» » Зміни в законодавстві - коментує Ірпінський центр зайнятості

Зміни в законодавстві - коментує Ірпінський центр зайнятості

13 січня 2009 року набув чинності Закон України від 25.12.2008 р. №799-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення».

Законом України передбачається внесення змін до Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, законів України „Про зайнятість населення”, „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”, „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та “Про державну податкову службу в Україні”.

Чим же викликане внесення змін до законодавства? Відповісти на це запитання ми запропонували директору Ірпінського міського центру зайнятості Демченко Світлані.

Невід’ємним атрибутом фінансової кризи є зростання безробіття. І Україна, зрозуміло, не є виключенням. За прогнозними даними рівень безробіття у 2009 році може досягти 9,4 відсотка, а чисельність незайнятих громадян, які отримуватимуть послуги в службі зайнятості зросте до 3,2 млн. чол.., що майже на 800 тис. осіб більше, ніж у 2008 році. Набуде поширення довготривале застійне безробіття. Неможливість реалізації громадянами свого права на працю у зв’язку із скороченням робочих місць може призвести до зростання рівня соціальної напруги в суспільстві.

Тож, з метою забезпечення збереження трудового потенціалу, запобігання зростання рівня безробіття та забезпечення соціальних гарантій громадянам було розроблено Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення». Ним передбачено, з одного боку, створення ефективного механізму підтримки працівників, які опинилися під загрозою вивільнення, та з іншого - визначення джерел для покриття дефіциту бюджету Фонду соціального страхування на випадок безробіття у 2009-2010 роках.

Які зміни очікують роботодавців?

Відповідно до запропонованих змін встановлено нові розміри страхового внеску на випадок безробіття: загальний розмір страхового внеску до Фонду соціального страхування на випадок безробіття, наразі, складає 2,2 відсотки, в тому числі:
- 1,6% - для роботодавців (нарахування на з/п);
- 0,6 % - для застрахованих осіб (утримання з з/п);
- розмір внеску на рівні 2,2% складає і для осіб, які приймають участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах та для фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності, а також - інших осіб (включаючи юридичних), які використовують найману працю за договорами цивільно-правового характеру.

Починаючи з 13 січня 2009 року розмір страхового внеску на випадок безробіття для застрахованих осіб (0,6 %) буде вираховуватися також і з грошового забезпечення військовослужбовців.
Крім того, антикризовим Законом передбачено, що з 1 січня 2010 року військові формування, які нараховують грошове забезпечення військовослужбовцям, повинні будуть сплачувати страхові внески на випадок безробіття в розмірі 1,6%.

Ще одне нововведення: всі роботодавці, у яких згідно попереднього звіту є працюючі пенсіонери, утримуватимуть з їхньої заробітної плати внески у розмірі 0,6%.

Для страхувальників, які здійснюють виплату винагороди фізичним особам за виконання робіт (послуг) згідно з цивільно-правовими угодами, якщо винагорода виплачується після набрання чинності цього Закону, страхові внески у розмірі 2,2% нараховуються у відсотках до сум оподаткованого доходу (прибутку), які роботодавці мають утримувати та перераховувати незалежно від дати укладання договору.

Законом передбачено, що страхові внески сплачуються одночасно із виплатою заробітної плати, а не один раз на місяць як було визначено раніше.

До 1 січня 2011 року призупинено дію частини другої статті 35 Закону України „Про угоди про розподіл продукції” та частини шостої статті 7 Закону України „Про організацію та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні”, якими передбачалося звільнення роботодавців від обов’язку отримувати дозволи на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства.

Що це означає?

Це означає, що на цей період праця іноземців та осіб без громадянства може використовуватися роботодавцями лише за наявності у них відповідного дозволу державної служби зайнятості. У зв'язку з цим, роботодавцям, які використовували працю іноземців, відповідно чинного раніше законодавства слід до 13 лютого 2009 року оформити дозволи на використання праці іноземців у службі зайнятості. Необхідно застерегти, що чинною нині редакцією статті 8 Закону України «Про зайнятість населення» встановлено новий розмір штрафу за використання без дозволу державної служби зайнятості праці іноземців та осіб без громадянства, який складає двадцять мінімальних заробітних плат за кожну таку особу. Станом на 13.01.2009 року сума штрафу складає 12100 грн).

Суттєві зміни відчують і безробітні громадяни, які звертаються до служби зайнятості. Чи не так?

Звичайно. Зміни законодавства торкаються і безробітних, причому, з точки зору більш жорстких підходів. І це зрозуміло, якщо не працюють підприємства, немає відрахувань до Фонду, зменшуються (звужуються) і можливості підтримки безробітних.

На підтвердження цього необхідно зазначити, що законодавчими змінами значно розширено критерії підходящої роботи залежно від категорій безробітних. Це, на думку законодавців, має запобігти випадкам зловживання послугами державної служби зайнятості з боку не доброчесних осіб. Більш жорсткі критерії підходящої роботи визначено для осіб, які вперше шукають роботу і не мають професії (спеціальності), для осіб, які перебувають на обліку як безробітні понад 12 місяців, для осіб, які до настання безробіття понад 6 місяців були зайняті в особистому селянському господарстві. Законом передбачено віднесення членів особистого селянського господарства до зайнятого населення. Вважається, що зазначені норми будуть сприяти раціональному витрачанню коштів Фонду на здійснення заходів щодо забезпечення соціального захисту населення в умовах світової фінансової кризи.

Законом відновлено перевірку достовірності даних безробітних, що подаються до державної служби зайнятості для призначення матеріального забезпечення на випадок безробіття та надання соціальних послуг. Це здійснюватиметься шляхом обміну інформацією з Державною податковою адміністрацією та Пенсійним фондом України (розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат матеріального забезпечення). Крім того, внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині можливості надання центрам зайнятості відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, а також до Закону України «Про державну податкову службу в Україні» щодо надання податковими органами центрам зайнятості інформації з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

Ще одна зміна: Допомога по безробіттю особам, які звільнилися з останнього місця роботи за угодою сторін (ст.36 п.1), призначається відповідно до частин першої та другої статті ст.23 та ст.31 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», і виплата розпочинається лише з 91-го календарного дня після її призначення.

З метою підвищення у безробітних мотивації до праці, у Законі передбачено запровадження допомоги по безробіттю лише за умови готовності особи до участі у загальнодержавних оплачуваних громадських роботах, якщо така робота є для неї підходящою.

До речі, Закон України «Про зайнятість населення» доповнено також ст.23-1 щодо організації загальнодержавних оплачуваних громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам держави, виходячи з її соціально-економічних пріоритетів. Такі роботи організовуються на об’єктах, визначених Кабінетом Міністрів України, у сфері будівництва та реконструкції (модернізації) спортивної, транспортної, медичної, туристичної та телекомунікаційної інфраструктури, у тому числі на об’єктах, пов’язаних з підготовкою та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Зазначені роботи покликані створити додаткові робочі місця в умовах боротьби із наслідками світової фінансової кризи та підвищити матеріальний добробут громадян.

Картина, на жаль, не райдужна. Що ж можна порадити в такій ситуації?

В умовах кризи найбільш важливим і цінним є наявність оплачуваної роботи. Саме тому, безробітним можна порадити шукати роботу усіма можливими засобами: це і звернення до центрів зайнятості, активний пошук власними силами, використовуючи Інтернет (у т.ч. портал «Труд»), складання і розсилка резюме (як грамотно скласти резюме навчає служба зайнятості на спеціально підготовлених тренінгах і семінарах – і це дуже важливо, адже вже по тому, як складене резюме роботодавець може прийняти рішення щодо прийому на роботу); це і ознайомлення з оголошеннями в газетах, журналах на дошках оголошень і т.ін. Необхідно не боятися змінювати свій фах, якщо того вимагає ринок праці – отримання нових знань і навичок неминуче допоможе бути більш конкурентоспроможними на ринку праці.

Що ж до роботодавців, то їм необхідно неухильно дотримуватися виконання як цього антикризового Закону, так і пов’язаних із ним змін до інших законів. По-перше, це дасть можливість уникнути штрафних санкцій та більших трат коштів у майбутніх періодах, а також зберегти кадровий потенціал, оскільки криза кадрового потенціалу, яка може статися, якщо не запобігти цьому, неминуче призведе до ще більших затрат у майбутньому. Наразі, нинішні зміни до законодавства якраз і передбачають упередження таких наслідків.

Прокоментувати зміни в законодавстві в межах однієї публікації досить важко.

Ірпінським міським центром зайнятості розроблено буклети, інформаційні листівки, оголошення, які вручалися роботодавцям під час здачі ними річних звітів, передано для розміщення у виконавчих комітетах, селищних радах, управліннях праці та соціального захисту, пенсійному фонді, казначействі, банківських установах тощо.


Фахові відповіді на запитання, пов’язані із змінами законодавства можна отримати за телефонами 60-592 (для роботодавців) та 60-112 (для шукаючих роботу та безробітних).--------
Інформація надана Ірпінським міським центром зайнятості
  0
Коментарів: 1
Додати коментар
Інформація
Коментувати новини на сайті можна тільки протягом {days} з дня публікації.
IRON

OFFline

  • IRON (23)
  • Місцевий
  • 3 лютого 2009 12:30
Дійсно... "дієві" методи в умовах кризи! Семінари, буклети, скасування допомоги та громадські роботи з-під палки! Служба зайнятості у своєму дусі!

0