» » Як скласти та зареєструвати своє звернення

Як скласти та зареєструвати своє звернення

У нашій країні зверненням присвячено цілий Закон України «Про звернення громадян». Під зверненнями громадян розуміють викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Скарга — це звернення з вимогою про відновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями різних органів влади, організаціями і посадовцями.

Заява — це звернення із проханням про сприяння в реалізації законних прав та інтересів громадян, а також повідомлення про порушення законодавства чи недоліки в роботі органів влади та організацій.

Пропозиція (зауваження) — звернення, у якому висловлюється порада, рекомендація щодо діяльності органів влади та організацій.

Оскільки кожен вид звернення має свій зміст і порядок розгляду, то правильніше кожне своє звернення називати відповідною назвою — або скаргою, або заявою, або пропозицією.

Складаючи звернення:
- починайте його зі слів «Шановний» і закінчуйте «З повагою»;
- в одному зверненні краще торкатися одного питання, якщо питань багато — напишіть кілька звернень з кожного окремого питання;
- спочатку викладіть стисло зміст та історію вирішення Вашої проблеми із посиланнями на відповідність Ваших вимог законодавчим актам, або, навпаки, на суперечність їм дій організації, на яку Ви скаржитеся;
- в кінці текст звернення повинен мати чіткі вимоги-побажання, а не розмиті «просимо розібратися»;
- у ідеалі обсяг звернення не має перевищувати однієї сторінки стандартного А4 формату;
- після тексту самого звернення слід написати слово «Додатки» і письмово перерахувати (та додати до звернення) копії рішень, що оскаржуються, і копії відповідей інших установ, до яких Ви вже раніше зверталися зі свого питання, а також кількість їхніх сторінок (листів).

Звернення має бути обов'язково підписаним Вами із вказівкою Ваших прізвища, імені, по батькові, містити дані про Ваше місце проживання, а також дату. Без цих відомостей звернення визнається анонімним і обов'язковому розгляду не підлягає.

У будь-якому випадку Ви повинні скласти свої звернення у кількості не менше, ніж 2-а примірники — один примірник відправиться до адресата, а другий, з відміткою про реєстрацію-вручення, залишиться у Вас на руках.

Є два основні способи подання документації:

Перший — реєстрація в канцелярії установи, до якої Ви віддаєте два примірники своєї заяви.
Одна заява залишається в канцелярії (або приймальні, або у особи, відповідальної за приймання заяв), а на іншому працівник канцелярії повинен вказати дату надходження документа, поставити свій підпис, зазначити прізвище та ініціали і поставити штамп із вхідним номером. Після цього Ви можете забрати свій примірник. Не забудьте до того ж запитати номер телефону, за яким Ви зможете дізнатися, кому Ваш лист скеровано для розгляду.
Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку, підлягають обов'язковому ухваленню і розгляду.
Але якщо працівник канцелярії відмовляється прийняти Вашу заяву, тоді спочатку спробуйте поспілкуватися безпосередньо з начальником канцелярії або безпосередньо з керівником організації з метою належної реєстрації звернення.

Інший варіант надсилання кореспонденції — рекомендованим листом з отриманням повідомлення про вручення.

Ще один варіант (у разі відмови прийняти Ваше звернення) — скласти разом із двома своїми колегами акт про те, що такий - то співробітник відмовився прийняти Вашу заяву, а потім звернутися зі скаргою до місцевої прокуратури, оскільки в її прямій компетенції знаходиться контроль за виконання Закону «Про звернення громадян».

Відповідно до статті 20 вищезазначеного Закону України «Про звернення громадян», Ви маєте отримати письмову відповідь на свою заяву:
- негайно або не пізніше 15-ти днів — якщо питання не вимагає додаткового вивчення;
- протягом місяця — це стандартний термін;
- до 45-ти днів — якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідної установи визначає необхідний термін для його розгляду (але не пізніше 45 днів), про що повідомляється заявникові.

Органи влади або посадовці повинні уважно розібратися у Вашому зверненні. За необхідністю — запитати додаткові документи або скерувати працівників на місця для перевірки. Про своє рішення з Вашого питання вони повинні повідомити Вас, до того ж відповідь за наслідками розгляду дається тим органом, який отримав звернення і в компетенцію якого входить рішення зазначених у заяві питань.

При розгляді забороняється скеровувати скарги громадян для розгляду тим органам або посадовцям, дії або рішення яких оскаржуються!
Але ця заборона стосується тільки скарг, тому правильно іменуйте свої документи — як скарги.

У задоволенні Ваших вимог адресат може відмовити, але у такому разі його відповідь повинна містити посилання на законодавство, виклад мотивів відмови і роз'яснення порядку оскарження ухваленого рішення.

Якщо Вами в строк не отримана відповідь на Ваше звернення, тоді можете сміливо з приводу даного порушення звертатися до місцевої прокуратури.
Якщо Ви отримали відписку, яка не дає відповіді на Ваше запитання, спробуйте звернутися до цього чиновника ще раз — у повторному зверненні наведіть отриману відповідь і свої претензії до нього. Якщо і вдруге його відповідь Вас не влаштує, зверніться до органу або до посадовця, які знаходяться вище, — викладіть історію питання, додавши всі необхідні документи, у тому числі і відповідь на своє попереднє звернення.

Бучанське міське управління юстиції
Коментарів: 0
Додати коментар