» » Бучанська Українська гімназія: Школа завтрашнього дня – це школа частини соціуму

Бучанська Українська гімназія: Школа завтрашнього дня – це школа частини соціуму

Одним із критеріїв отримання якісної середньої освіти в Бучі є навчання дитини в Бучанській Українській гімназії. Дійсно, висококваліфікований педагогічний склад (36 вчителів), поглиблене вивчення іноземних мов, профілізація, дещо ускладнена навчальна програма, гарна матеріально-технічна база сприяють вихованню цілісної особистості – дитини, яка не лише добре засвоїла знання, але й вміє їх використовувати, має власну думку і бачення. Сьогодні в цьому закладі навчається 188 учнів.

Бучанська Українська гімназія розташована в одній будівлі із загальноосвітньою школою №4. Таке сусідство, можливо, не дуже зручне, проте брак великого приміщення не стоїть на заваді отриманню знань. Навчальний процес відбувається повноцінно та ефективно.

Яких знань вимагають від сучасних гімназистів, які переваги у такому навчанні, який підхід педагогів до викладання предмету на уроці? Про це розповідає директор Бучанської Української гімназії Микола Шевчук.

Миколо Полікарповичу, Чи існує у навчальному закладі проблема забезпечення кадрами? Якщо так, то вчителів з яких предметів не вистачає? Як вирішуєте це питання?
Існує. Проблема буде розв'язана при збільшенні кількості класів-комплектів. На даний час кількість тижневих годин із окремих предметів така, що не вистачає для завантаження вчителя повною ставкою. В найближчій перспективі позитивного розвитку цього питання не бачу. На наступний навчальний рік має прибути на роботу вчитель інформатики та математики, шукаємо вчителя німецької та англійської мов.

Закінчився 2008 рік. З якими результатами і настроєм його провели? Які плани на 2009 рік?
Результати могли б бути кращими. Над цим працюємо. Настрій робочий, оскільки наше завдання - підвищити якість освіти у гімназії.

Наскільки навчальна програма, затверджена Міністерством освіти, відповідає рівню психічного та інтелектуального розвитку сучасної дитини? Чи не складно їй в повній мірі засвоїти всі ті знання, які від неї вимагають?
Пересічний учень, якщо так можливо висловитись, із середніми інтелектуальними здібностями і задовільним станом здоров'я, не спроможний якісно оволодіти програмовим матеріалом з усіх предметів навчального плану, а його намагання це зробити приводить до втрати ним фізичного і психічного здоров'я. Щоб не множити фізичного, психічного і духовного каліцтва дітей з вини школи, потрібно створити такі навчальні програми, навчальний план і підручники, реалізація яких дала б можливість опанувати навчальні предмети без значних втрат фізичних та інтелектуальних сил, фізичного і психічного здоров'я.

На які стандарти в освіті повинен орієнтуватися сучасний педагог: намагатися максимально донести знання до учнів, розповідаючи основу предмету, чи намагатися підходити до кожної дитини індивідуально, підлаштовуючись до її психологічного сприйняття інформації?
Зрозуміло, що парадигму особистістю орієнтованого навчання міг би реалізувати талановитий педагог із відповідними знаннями з вікової психології, анатомії і фізіології дитини, сучасних тенденцій у педагогіці та практикою їх застосування, належним оснащенням уроку навчально-наочними посібниками і обладнанням, експериментально встановленою максимальною кількістю учнів у класі (ці дані визначені кібернетиками), з належною оплатою праці. А зараз що маємо - те маємо.
Що ж до державних стандартів, то зовнішнє незалежне оцінювання орієнтує, що саме потрібно учневі вчити фундаментально, а що в загальних рисах. Очевидно, школа зобов'язана це враховувати і до освоєння учнем навчальних програм підходити диференційовано. Кардинальне розв'язання проблеми - створити такий навчальний план, який підказує реальність.

Яка ситуація зараз із забезпеченням шкіл підручниками?
Нові підручники для класів, які переходять на 12-річне навчання, ніколи не надходять вчасно.

Сьогодні навчання повністю безкоштовне, чи, можливо, доводиться платити за якісь послуги, «складатися» на потреби закладу?
Питання провокаційне і всім очевидне.

Чи покращилася останнім часом матеріально-технічна база закладу? Що ще потрібно, аби в повній мірі налагодити навчальний процес?
Так, покращилася. Але потрібно ще поповнити гімназію навчально-наочними посібниками та технічними засобами, збільшити кількість навчальних приміщень, підібрати справжніх вчителів-професіоналів і патріотів гімназії.

За якими критеріями в гімназії підходять до оцінювання учнів?
За критеріями, визначеними МОН України. Вони не передбачають врахування інтелектуального потенціалу дитини, а оцінка здійснюється за результативністю відповіді. Справжній педагог обов'язково враховує психологічну та індивідуальну складову особистості учня. На жаль, тести із зовнішнього незалежного оцінювання цього не враховують і держава часом втрачає талант.

Чи поширене в гімназії явище репетиторства?
У гімназії передбачено час індивідуальної роботи вчителя з учнями, який контролюється адміністрацією. Все інше визначається рівнем культури і моральності вчителя. Намагаємось, щоб стосунки «вчитель-учень» були гідними педагога.

У гімназії діють гуртки? Якщо так, то які саме?
В гімназії діють 6 гуртків: шахи-шашки; хор; студія образотворчого мистецтва; студія декоративно-прикладного мистецтва; студія дизайну; журналістики. Всього по гімназії гуртки відвідують 146 учнів, що становить 77 відсотків.

Який показник навчання у дітей: чи багато відмінників, переможців різних змагань, олімпіад, обдарованої молоді?
Рівень навчальних досягнень учнів дуже добрий. Наприклад, за минулий 2007-2008 навчальний рік:
Відмінників – 30 учнів; призерів II етапу Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін – 83 (з них переможців - 34 учні); призерів III етапу Всеукраїнських олімпіад - 6 учнів; призерів ІV етапу Всеукраїнських олімпіад - 2 учні.
Також учні гімназії брали участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра Яцика (призерами стали 4 учні). Одна учениця стала призером II (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу творів ім. Миколи Гоголя.
Призерами обласного етапу конкурсу «Об'єднаймося, брати мої!» стали дві учениці. Призерами та переможцями конкурсу «Вірю в майбутнє твоє, Україно» стали двоє учнів.

Назвіть декілька переваг свого навчального закладу над іншими?
Переваги навчання в гімназії:
- цілісна система освіти;
- високий рівень навчання;
- розвиток індивідуальних здібностей і обдарувань учнів;
- психолого-педагогічне забезпечення навчально-виховного процесу;
- навчання за авторськими та адаптованими програмами;
- робота за програмою експериментальної роботи з теми «Соціально-психологічні та організаційні умови збереження психічного, фізичного та духовного здоров'я учнів гімназії»; навчання за індивідуальним навчальним планом з викладанням світової художньої культури, етики та естетики, хореографії, екології;
- навчання учнів 10-11 класів за навчальним планом економічного профілю;
- вивчення в 5-11 класах чотирьох іноземних мов: поглиблено вивчається англійська мова, а також німецька, іспанська, російська мови.

Бути директором школи складно? Якими якостями і здібностями, на ваш погляд, повинна володіти людина, щоб займати цю посаду?
Думаю, що директор - це покликання, професія, відданість справі. Людині, яка намагається мати з цієї посади вигоду, не любить людей і дітей при всій їхній особистій різноманітності, жорстка, не гуманна, амбіційна, не варто займати цю посаду.

У 2008 році вперше в Україні було проведено зовнішнє незалежне оцінювання. На вашу думку, чи вдався задум Міністерства освіти? Які його переваги і недоліки? З якими результатами пройшли цей іспит ваші учні?
Про переваги і недоліки зовнішнього незалежного оцінювання є багато публікацій в пресі. Основне, щоб діти і батьки не зневірились у ньому, щоб воно не пішло по алгоритму, який був задіяний раніше при прийманні екзаменів у вузі. Всі випускники гімназії підтвердили рівень знань, умінь і навичок із предметів, які вони мали за підсумками навчального року. Частина учнів під час зовнішнього незалежного оцінювання виявила вищий рівень знань, ніж за показниками річних оцінок. Лише два учні одержали оцінки на бал нижче, ніж річні. Всі випускники гімназії минулого навчального року поступили до вузів.

Часто між учнями і вчителями виникають конфлікти. Як вдається владнати такі непорозуміння? Виходячи з досвіду, можна сказати, хто в таких випадках частіше буває неправим?
Конфліктів не потрібно допускати. Весь час потрібно тримати руку на пульсі життя шкільного колективу. Коли ж конфлікт виник - шукай причину. Спочатку разом із педагогом. Фізично, психічно і морально здоровий учень не може бути причиною конфлікту. Якщо учень має вади у цьому аспекті, то підвищувати рівень вихованості, культури - обов'язок педагога. Педагог повинен розуміти, що учень не може бути його опонентом, а вміти звести конфлікт із учнем до нуля - справа його професійної честі. Якщо ж учень спеціально створює конфлікти і не допомагає індивідуальна робота з ним і з батьками, доводиться вживати заходів адміністративного впливу. Шкодять розв'язанню конфлікту амбіційний низький рівень професіоналізму вчителя. Роль директора нейтралізувати конфлікт на основі здорового глузду, а час загоїть моральні травми як учителя, так і учня. У моїй практиці не було випадку, щоб конфлікт не був усвідомлений вчителем і учнем і не був ліквідований.

Що б ви, в першу чергу, хотіли побажати своїм учням, яку життєву пораду дати?
Завжди і скрізь бути Людиною.

Якою ви б хотіли бачити школу завтрашнього дня?
Важко передбачити у сучасному житті-бутті. Але тільки не школу-«показуху», які вже зараз знову створюються державою. На мою думку, що школа сьогоднішнього і завтрашнього дня - це школа частини соціуму, яку він викохує, дбає про неї; це школа із громадсько-державним управлінням; школа однодумців вчителів-професіоналів; школа з належним навчально-матеріальним забезпеченням; школа, яка має широкі права і простір для творчості; школа, у якій всім добре - і дітям, і педагогам, і батькам. Коли всі вони з гордістю кажуть: «Це Наша Школа!».


----------------------------------
Фотографії закладу в фотогалереї

Адреса:08292, м. Буча, вул. Енергетиків, 2Тел.: 49-418, 29-564
Директор- Шевчук Микола Полікарпович-
Заступник директора з навчально-виховної роботи- Кандаскалова Людмила Борисівна-
Заступник директора з навчально-виховної роботи- Юхно Світлана Вікторівна-
Заступник директора з науково-методичної роботи- Савельєва Людмила Анатоліївна-
Кількість класів:- 9-
Кількість учнів:- 196-
Кількість вчителів- 37-

Інформація підготовлена спеціально для www.bucha.com.ua
відділ освіти
  2
Коментарів: 0
Додати коментар