» » З якими питаннями йдуть до прокурора?

З якими питаннями йдуть до прокурора?

На сучасному етапі становлення громадянського суспільства в Україні актуального значення набуває розвиток інституту звернень громадян, який є основним каналом зв'язків громадянина й держави. Право громадян на звернення гарантується Конституцією України (стаття 40), в якій визначено, що громадяни України мають право звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування, та встановлено обов’язок органів влади та посадових осіб розглядати звернення й надавати обґрунтовані відповіді.

Прокуратура м. Ірпеня є одним із органів державної влади, що забезпечують додержання прав громадян на звернення. Будь-яка особа у разі порушення гарантованих їй Конституцією України прав має право звернутись за захистом або поновленням їх. Крім того, кожен може вносити пропозиції про поліпшення роботи того чи іншого органу влади, вказати на певні недоліки в їх діяльності.
Попередні роки існувала тенденція збільшення звернень, що надходять для вирішення до прокуратури міста Ірпеня, однак, у 2009 році відбулось зменшення кількості звернень громадян, що надійшли до прокуратури.

Протягом 2009 року до прокуратури міста Ірпеня надійшло 953 звернення громадян, що на 154 звернення менше ніж за 2008 рік. Одночасно з цим зменшилася кількість задоволених звернень громадян – задоволено 48 скарг (звернень), що на 68 менше, ніж в 2008 році.

Дана ситуація склалася внаслідок того, що у 2009 році покращилась загальна робота прокуратури м.Ірпеня майже по всіх напрямках нагляду за додержанням та застосуванням законів. Працівниками прокуратури м. Ірпеня постійно здійснюються перевірки, щодо виявлення порушень у сфері додержання прав держави та громадян підприємствами, установами, організаціями, органами місцевого самоврядування, вживаються заходи реагування з метою їх усунення.

На тлі зменшення загальної кількості звернень громадян, які надійшли до прокуратури м. Ірпеня в порівнянні з 2008 роком, вбачається, що кількість скарг з питань слідства і дізнання, на незаконні дії працівників Ірпінського МВ навпаки збільшилась (в 2008 році – 155, в 2009 році – 191).

У скаргах (зверненнях), які надходили до прокуратури м. Ірпеня на дії працівників Ірпінського МВ ГУ МВС України ставилися питання про законність порушення, відмови у порушенні кримінальної справи, відвід слідчому, порушення строків проведення перевірок тощо.

За результатами розгляду вказаних скарг, прокуратурою м. Ірпеня відновлювались права громадян та порушувались кримінальні справи.
Зменшилась кількість звернень громадян, в яких порушуються питання, що не відносяться до компетенції прокуратури м. Ірпеня. Зокрема за 2009 рік у інші відомства прокуратурою м. Ірпеня направлено 105 звернень, що у порівнянні із 2008 роком на 72 менше (177).

Дана ситуація склалася внаслідок того, що з року в рік оперативними працівниками прокуратури міста Ірпеня постійно проводиться роз’яснювальна робота із населенням Ірпінського регіону через засоби масової інформації.
Тому ми ще раз звертаємо Вашу увагу на питання, які не належать до компетенції прокуратури, а розглядаються іншими органами.

Згідно ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» прокурор розглядає заяви і скарги про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.
Зокрема, виключно судом вирішуються земельні спори з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками, що перебувають у власності та користуванні громадян і юридичних осіб, а також спори щодо розмежування територій сіл, селищ, міст, районів та областей.

У судовому порядку вирішуються також трудові спори, зокрема щодо діяльності профспілок; про припинення трудового договору; зміну дати і формулювання причин звільнення; оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи; про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної підприємству; про відмову в прийнятті на роботу тощо.

Цивільно-процесуальним законодавством, Кодексом адміністративного судочинства України передбачено виключний порядок вирішення скарг на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби; оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні, по скаргах на неправильність в списках виборців та списках громадян які мають право брати участь в референдумі.

Зокрема до компетенції місцевих органів влади та контролю відноситься вирішення питань щодо:
- забезпечення житлом, приватизації житла, постановки на квартоблік; поточного та капітального ремонту житлових будинків;
- дотримання стандартів, норм і правил забудови, надання дозволів на розміщення малих архітектурних форм;
- відведення та використання земельних ділянок, надання їх в оренду, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів (управління земельних ресурсів);
- контролю за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги (відділ охорони здоров'я);
- забезпечення пільгових категорій громадян засобами реабілітації, санітарно-курортними путівками, автомобілями, влаштування в будинки для осіб похилого віку, організація розподілу гуманітарної допомоги (управління соціального захисту населення);
- організації санітарно-курортного лікування та оздоровлення населення, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи, надання пільг і компенсацій, соціального захисту, медико-соціального забезпечення (управління у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС);
- захисту прав споживачів, порушень на підприємствах торгівлі, громадського харчування, сфері послуг (управління у справах захисту прав споживачів);
- виконання санітарного законодавства (міська та районна СЕС);
- додержання законодавства про пенсійне забезпечення (управління Пенсійного фонду України);
- порушення термінів виплати заробітної плати, законодавства про працю (територіальна державна інспекція праці);
- законності видачі лікарняних листів, сплати внесків страхувальників (Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності);
- додержання законодавства про зайнятість населення, створення нових робочих місць (центри зайнятості);
- соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчинення н/л правопорушень (служба у справах дітей);
- виконання навчальними закладами усіх форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної освіти (управління освіти);
- охорони та використання водних, земельних ресурсів, атмосферного повітря, лісів, тваринного та рослинного світу (державна екологічна інспекція);
- погодження знесення зелених насаджень, відведення земельних ділянок, проведення екологічних експертиз (управління охорони навколишнього природного середовища);
- законності приватизації здачі в оренду комунального майна;
- порушення законодавства з фінансових питань (КРУ).

Отож, шановні мешканці Ірпінського регіону, у разі порушення Ваших прав, за наявності пропозицій, скарг на дії тих чи інших посадових осіб, звертайтесь за захистом до прокуратури м. Ірпеня, а також інших органів влади, які з радістю прийдуть на допомогу та вирішать Ваші проблеми.
Запам’ятайте – Закон на Вашій стороні, а будь-які намагання його порушити суворо каратимуться!

Контактний телефон: 067-747-74-57

І. Кучер,
помічник прокурора міста Ірпеня
Коментарів: 0
Додати коментар