» » » Про порядок етикетування харчових продуктів

Про порядок етикетування харчових продуктів

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 13 травня 2009 р. N 468
Київ

Про затвердження Порядку
етикетування харчових продуктів,
які містять генетично модифіковані організми
або вироблені з їх використанням та вводяться в обігВідповідно до статті 20 Закону України "Про Кабінет Міністрів України"( 279-17 ), статті 15 Закону України "Про захист прав споживачів"( 1023-12 ) та статті 7 Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (1103-16) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 липня 2009 року.
Прем'єр-міністр України
Ю.ТИМОШЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2009 р. N 468

ПОРЯДОК
етикетування харчових продуктів,
які містять генетично модифіковані організми
або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг


1. Цей Порядок визначає вимоги щодо етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та вводяться в обіг в Україні.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

харчовий продукт, який містить генетично модифіковані організми, - це такий харчовий продукт, який повністю або окремі його складники містять генетично модифіковані організми, вміст яких становить понад 0,1 відсотка;

харчовий продукт, вироблений з використанням генетично модифікованих організмів, - це такий харчовий продукт, який не містить генетично модифікованих організмів, але повністю або частково вироблений з використанням сільськогосподарської продукції, вміст генетично модифікованих організмів в якій становив понад 0,1 відсотка.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про захист прав споживачів"( 1023-12 ), "Про безпечність та якість харчових продуктів"( 771/97-ВР ), "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів"( 1103-16 ).

3. Етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням, здійснюється виробником (постачальником) шляхом проставлення відповідної позначки.

У переліку складників харчового продукту після кожного складника, що містить генетично модифіковані організми чи вироблений з їх використанням, у дужках проставляється позначка "генетично модифікований" або "містить генетично модифікований організм або виготовлений з його використанням" із зазначенням найменування організму або до кожного такого складника робиться відповідна виноска. Позначка друкується таким самим шрифтом, що і перелік складників.

Для харчових продуктів, що містять один складник, позначка "генетично модифікований" або "містить генетично модифікований організм або вироблений з його використанням" із зазначенням найменування організму проставляється після загальної назви харчового продукту і друкується таким самим шрифтом, що і назва.

4. Етикетування харчових продуктів, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням і реалізуються без упаковки або з упаковкою, найбільша площа поверхні якої становить менш як 10 кв. сантиметрів, здійснюється продавцем шляхом проставлення відповідної позначки згідно з пунктом 3 цього Порядку на ярликах поряд з назвою харчового продукту або на пакувальному матеріалі таким самим шрифтом, що і назва харчового продукту.

5. Етикетування харчових продуктів, які не містять генетично модифіковані організми або вміст яких становить менш як 0,1 відсотка, може бути здійснено шляхом проставлення позначки "Без генетично модифікованих організмів". Зазначена інформація підлягає перевірці в установленому Держспоживстандартом порядку.

6. Харчові продукти, які містять генетично модифіковані організми або вироблені з їх використанням та введені в обіг в Україні, на яких не проставлені позначки згідно з цим Порядком, підлягають вилученню з обігу.
nau.kiev.ua
Коментарів: 0
Додати коментар