» » » Громадська думка про роботу податківців

Громадська думка про роботу податківців

Податківці постійно проводять опитування громадян щодо діяльності податкової служби, вивчають та аналізують досвід та результати роботи.
Підсумки опитування за І півріччя 2010 року, проведеного Ірпінської ОДПІ, щодо діяльності податкової служби засвідчили, що більшість громадян (53%) оцінюють роботу податківців з налагодження партнерських відносин з платниками податків як добру, а 47% - як дуже добру.
На запитання щодо роз’яснення податкового законодавства 71% опитаних вважають, що послуги з роз’яснення податкового законодавства завжди надаються своєчасно та на високому професійному рівні, 29 % громадян ці послуги задовольняють.
Мабуть, завдяки цьому у 90% опитаних не виникає жодних проблем під час своєчасної сплати податків, заповнення та надання податкової звітності тощо.
Велику увагу податківці приділяють розгляду звернень громадян, тому думка респондентів з цього питання для них є особливо цікавою.
Так, 90% платників податків вважають, що органи державної податкової служби своєчасно та якісно розглядають їх звернення. Щоправда 10% платників податків не змогли відповісти на це запитання (ніколи не зверталися). Цікавими є відповіді респондентів на запитання про фактори, які негативно впливають на авторитет податкової служби.
На думку 54% опитаних – це недосконалість та нестабільність податкового законодавства, 18 % - часті зміни в законодавстві, 15 % - неоднозначне тлумачення законодавчих вимог, 13% - не змогли відповісти.

На запитання “Чи доводилося Вам у податкових органах спостерігати випадки неуважності, тяганини, грубощів?”, 100% опитуваних громадян відповіли – „ніколи”.
Що ж до оцінки громадськістю виконання працівниками органів своїх функціональних обов’язків, то 76,4% респондентів відзначили, що працівники ДПС добре виконують свої обов’язки, 23,6% громадян поставили оцінку „відмінно”.

Зазначене опитування проводилось під час взяття на облік суб’єктів підприємницької діяльності, проведення семінарів, лекцій для платників податків, засідань “круглого столу” за участі підприємців, зустрічей з трудовими колективами тощо. Податківці пропонували громадянам заповнити анкету щодо оцінки діяльності державної податкової служби. Загалом було опитано 76 респондентів різного віку.
Найбільший відсоток опитаних склали громадяни від 25 до 35 років – 35%. На другому місці – 40 % - віком від 35 до 50 років. Серед інших категорій: від 18 до 25 років – 25 %. Результати проведеного опитування допомагають податківцям виявити існуючи недоліки, поліпшити роботу податкової служби та покращити якість обслуговування платників податків.
Сектор масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян Ірпінської ОДПІ 
Коментарів: 0
Додати коментар