» » Відділ освіти Бучанської міської ради рекомендує

Відділ освіти Бучанської міської ради рекомендує

Відділ освіти Бучанської міської ради
надає рекомендації щодо організації самостійного
навчання учнів під час тимчасового
призупинення навчального процесу
у навчальних закладах міста


В умовах тимчасового призупинення навчального процесу з 31.10.2009 року на три тижні, з метою запобігання відставання учнів з навчальних предметів, раціонального використання вільного часу та забезпечення безперервності навчально-виховного процесу у зазначений період актуальним питанням є організація навчання дітей удома за допомогою та під контролем батьків. У зв’язку з цим відділ освіти рекомендує організувати навчальний процес удома для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у період додаткових канікул, оголошених 02 листопада 2009 року.

Завдання на цей період:
1. Повторити матеріал вивчених на даний час тем з усіх навчальних дисциплін.
2. Виконати вправи, завдання, тести на вивчені раніше теми, що не виконувалися в класі.
3. Самостійно спробувати опрацювати окремі теми, що не вивчалися раніше.
4. Рекомендації для занять удома за предметами:українська та російська мови - ознайомитися з наступними темами уроків розвитку мовлення і написати відповідні роботи, повторити раніше вивчені правила; виконати вправи на повторення та закріплення матеріалу;українська та зарубіжна літератури – прочитати, відповісти на запитання і переказати самостійно ті програмові художні твори, які вивчатимуться надалі; ознайомитися з біографіями письменників; вивчити напамять поезії, які сподобалися;іноземні мови - повторити навчальний матеріал і виконувати завдання: вивчати вірші, пісні, римівки тощо; складати речення за зразком; знаходити лексичні одиниці у двомовному словнику та перекладати їх; складати діалоги за зразком та вивчати їх; виконувати письмові вправи за зразком, перекладати речення за допомогою двомовного словника, писати твори, листи;географія - повторити географічну номенклатуру та за допомогою атласу закріпити точність нанесення географічних об’єктів за раніше вивченими розділами підручника; ознайомитися з практичними роботами нового матеріалу та спробувати виконати їх;історія та правознавство - прочитати теоретичний матеріал раніше вивчених параграфів підручника, дати відповіді на запитання; ознайомитися з додатковою літературою, яка надається до кожного курсу історії, а також опрацювати тексти нормативно-правової бази;математика, фізика, хімія, біологія, природознавство - повторити основні поняття, закони і теорії; розв’язувати якісні та розрахункові задачі на знання фізичних та хімічних властивостей речовин, повторити вивчені раніше теореми, розв’язувати рівняння, нерівності та обчислювальні приклади;астрономія - продовжувати самостійне спостереження за небесними об’єктами, читати науково-популярну літературу;інформатика - повторити базові поняття, виконати навчально-тренувальні завдання, які не були опрацьовані у класі.

Також учням старших класів з метою підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання рекомендуємо відвідати сайт Українського центру оцінювання якості освіти .

Рекомендації батькам учнів:
1. Для підтримання позитивного емоційного стану та змістовного наповнення дозвілля дітей дошкільного та молодшого шкільного віку:
• дотримуватися встановленого режиму дня;
• урізноманітнювати ігрові, рухливі, розвивальні види діяльності;
• читати та обговорювати дитячі літературні твори;
• створювати умови для занять дітей образотворчої діяльності (малювання, розфарбовування, ліплення тощо);
• повторити завдання, що раніше виконували діти у зошитах-прописах;
• контролювати час перебування дитини біля комп’ютера (не більше 12 хвилин), телевізора.
2. Організувати повторення дітьми молодшого шкільного віку раніше вивчених тем, таблиці множення, виконання вправ, розвиток навичок усної лічби.
3. Здійснювати контроль за виконаною дітьми роботою (прослухати переказ змісту художніх творів, перевіряти виконання письмових завдань, ставити запитання, подані у підручнику після творів та текстів параграфів).

Також звертаємо увагу батьків, що час, відведений для виконання домашніх завдань, повинен кожного дня становити для учнів:
2-го класу – не менше 45 хв.;
3-го класу не менше 1 год. 10 хв.;
4-го класу – не менше 1 год. 30 хв;
5-6-го класів – не менше 2 год. 30 хв.;
7-9-х класів – не менше 3 год.;
10-12-х класів – не менше 4 год.

Рекомендації вчителям
Пропонуємо надати консультаційну допомогу батькам та учням з питань вивчення програмового матеріалу з базових навчальних дисциплін з урахуванням конкретного стану виконання навчальних програм у телефонному режимі або через мережу Інтернет.
Обговорити на форумі
Коментарів: 1
Додати коментар