Законодавство мамам

У цій статті Вашій увазі пропонуються такі теми:
1. Розмір допомоги при народженні дитини.
2. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
3. Допомога по вагітності та пологах застрахованим (працюючим) особам.
4. Допомога по вагітності та пологах незастрахованим (непрацюючим) особам.


1. Розмір допомоги при народженні дитини (Стаття 12 Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми»)

Допомога при народженні дитини надається у розмірі 12 240 гривень - на першу дитину, 25 000 гривень - на другу дитину, 50 000 гривень - на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини в сумі 4 800 гривень, другої дитини - 4 840 гривень, третьої та наступної дитини - 5 000 гривень, решта на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

З 1 січня 2011 року відповідно до Закону України від 17 листопада 2009 року № 1723-VI набуде чинності наступна редакція статті 12 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»:

Стаття 12. Розмір допомоги при народженні дитини
Допомога при народженні дитини нараховується у розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини.

Допомога при народженні дитини надається у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину;
кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину;
кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину.
Виплата допомоги здійснюється одноразово у дев'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачується протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Для відома: розмір прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років щорічно визначається у Законі України «Про державний бюджет» на відповідний рік. Зокрема, на 2010 рік встановлений прожитковий мінімум для дитини віком до 6 років у розмірі: з 1 жовтня 2010 року – 787 грн., з 1 грудня 2010 року – 799 грн.

2. Розмір допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (Стаття 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»)

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень.
Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається на кожну дитину незалежно від кількості народжених (усиновлених, взятих під опіку) дітей у сім'ї, по догляду за якими надається допомога.

До відома: з 1 жовтня 2010 року прожитковий мінімум для працездатних осіб встановлено у розмірі 907 грн., з 1 грудня 2010 року – 922 грн.

Така редакція статті 15 вищезазначеного Закону діє з 2008 року, і була визначена Законом про держбюджет на 2008 рік. І хоча Конституційний Суд України у рішенні від 22 травня 2008 року по справі № 10 - рп/2008 роз'яснив, що Конституція України не надає закону про Державний бюджет вищої юридичної сили стосовно інших законів та дійшов висновку, що законом про Держбюджет не можна вносити зміни до інших законів, зупиняти їх дію чи скасовуватиїх, проте не визнав зміну статті 15 неконституційною.
Стаття 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» у першу чергу стосується непрацюючих, тобто незастрахованих у системі загальнообов'язкового страхування на випадок тимчасової втрати непрацездатності, оскільки для працюючих, тобто для застрахованих осіб, є спеціальне законодавство, а саме Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими з народженням та похованням». Так ось, згідно статті 43 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням та похованням” від 18.01.2001 року, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається застрахованій особі у розмірі, що встановлюється Правлінням фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Однак Законом України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 28.12.2007 року статтю 43 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням та похованням” було виключено. Проте Рішенням від 22.05.2008 року №10-рп/2008 Конституційного Суду України визнано такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), зміни, внесені підпунктом 12 пункту 25 розділу ІІ Закону України від 28.12.2007 року № 107-VІ, в частині виключення статті 43 Закону України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням та похованням”.
Отже, допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку має надаватись у розмірі не менше прожиткового мінімуму для дитини до 6 років. Однак, як бачимо на практиці, ця допомога призначається як працюючим так і непрацюючим у відповідності до статті 15 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми».

3. Допомога по вагітності та пологах застрахованим (працюючим) особам (Закон України „Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами, пов'язаними з народженням та похованням)

Стаття 38. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах

1. Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке компенсує втрату заробітної плати (доходу) за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Допомога по вагітності та пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів.
Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів).
Розмір зазначеної допомоги обчислюється сумарно та надається застрахованій особі в повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

2. Допомога по вагітності та пологах виплачується застрахованій особі, яка усиновила дитину протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження, за період з дня усиновлення і до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).
3. У разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у період її тимчасової непрацездатності листок непрацездатності по тимчасовій непрацездатності закривається і з дня настання цієї відпустки видається інший листок непрацездатності. Кожен із зазначених листків оплачується за відповідними нормами цього Закону.

У разі надання застрахованій особі відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами у період простою підприємства, установи, організації не з вини застрахованої особи, щорічної (основної чи додаткової) відпустки, відпустки без збереження заробітної плати, додаткової відпустки у зв'язку з навчанням, творчої відпустки допомога по вагітності та пологах надається з дня виникнення права на відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами.
За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Стаття 39. Розмір допомоги по вагітності та пологах

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу), обчисленої відповідно до статті 53 цього Закону, і не залежить від страхового стажу. Сума допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачувались страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. (Статтю 39 доповнено частиною другою згідно із Законом N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008).

4. Допомога по вагітності та пологах незастрахованим (непрацюючим) особам (Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми)

Стаття 7. Право на допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами
Право на державну допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами мають за цим Законом всі жінки (у тому числі неповнолітні), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Стаття 8. Умови надання і тривалість виплати допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
Підставою для призначення жінкам допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами є видана в установленому порядку довідка лікувального закладу встановленого зразка та довідка: - з основного місця роботи (служби, навчання); - ліквідаційної комісії для жінок, звільнених з роботи у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації; - державної служби зайнятості для жінок, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні; - з місця проживання для непрацюючих жінок про те, що вони не працюють (не служать, не навчаються).

Особам, які усиновили або взяли під опіку дитину протягом двох місяців з дня її народження, допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається на підставі рішення про усиновлення або встановлення опіки за період з дня усиновлення чи встановлення опіки і до закінчення строку післяпологової відпустки.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів. Жінкам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності та пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів). Зазначена допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.
За період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, що збігається з відпусткою по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Стаття 9. Розмір допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 відсотків від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.
Крестинська Людмила Аполлінаріївна, юрист за фахом, досвід роботи в юриспруденції 16 років. 
юрконсультація
 Інші новини по темі:
При працевлаштуванні виплата допомоги на дитину після досягнення двох років припиняється

При працевлаштуванні виплата допомоги на дитину після досягнення двох років припиняється

законодавтство
У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

У разі працевлаштування виплата допомоги на дитину припиняється

законодавтство
Зміни в процедурі отримання допомоги при народженні

Зміни в процедурі отримання допомоги при народженні

законодавтство
Управління Пенсійного фонду України у місті Буча інформує

Управління Пенсійного фонду України у місті Буча інформує

УПФУ в місті Буча інформує
В Україні продовжили до трьох років допомогу при народженні першої дитини

В Україні продовжили до трьох років допомогу при народженні першої дитини

законодавтство
Підвищення  соціальної  допомоги у 2011 році

Підвищення соціальної допомоги у 2011 році

ВИКОНКОМ
Внесення змін до Закону України щодо виплати допомоги при народженні дитини

Внесення змін до Закону України щодо виплати допомоги при народженні дитини

статті
Перелік документів для оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами..

Перелік документів для оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами..

Бучанські новини
Право одержати допомогу при народженні дитини за місцем роботи

Право одержати допомогу при народженні дитини за місцем роботи

Бучанські новини
Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

Розмір соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

головна
Коментарів: 0
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.