , то тюнери будуть продаватись у ... БУДІВЕЛЬНИХ ...магазинах.Невже майстри цегли , розчину і кельми на цифровому телебаченні розуміються більше всіх?

0
Володимир
Цитата: сметана
Дивно і незрозуміло . Якщо вірити статті , то тюнери будуть продаватись у ... БУДІВЕЛЬНИХ ...магазинах.Невже майстри цегли , розчину і кельми на цифровому телебаченні розуміються більше всіх?

Кто с эксклюзивным поставщиком договорился о продаже (опять же эксклюзивно) в своей сети, тот и продавать будет. Надо же 50-гривневый по себестоиомтси тюнер до 500-600 гривен дотянуть в рознице...

0