» » » Як громадська організація може допомогти ОСББ

Як громадська організація може допомогти ОСББ

Останнім часом все більше громадських організацій розглядають свою участь у реформуванні ЖКГ, у першу чергу створенні належних умов діяльності ОСББ, як дуже важливій напрямок своєї роботи, який значно підвищить їх авторитет. Бажання проявити себе саме у житловій галузі пояснюється просто: вітчизняне ЖКГ вже два десятиліття знаходиться у тяжкій кризі, яка викликає занепокоєння у представників влади усіх рівнів, громадськості, міжнародних організацій. На її призупинення скеровуються значні бюджетні ресурси, кошти благодійних фондів; ці питання завжди у центрі уваги політиків, ЗМІ, громадських діячів.

Якщо правозахисна організація дійсно переймається досягненням реальних успіхів у розбудові громадянського суспільства в Україні, то повинна насамперед спрямувати свої зусилля туди, де позитивний результат найбільш очікуваний. Таким напрямком, таким первинним осередком консолідації прагнень і зусиль громадян для відстоювання свого конституційного права на достойні умови проживання якраз і є ОСББ.

Аналіз і узагальнення форм, методів, результатів роботи провідних громадських організацій надав змогу визначити головні фактори їх успішної діяльності.

1. Активісти громадської організації, яка має намір прилучитися до реформування українського ЖКГ, повинні перш за все для себе чітко усвідомити, що таке ОСББ і з якими перепонами воно стикається. Для цього слід ознайомитись з книгами, посібниками, методичними рекомендаціями, які на сьогодні випущені рядом громадських організацій і установ. Серед них — праці Інституту місцевого розвитку (Київ), Центру дослідження місцевого самоврядування і комунального підприємства «Інститут міста» (Львів), ГО «Спілка власників житла Києва», ГО «Наш дім» (Дніпропетровськ), Академії житлово-комунального господарства тощо. У цих книгах є перелік законодавчих і нормативних документів, з якими слід ознайомитись. Важливу інформацію про поточні проблеми об'єднань співвласників можна отримати зі спеціалізованих сайтів, наприклад,

у відповідному розділі сайту Мінрегіонбуду, а також щомісячної газети ВГО «Спілка власників житла України «Твоє житло».

2. Буде корисно створити Експертно-консультаційну групу з питань діяльності ОСББ, до складу якої мають увійти досвідчені голови ОСББ і ЖБК, експерти, науковці даної галузі, юристи, викладачі відповідних учбових закладів, а також депутати профільної комісії місцевої ради. Ця група визначатиме головні напрямки роботи, шляхи вирішення проблем ОСББ. На найближчих звітно-виборчих зборах буде доцільно ввести представників цієї групи до правління організації.

3. На початку слід скласти дислокацію ОСББ ЖБК міста.

4. Для усвідомлення умов роботи ОСББ і ЖБК, їх проблем, слід розробити анкету для заповнення головами об'єднань і кооперативів та розповсюдити її у найбільш прийнятний спосіб, наприклад, на нараді, яку час від часу проводить з ними місцеве управління житлового господарства. У цій анкеті крім даних про будинок (поверховість, рік спорудження, кількість квартир, площа прибудинкової території тощо) мають бути питання щодо способу утримання, його вартості на 1 кв. м., оцінка роботи фірм, що обслуговують ліфти та вивозять сміття, отримання коштів з місцевого бюджету, взаємовідносин з держадміністрацією, наявність прямих договорів з постачальниками комунальних послуг, відшкодування різниці у тарифах, приватизації земельної ділянки, використання допоміжних приміщень, відшкодування за пільговиків тощо. Окреме місце у анкеті має займати розділ щодо пропозицій. Зробивши їх узагальнення, можна отримати важливий аналітичний матеріал, який стане підґрунтям подальшої роботи.

5. Узагальнення анкетування може стати основою довідної записки на адресу місцевої ради і державної адміністрації, у якій слід запропонувати провести масовий захід (круглий стіл, нараду, конференцію) з головами ОСББ і ЖБК, депутатами, представниками інших громадських організації.

6. Вищезазначені заходи дозволять керівництву громадської організації зрозуміти стан речей стосовно ОСББ і ЖБК та вирішити для себе дуже важливе питання: чи буде організація працювати у царині ЖКГ у формі експертного колективу чи вона буде об'єднувати у своєму складі ОСББ і ЖБК у якості колективних членів. Останній варіант більш бажаний, тому що значно підвищить авторитет організації перед владою і громадою, а це дозволить їй більш ефективно вирішувати проблеми об'єднань і кооперативів. Хоча Закон України «Про об'єднання громадян» передбачає нефіксоване членство, тем не менш слід рекомендувати вести чіткий облік ОСББ і ЖБК - колективних членів організації.

7. Якщо організація декларує себе, як захисник інтересів ОСББ/ЖБК, то їй потрібно доопрацювати план засідань свого правління таким чином аби кожне засідання містило щонайменше одне питання щодо ОСББ. Наприклад: «Про стан і заходи щодо поліпшення роз'яснювальної роботи стосовно переваг ОСББ», «Про висунення вимог до міської ради про укладення прямих договорів з постачальниками комунальних послуг» або «Про організацію консультаційного пункту для голів ОСББ/ЖБК» тощо.

8. Висвітлення своєї діяльності у засобах масової інформації - звичайна форма роботи будь-якої організації, яка розкрита у відповідних посібниках. Але стосовно житлової сфери є сенс вказати на певні особливості співпраці з журналістами, а саме:

• Слід переломити сталу тенденцію показу у ЖКГ тільки негативних явищ, а показувати і пропагувати успішні ОСББ і ЖБК;
• Поки що у журналістиці не відокремились працівники ЗМІ, які б чітко тяжіли до житлово-комунальної проблематики. Це призводить до низького, поверхового рівня публікацій на цю тему. Тому можна рекомендувати створити у місті прес-клуб «Житло», на зібраннях якого висококваліфіковані експерти розповідали б журналістам основні принципи і проблеми вітчизняного ЖКГ;
• Слід переконати головних редакторів провідних місцевих ЗМІ про те, що наявність постійної рубрики, присвяченої ОСББ, значно підвищить рейтинг їх видання.

9. Громадська організація повинна організувати навчання кадрів ОСББ/ЖБК - голів правлінь, управителів і головних бухгалтерів. Програми таких навчань розроблені, наприклад, Академією житлово-комунального господарства, Харківською Академією міського господарства. Виникає питання оплати лекторів, яке доводиться вирішувати у кожному випадку відповідно до обставин.

10. Найбільш ефективний захід, який одразу приверне увагу голів ОСББ/ЖБК до організації - створення юридичної консультації з житлово-комунальних питань. Практично усі складні питання, з якими стикаються керівники об'єднань і кооперативів мають юридичну складову. Тому, по-перше, слід віднайти невеличке приміщення для такої консультації, а, по-друге, укомплектувати юристами. Якщо немає спонсора, який би оплачував їх роботу, то можна запропонувати такий принцип співпраці з ними: два-три рази на тиждень по 4 години юрист веде безкоштовний прийом,а громадська організація, використовуючи свою інфраструктуру, забезпечує йому ефективну рекламу, що збільшує коло клієнтів.

Юридичну консультацію можна розвинути у ресурсний центр ОСББ, додавши їй нові функції, наприклад, допомога ініціативній групі у підготовці установчих зборів, редагування статуту, складання річного кошторису тощо. Можливо створити такий центр спільно з місцевою держадміністрацією. Донорські структури все частіше оголошують конкурси проектів саме по створенню ресурсних центрів, наприклад, МФ «Відродження».

11. Громадська організація вже може взяти під свою опіку декілька будинків ОСББ. Цим ОСББ чи ЖБК надається різнобічна допомога у питаннях утримання житла, правильної організації внутрішьобудинкового життя, юридичних, економічних, інженерних питаннях. Успіхи таких ОСББ слід максимально ефективно висвітлювати у ЗМІ, розповідати на зібраннях різного формату.

12. Систематичне проведення масових заходів з питань залучення громадськості до реформування ЖКГ, роботи ОСББ і ЖБК - один з найголовніших важелів зростання авторитету організації. Слід постійно з цих питань ініціювати «кругли столи», наради, зустрічі з керівниками міста голів ЖБК і ОСББ. Громада міста по винна звикнути до того, що організація регулярно спонукає владу до проведення громадських або депутатських слухань з житлово-комунальної проблематики.

13. Слід налагодити конструктивну співпрацю з депутатами міської ради. Зазвичай більшість депутатського корпусу цікавить лише політична боротьба, а на системне вивчення проблем ОСББ часу і бажання не вистачає. Тому цю співпрацю можна побудувати на такому принципі: актив об'єднань співвласників і ЖБК надає депутату готовий аналіз умов своєї роботи, пропозиції щодо їх поліпшення, а також проекти рішень профільної комісії або ради, які він подає від свого імені, а також статі до газет за його підписом. Крім того, депутата корисно запрошувати на зібрання за участю голів та членів ОСББ. Також слід підтримувати його плани отримати допомогу на черговій виборчій компанії.

14. Слід ставити собі за ціль створення при місцевий раді Дорадчого громадського органу з питань реформування ЖКГ або сприянню ОСББ. У такому органі мають бути представлені у рівних пропорціях три групи головних гравців на житлово- комунальному полі: влада в особі працівників держадміністрації і депутатів ради, постачальники комунальних послуг у особі представників об- ленерго, водоканалу, газової служби і споживачі послуг у особі громадських організацій. Завдання такого органу - аналіз стану ЖКГ, на підставі якого напрацьовуються проекти рішень ради, нормативних документів держадміністрації.

15. Організація може поставити питання перед керівництвом міста щодо укладення договору про співробітництво між нею і міською радою або з держадміністрацією. Такий договір має містити конкретний перелік спільних заходів і взаємних зобов'язань щодо підтримки ОСББ. За приклад можна взяти Договір про співпрацю, який був укладений у 2007 році між Міністерством ЖКГ і ВГО «Спілка власників житла України». Неодмінним пунктом такого договору має бути зобов'язання затвердити на сесії ради Комплексну програму розвитку ОСББ.

16. Набутий досвід надання допомоги ОСББ/ЖБК, опанування методами управління житлом дозволяє поставити доволі амбітну ціль - заснувати управляючу компанію, як свою дочірню фірму і домогтися високої якості утримання будинків, що обслуговуються нею.
Фандрайзинг, тобто пошук фінансування — важлива складова роботи кожної організації. Тут треба зазначити, що коли організація займається реформуванням ЖКГ та сприяє ОСББ, то її шанси отримати гранти із різних джерел помітно покращуються. Така оцінка випливає з того, що останнім часом увага іноземних, а також і вітчизняних донорів до проблем житлово-комунального господарства значно підвищується, кількість конкурсів проектів з цієї тематики збільшується.
0 0

газета: «Твоє житло» №3 від 30 листопада 2011 року
Коментарів: 1
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом 370 з дня публікації.
ssh

OFFline

  • ssh (55)
  • Місцевий
  • 13 грудня 2011 19:40
Самое главное то упустили..... Кто деньги деребанит?

0