» » «Питання додержання прав громадян на звернення залишаються в регіоні проблемними»

«Питання додержання прав громадян на звернення залишаються в регіоні проблемними»

Конституцією України, а саме ст. 34, кожному гарантоване право на інформацію, яке передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій. Одним із законодавчо передбачених і гарантованих засобів реалізації цього права є Закон України «Про звернення громадян».

Даний Закон розкриває питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів.

Закон забезпечує громадянам України можливість участі в управлінні державними і громадськими справами, впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Окрім цього, ст. 40 Конституції України зобов’язує органи державної влади, органи місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Прокуратура м. Ірпеня, в свою чергу, здійснює нагляд за додержанням прав громадян на звернення. Будь-яка особа, у разі порушення гарантованих їй Конституцією України прав, має можливість звернутись за захистом або поновленням їх.

На виконання Закону України "Про прокуратуру" прокуратура м. Ірпеня в своїй діяльності дотримується принципів захисту, у межах своєї компетенції, прав і свобод громадян на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи майнового стану та інших ознак, а також вживає заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили, поновлення порушених прав і притягнення у встановленому законом порядку до відповідальності осіб, які допустили ці порушення.

Прокуратурою м. Ірпеня в 2009 році проведено перевірки додержання вимог Закону України «Про звернення громадян» в органах державної влади та місцевого самоврядування, а саме в Ірпінській та Бучанській міських радах, Гостомельській, Коцюбинській та Ворзельській селищних радах, за наслідками яких виявлені численні порушення вимог чинного законодавства у сфері прав громадян на звернення до органів державної влади.
Реагуючи на вказані порушення, прокуратурою м. Ірпеня внесено 3 подання про усунення порушень вимог Закону України «Про звернення громадян» та попереджено про неприпустимість допущення вказаних порушень.

Крім того, в ході перевірки дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян», прокуратурою м. Ірпеня перевірено дотримання положень вказаного закону КЖЕП «Ірпінь», КП «Ірпіньводоканал» та Ірпінським РП ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго».
В ході такої перевірки встановлено, що вказаними підприємствами порушуються строки розгляду звернень, а також неналежне ведення журналу обліку звернень громадян, реагуючи на виявленні порушення прокурором міста Ірпеня на ім’я керівників КЖЕП «Ірпінь», КП «Ірпіньводоканал» та Ірпінським РП ЗАТ «А.Е.С. Київобленерго» внесено подання про усунення порушень Закону України «Про звернення громадян».

За результатами розгляду внесених прокуратурою м. Ірпеня актів реагування до дисциплінарної відповідальності за невиконання вимог Закону України «Про звернення громадян» притягнуто 10 посадових осіб.
В 2010 році прокуратурою м. Ірпеня, за результатами проведених перевірок додержання вимог Закону України «Про звернення громадян», внесено 2 подання на ім’я керівників Ірпінського БТІ та Ірпінської міської ради, які на даний час перебувають на розгляді.

Проведені перевірки показали, що основними причинами порушення прав громадян на звернення посадовими особами органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності є не приділення належної уваги правам громадян, закріплених у законодавстві України, впевненість посадових осіб у безкарності та можливості неуважного ставлення до звернень громадян. Крім того, перевірками журналів реєстрації звернень громадян були виявлені факти не зазначення виконавця, на розгляді у якого перебуває звернення, що деперсоніфікує відповідальність службовців, створює додаткове підґрунтя до порушення вимог Закону України „Про звернення громадян”, а також порушує право громадян на одержання інформації про посадову особу, яка розглядає її звернення та про стан його розгляду.

Отож, шановні мешканці Ірпінського регіону, у разі будь-якого порушення Ваших прав, незалежно від того від кого воно б виходило, за наявності пропозицій, скарг на дії тих чи інших посадових осіб, звертайтесь за захистом до прокуратури м. Ірпеня, яка, за наявності підстав, своєчасно відреагує на порушення чинного законодавства.
Запам’ятайте – Закон на Вашій стороні, а будь-які намагання його порушити недопустимі та суворо каратимуться!

Андрій Вігірінський,
помічник прокурора м. Ірпеня
Коментарів: 0
Додати коментар