» » » Цікаві викрутаси банку "Надра"

Цікаві викрутаси банку "Надра"

Сьогодення вимагає від нас бути готовими до буль-яких дій збоку приватних або державних установ. В часи економічного підйому багато з нас отримували кредити в банках на автомобілі і часто траплялись випадки їх пошкодження в ДТП.

За ДТП траплялись випадки отримання страхових відшкодувань з наступним їх перерахуванням в рахунок кредитних зобовязань. Однак останнім часом з боку банку "Надра" стали надходити листи з вимогою сплатити податок на прибуток з отриманих сум страхового відшкодування за минулі роки. Однак такі вимоги та пропозиції суперечать Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб", який діяв до 31 грудня 2010 року виходячи з наступного:

5. Відповідно до пп. б) п. 4.3.32 ст. 4. та ст. 15 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб від 22.05.2003 року
«4.3 Доходи, які не включаються до складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу.
До складу загального місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи (що не підлягають відображенню в його річній податковій декларації):

4.3.32. сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримувана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя або недержавне пенсійне забезпечення, при виконанні таких умов:

б) при страхуванні майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, розраховану за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових внесків (премій), та має бути спрямована на ремонт, відновлення застрахованої власності або її заміщення у порядку та строки, визначені статтею 15 цього Закону;»

«Стаття 15. Оподаткування операцій із заміщення втраченої власності

15.1. Якщо платник податку втрачає належний йому на правах власності застрахований об’єкт майна внаслідок його викрадення, зруйнування чи визнання непридатним для використання за наявності обставин непереборної сили, чи внаслідок його змушеної заміни з інших підстав, то такий платник податку при отриманні суми страхового відшкодування зобов’язаний витратити її на відновлення такого майна чи придбання нового майна, аналогічного втраченому, на його заміну.

При цьому:
для рухомого майна така заміна (відновлення) має бути здійсненою до кінця календарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія;
для нерухомого майна така заміна (відновлення) має бути здійсненою до кінця другого календарного року, наступного за роком, у якому відбулася така страхова подія.

15.2. Якщо платник податку, який отримав страхове відшкодування, не здійснює таку заміну (відновлення) протягом зазначених строків, то невикористана відповідно до пункту 15.1 цієї статті сума такого страхового відшкодування включається до складу відповідного РІЧНОГО ОПОДАТКОВУВАНОГО ДОХОДУ такого платника податку.»

Таким чином, виходячи з системного аналізу Закону та того факту, що суми страхового відшкодування були перераховані Банком на свої рахунки в день їх отримання, тобто в строки вказані у ст. 15.2 Закону, то суми страхового відшкодування були витрачені повністю і на день подання декларацій про доходи за відповідний рік, оподатковувані кошти відсутні, а отже оподаткуванню не підлягають, оскільки були витрачені повністю.

Також в таких листах відсутні дані про суму, яку необхідно сплатити, не вказані реквізити установи, в яку необхідно перерахувати кошти, що дає підстави вважати в умисному спонуканні до сплати грошових сум, які не підлягають оподаткуванню з наступним їх використанням на власний розсуд. А тому будьте уважні, коли отримуєте такі повідомлення, та відповідально ставтесь до їх змісту.
Сергій Миколайович 
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.